Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde
almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv.
samt religiøse samfund1)

 

Indledning

Dette cirkulære indeholder to lister med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv.

Den første liste indeholder fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor.

Den anden liste indeholder foreninger mv., som tidligere har været godkendt efter ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, men som ikke længere opfylder de særlige betingelser for godkendelse, jf. cirkulære nr. 191 af 8. november 2001 (TSS-cirkulære 2001-37) om retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 (tidligere cirkulære nr. 86 af 7. juni 1999 (TSS-cirkulære 1999-21). De pågældende foreninger mv. på denne liste anses som udgangspunkt fortsat for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, og listen kan dermed tjene som inspiration for personer og organisationer mv., som ønsker at give et bidrag til et godt formål.

Ligningslovens § 8 A

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med¹), er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2002 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Godkendelsen er givet i henhold til cirkulære nr. 191 af 8. november 2001 (TSS-cirkulære 2001-37) om retningslinier for godkendelse af foreninger mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3.

Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 5.000 kr.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Frist for ansøgning om godkendelse er 1. oktober i godkendelsesåret, hvorfor der efter dette cirkulæres udsendelse vil kunne ske yderligere godkendelser af foreninger mv. gældende for 2002. Disse vil blive medtaget i næste års cirkulære med en markering af, at godkendelsen gælder fra og med 2002. Således er også i dette cirkulære medtaget foreninger mv. med en markering af, at de er godkendt fra og med 2001, idet de først er godkendt efter udsendelsen af 2001-cirkulæret.

Ligningslovens § 12, stk. 3

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ²), er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til i 2002 at modtage løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 12, stk. 3, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Boafgiftslovens § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra f

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med ³), er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f. Der skal derfor ikke indgives ansøgning til Region Bornholm for disse fonde mv.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A eller 12, stk. 3, kan modtage arv mv. afgiftsfrit, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f, se ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men alene med 1) og/eller 2).

Retningslinierne for optagelse på listen som boafgiftsfritaget er beskrevet i cirkulære nr. 77 af 7. juni 1999 (TSS-cirkulære 1999-22) om optagelse på liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner mv. i.h.t. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

 

3i-fonden ¹,²)

Aabenraa Friskole ¹)

Aalborg MenighedsCenter ¹,²)

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service ¹)

Aars Frikirke ¹,²)

Aarup Kristne Fællesskab ¹,²)

AC International Børnehjælp ¹,²)

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency, Foreningen) ¹,²)

Aids-Info/ Fyn ¹)

Aksfællseskabet i Odder (Odder Frimenighed) ¹,²)

Aktion Børnehjælp ¹,²)

Aktiv Mission ¹,²)

Als og Sundeveds Kattefond ¹)

Alzheimerforeningen ¹,²)

Amager Kristne Center ¹)

Amagermuseet ¹)

Amnesty International ¹,²)

Anders Lassen Fonden ¹)

Angstforeningen ¹)

Annelise & Gunnar Dransfeldt`s Fond ³)

Annie & Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fond I ²)

Apostolsk Kirke i Danmark ¹,²)

AQUA Feskvandsakvarium, Den selvejende institution ³)

Areopagos Danmark ¹,²)

ASF - Dansk Folkehjælp ¹,²)

Askov Møllehus ²)

Astma-Allergi Forbundet ¹,²)

Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond ¹,²)

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed ²)

B 93s Ungdomsfond ¹)

Balle Valgmenighed ¹,²)

Baptistkirken Gandrup-Vodskov ¹,²)

Baptistkirken Pandrup-Birkelse ¹,²)

Baptistmenigheden Allerød Frikirke ¹,²)

Benchen Free Medical Foundation Denmark ²)

Bering Valgmenighed ¹,²)

Betania KirkeCenter, Blåhøj ¹,²)

Betesda Rehabilitering ¹,²)

Bethaniakirken ¹,²)

Bethaniakirken, Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Bethelkirken ¹,²)

Bethelkirkens Baptistmenighed ¹,²)

Bethlehems Fællesskabet ¹,²)

Betlehem - Missionsforbundets Kirke ¹,²)

Bharatiya Mandir ¹)

Bibel og Missionscentret ¹,²)

Bibellæser-Ringen i Danmark ¹,²)

Billund Frikirke ¹,²)

Birkebjergkirken, Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde ³)

Blå Kors Danmark ¹,²)

Boligfonden for Enlige Mødre og Fædre ¹)

Bornholms Baptistmenighed ¹,²)

Botosan Childrens Service Danmark ¹,²)

Bovlund Frimenighed ²)

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet ¹,²)

Brande Baptistmenighed ¹,²)

Broderbaandet af 17. april 1917 ¹)

Broholmkirken, Hvidovre Baptistkirke ¹,²)

Brovst Baptistmenighed ¹,²)

Brøchner-Mortensen Fonden ²)

Brødremenigheden ¹,²)

Brødremenighedens Danske Mission ¹,²)

Brønshøj Kristne Forsamling ¹,²)

Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler ¹)

Børne og Ungdoms Oase ¹,²)

Børne-Centret SIV ¹)

Børnecancerfonden ¹)

Børnefonden ¹,²)

Børnenes Kontor København ³)

Børnesagens Fællesråd ¹)

Bøvling Valgmenighed ¹,²)

Cafe Charity ¹)

CARE Danmark ¹,²)

Caritas Danmark ¹,²)

Christensen, Alfred og hustru, Ellen Marie Augusta Christensen Fonden ³)

City Kirken ¹,²)

City Kirken ¹,²)

Colitis-Crohn Foreningen ¹)

Cool Sorption Fond af 1988 ²)

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church ¹)

Counsil Center ¹,²)

Dalsøkirken ¹,²)

DAMP-Foreningen ¹)

Danadopt ¹,²)

Danavox Jubilæumsfond ²)

Danmark-Amerika Fondet ¹)

Danmarks Basketball-Forbund ¹)

Danmarks Bløderforening ¹,²)

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ¹,²)

Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center ¹)

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse ¹,²)

Danmarks Lungeforening ¹,²)

Danmarks Naturfond ¹,²)

Danmarks Naturfredningsforening ¹,²)

Danmarks Psoriasis Forening ¹,²)

Danmission ( fusion af tidligere Det Danske Missionsselskab og Santalmission) ¹,²)

Dansk Armenermission ¹,²)

Dansk Bibel-Institut ¹,²)

Dansk Blindesamfund ¹,²)

Dansk Børnefond ¹,²)

Dansk Center Vedrørende Alkoholisme og Andre Afhængighedssygdomme (DCAA) ¹)

Dansk Cyklist Forbund ¹)

Dansk Dyreværn Århus ¹,²)

Dansk Dyreværn, Aalborg ³)

Dansk Dyreværns Odens Komité ³)

Dansk Epilepsiforening ¹,²)

Dansk Ethioper Mission ¹,²)

Dansk Europamission ¹,²)

Dansk Firmaidrætsforbund ¹)

Dansk Flygtningehjælp ¹,²)

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen ³)

Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen ¹,²)

Dansk Forening for Rosport ¹)

Dansk Forening for Videnskab og Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation ¹)

Dansk Friskoleforening ¹)

Dansk Handicap Forbund ¹,²)

Dansk Handicap Idræts-Forbund ¹)

Dansk Jernbane-Klub ¹)

Dansk Kherwara-Mission ¹,²)

Dansk Kirke i Udlandet ¹,²)

Dansk Kristelig Sygeplejeforening ¹,²)

Dansk Kræftforsknings Fond ¹,²)

Dansk Kvindesamfund ¹)

Dansk Laksefond ¹,²)

Dansk Missionsråd ¹,²)

Dansk Oase ¹,²)

Dansk Oases Menighedsnetværk ¹,²)

Dansk Oftalmologisk Selskab ³)

Dansk Ornitologisk Forening ¹,²)

Dansk Parkinsonforening ¹,²)

Dansk Rotarys Hjælpearbejde ¹)

Dansk Røde Kors ¹,²)

Dansk Selskab for Otolaryngologi - Hoved & Halskirurgi ³)

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur ¹,²)

Dansk Skytte Union ¹)

Dansk Sundhedstjeneste for Slesvig ³)

Dansk Svæveflyver Union ¹)

Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne ¹,²)

Dansk Teltmissions Menighed ¹)

Dansk Unicef Komite ( Unicef Danmark) ¹,²)

Dansk Veteranflysamling ¹)

Danske Baptisters Kvindeforbund ¹)

Danske Døves Landsforbund ¹,²)

Danske Flyveres Fond ³)

Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger (DGI) ¹)

Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det ³)

De Døves Menighed i København m.fl. ¹)

De Små Glæders Legat ³)

Den Danske Diakonissestiftelse ¹,²)

Den Danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet ¹)

Den Danske Israelindsamling ¹,²)

Den Danske Israelmission ¹,²)

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark ¹,²)

Den Evangeliske Frikirke, Randers ¹,²)

Den Fransk-Reformerte Kirke i København ²)

Den Fri Hestehaveskoles Støtteforening ¹)

Den Frie Universelle Kirke ( Liberal Katolsk Kirke) i Danmark ¹,²)

Den Humanitære Kultur- og Undervisnings Fond ¹)

Den Katolske Kirke i Danmark, Ansgarstiftelsen ¹,²)

Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond ¹)

Den Koptisk-Ortodoxe Kirke, St. Maria og St. Marcus ¹,²)

Den Kristne Forsamling ¹)

Den Kristne Menighed ¹,²)

Den Nyapostolske Kirke i Danmark ²)

Den Reformerte Menighed ²)

Den Russisk Ortodokse ( Moskvapatriarkatet) Kirke ¹,²)

Den Russiske Kirke, Alexander Nevsky Kirken i København ²)

Den Selvejende Institution Fregatten Jylland ¹)

Den Tyske Reformerte Kirke i København ¹)

Den Vietnamesiske Baptistmenighed, Slagelse ¹,²)

Den Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark ¹,²)

Den Vietnamesiske Evangeliske Baptist Menighed, Herning/Jylland ¹,²)

Det Danske Baptistsamfund ¹,²)

Det Danske Bibelselskab ¹,²)

Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Det Danske Missionsforbund Brovst/Skovsgård Menighed ¹,²)

Det Danske Missionsforbunds Menighed i Osted ¹,²)

Det Danske Spejderkorps ¹)

Det Europæiske Hus ¹,²)

Det Gyldne Rosenkreuz Internationale Skole ¹,²)

Det Islamiske Forbund i Danmark ¹)

Det Islamiske Trossamfund i Danmark ¹,²)

Det Islamiske Trossamfund på Fyn ¹,²)

Det Kristne Hjælpecenter Kildegården ¹)

Det Mosaiske Trossamfund i København ¹,²)

Det Nationale Åndelige Råd For Bahaierne i Danmark ¹,²)

Det Serbiske Ortodokse Sankt Georg Sogn i Danmark ¹,²)

Det Økologiske Råd ¹)

Det Økumeniske Fællesråd i Danmark ¹,²)

Det Økumeniske Studie- og Kontaktcenter ¹,²)

Diabetesforeningen ( Landsforeningen For Sukkersyge) ¹,²)

Diakonhøjskolen i Århus ¹)

Diakonhøjskolens Diakonforbund ¹,²)

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen ¹,²)

Dialogcentret ¹,²)

Dienesmindes Venner ¹)

Din Frikirke i Haderslev ¹,²)

Direktør H. Obbekjer og Hustru Marie Obbekjers Legat ³)

Drachmanns Hus på Skagen ³)

Dragør Museum ¹)

Dyrefondet ¹)

Dyrenes Dags Komité ¹)

Døvefonden ¹,²)

EDTA - Patientforeningen ¹,²)

Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark ¹)

En God Start i Livet, Fonden ¹,²)

Engholmlegatet ³)

Esbjerg Baptistkirke ¹,²)

Esbjerg Havne-Service ¹)

Esrum Kloster og Møllegård ¹)

Eva og Henry Frænkels Mindefond ³)

Evangeliekirken ( Pinsekirken på Frederiksberg) ¹,²)

Evangeliekirken Pinsekirken i Varde ¹,²)

Evangeliemenigheden på Langeland ²)

Evangeliemenigheden, Pinsekirken i Korsør ¹,²)

Evangelisk Alliance i Danmark ¹)

Evangelisk Børnemission ¹,²)

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund ¹,²)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark ¹,²)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland ¹,²)

Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm ¹,²)

Evangelisk Luthersk Missionsforening, København ¹,²)

Evangelisk Musik Forening Bornholm ¹)

Exodus- Kirken, v/pastor Ruben Jørgensen ²)

Falsters Baptistmenighed ¹,²)

Farsø Evangeliecenter ¹,²)

Farsø Frimenighed ²)

Finansforbundets Centrale Hjælpefond ³)

Fiskeri- og Søfartsmuseet ¹)

Fiskeriets Hus, Den selvejende Institution, Fonden ¹)

Fjellerup Valgmenighed ¹,²)

Folk & Forsvar ¹)

Folkekirkens Nødhjælp ¹,²)

Fonden »Bystævnets Venner« ³)

Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 ¹)

Fonden Dansk Naturvidenskabsformidling ¹)

Fonden De Stille Stuer ¹)

Fonden Den Økologiske Have ¹)

Fonden for Dronninglund Kunstcenter ¹)

Fonden for Focolare-Bevægelsen ²)

Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark ¹,²)

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup ¹)

Fonden for Træer og Miljø ¹,²)

Fonden Fyntour ¹)

Fonden Livslinien ¹)

Fonden Silkeborg Teaterbygning ¹)

Fonden Skandinavisk Børnemission ¹,²)

Fonden Sydkystens Sportscenter, Espergærde ¹)

Fonden Til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed ¹,²)

Fonden til Fremme af Klinisk Eksperimentel Cancerforskning ²)

Fonden Til Støtte For Humanitære Formål ²)

Fonden Tranekær Danmark ¹)

Fonden Troens Bevis ¹)

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning ²)

Fondet til bekæmpelse af AIDS ¹,²)

Foreningen af Danske Døvblinde ¹)

Foreningen af Kristne Friskoler ¹)

Foreningen Agape ¹,²)

Foreningen Cancerramte Børn ¹)

Foreningen Dansk-Jødisk Venskab ¹,²)

Foreningen Evangelist ¹,²)

Foreningen for Breklum missionens venner i Nordslesvig ¹,²)

Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) ¹)

Foreningen Gambias Venner ¹,²)

Foreningen Grønlandske Børn ¹)

Foreningen Heltklækkeri, Ringkøbing Fjord ²)

Foreningen Hjælp til Danske Børns Kamp mod Autisme ¹)

Foreningen Husdyrenes Vel Fyn ¹)

Foreningen KKL - Det Jødiske Nationalfond ¹)

Foreningen Retten Til Liv ¹)

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark ¹)

Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet ¹)

Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr ¹)

Foreningen U-Landsimporten ¹)

Foreningen Ørslev Kloster ¹)

Forældreforeningen Børn og Unge Med Kræft ¹,²)

Forældreforeningen Vi har mistet et Barn ¹)

Foss Hansens Fond, Eva og Robert ³)

Fredebo ¹,²)

Fredericia Baptistmenighed ¹,²)

Frederiksborg Valgmenighed ²)

Frederikshavn Baptistmenighed ¹,²)

Frelsens Hjælps Menighed Silkeborg ¹)

Frelsens Hær ¹,²)

Frikirken - En Åben Dør ¹,²)

Frikirken Brønderslev ¹,²)

Frikirken i Aabenraa, Missionsforbundet ¹,²)

Frikirken på Havnen ¹,²)

Frikirken Troens Vej ¹)

Frikirken, Det danske Missionsforbund, Espergærde ¹,²)

Frilandsmuseets Venner ¹)

Friluftsmissionen ¹,²)

Frimenigheden »Kristent Center« ¹,²)

Frimenigheden i Nakskov ¹)

Frimenigheden Kilden ¹,²)

Frimenigheden Kristent Fællesskab ¹,²)

Frivilligt Drenge - og Pigeforbund (FDF) ¹)

Frøstruphave Efterskole ¹)

Fulton-Stiftelsen ¹)

Fynbo Fonden ²)

Fyns Kræftforskningsfond ¹,²)

Fælledgårdens Plejehjemsfond ³)

Fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark ¹,²)

Fælleskirkeligt Klosterhus i Nordjylland ¹,²)

Fælleskirken ¹,²)

Genforenings- og Grænsemuseumsfonden ¹)

Gigtforeningen ¹,²)

Gildecenterfonden ¹)

Give Baptistmenighed ¹,²)

Give-Egnens Museum ¹)

Gjellerup Valgmenighed ¹,²)

Godthåbskirken, Det Danske Missionsforbund, Odense Menighed ¹,²)

Gotvedskolen ¹)

Grænseforeningen ¹)

Græsted Frikirke ¹,²)

Haderslev Dyre - og Aktivitetshave ¹)

Haderslev Frikirke ¹,²)

Hagens Legatet ¹)

Handelshøjskolen i København ³)

Handicapcentret Kronjylland ¹)

Handicappede Børns Ferierejser (HBF-Fonden) ¹)

Hanne Reintofts Hjælpefond ³)

Haslev udvidede Højskoles Elevforening ¹)

Havrebjerg Valgmenighed ²)

Hedemølle Efterskole ¹)

Hellig Kors Klosters Fond ¹)

Herlev Baptistmenighed, Korskirken ¹,²)

Herning Valgmenighed ²)

Hestens Værns Fond til fordel for foreningen »Hestens Værn« ¹)

Himmelekspressens Komitès Fond ³)

Hindu Kulturelle Forsknings- og Informations Center ¹)

Hjemløse Kattes Vel, Foreningen ³)

Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte ¹,²)

Hjerneskadeforeningen ¹)

Hjerteforeningen ¹,²)

Hjørring Baptistmenighed ¹,²)

Holbæk Baptistmenighed, Kløvermarkskirken ¹,²)

Holstebro Baptistmenighed ¹,²)

Holstebro Valgmenighed ¹,²)

Hospice på Djursland ¹)

Hvolris Området ( Hvolris Jernalderlandsby) ¹)

Højbjerg Frikirke ¹,²)

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik ¹)

Høve Valgmenighed ¹,²)

I Mesterens Lys ¹,²)

IDFAD Antidiskriminationsforbund i Danmark ¹,²)

IKON-Danmark ¹,²)

Indenlandsk Sømandsmission ¹,²)

Independent Scandinavian Relief Agency (ISRA) ¹,²)

Inge Sørensens Kattehjems Fond ¹)

Ingstrup Baptistmenighed ¹,²)

Initiativfonden af 23. marts 1994 ¹)

Institutionen Moralsk Oprustning ¹,²)

Institutionen Perlen ¹)

Instituttet for Anvendt Datateknik (IFAD) ²)

Inter Aid Danmark ¹,²)

International Børnehjælp ¹,²)

International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling ¹,²)

International Harvest Christian Center ¹,²)

International Out-Reach ¹,²)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) ¹,²)

Iran Aid - Danmark ¹,²)

Islams Ahmadiyya Bevægelse ²)

Jehovas Vidners Rigssalsforening ¹,²)

Jehovas Vidners Rigssalsforening for Bornholm ¹,²)

Jesu Hjerte Menighed ¹,²)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige I Danmark ¹,²)

Jesus Huset ¹,²)

Jesus Kirken - Ringkøbing ¹,²)

Josva Fællesskabet i Aalborg ¹,²)

Jugend Musikfond, Nordschleswig ³)

Julemærkefonden ¹)

Jyske Musikkonservatorium, Det ³)

Jægernes Naturfond ¹)

Kaas Frikirke, Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Karisma Center København ¹,²)

Karla Johansens Mindelegat ²)

Karma Kadjy Skolen ¹,²)

Karmapa Trust, Det Danske Religiøse Samfund ¹,²)

Karmelkirken ¹,²)

Kattens Værn ¹)

Kerteminde-Dalby Valgmenighed ²)

KFUKs Sociale Arbejde ¹,²)

KFUM-Spejderne i Danmark ¹)

KFUMs Sociale Arbejde i Danmark ¹,²)

Kgl. Vajsenhus, Det ³)

Kildekirken ¹,²)

Kirkefondet ¹,²)

Kirkeklokkens Missions Indsamling (KMI) ¹,²)

Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark ¹,²)

Kirkeligt Centrum ¹)

Kirkens Korshær ¹,²)

Kirketjenesten i Danmark ¹,²)

Kjellerup & Omegns Valgmenighed ¹,²)

Klim Valgmenighed ¹,²)

Klostermarksskolen i Aalborg ¹)

Kofoeds Skole ¹,²)

Koldinghusmuseets Venner ¹)

Kolonien Filadelfia, Kirke og Institut for Diakoni og Sjælesorg ¹,²)

Komitéen til indsamling af pengemidler til fordel for Museumsvirksomhed omkring Hjemmeværnet ¹)

Kontinensforeningen ¹)

Kopps Legat, Speciallæge Heinrich Kopp ²)

Kridtkirken, Pinsekirken på Møn ¹,²)

KRIS, Landsorganisationen ¹)

Krishnabevægelsen, Iskcon i Danmark ¹,²)

Kristelig Handicapforening i Danmark ¹,²)

Kristelig Lægeforening ¹,²)

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde ¹)

Kristeligt Forbund for Studerende ¹,²)

Kristeligt Pressebureau ¹)

Kristen Flygtningehjælp ¹,²)

Kristen Videnskabs Kirke i København ¹,²)

Kristen Videnskabs Kirke i Århus ¹,²)

Kristensamfundet i Danmark ¹,²)

Kristent Bibel - og Konferencecenter ¹,²)

Kristent Center Midt-Vest ¹)

Kristent Center, Menigheden ¹,²)

Kristent Centrum ¹,²)

Kristent Fællesskab, Nordsjælland ¹,²)

Kristent Medie Netværk ¹)

Kristent Pædagogisk Institut ¹,²)

Kristi Kirke, København ¹)

Kristus Kirken i Vejen ¹,²)

Kristuskirken, Rødding ¹,²)

Kristuskirkens Baptistmenighed ¹,²)

Kromosomforskningsfonden ²)

Kronjyllands Valgmenighed ¹,²)

Kronprins Frederiks Fond af 17. september 1865 ¹)

Kræftens Bekæmpelse ¹,²)

Kræfter til Kræft , Patient- & Støtteforening ¹)

Kræftforeningen Tidslerne ¹)

Kultur - og Litteraturorientering ( KLO) ¹)

KunstCentret Silkeborg Bad ¹)

Kvindecenterfonden Dannerhuset ¹)

Kvindehjemmet i København ³)

Kvinderådet ¹)

Kærnehuset« Vor Frelsers Kirke i Vejle ¹,²)

Københavnerkirken - Evangelisk Luthersk Frikirke ¹,²)

Københavns Bibeltrænings Center ¹,²)

Københavns Evangelisk-Lutherske Frimenighed ¹,²)

Københavns Kommunes Legat for Værdige Trængende Personer ³)

Københavns Miljø-og Energikontor ¹)

Københavns Praktiserende Lægers Børnefond ¹)

Københavns Valgmenighed ¹,²)

Københavns Vineyard ¹,²)

Købnerkirkens Baptistmenighed ¹,²)

Købstadsmuseet »Den Gamle By« ¹)

Køge Kulturfond ¹)

Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv ¹)

Landsbyfonden ¹)

Landsforeningen »Arbejde Adler« ¹)

Landsforeningen Aktive Kristnes Omsorgsarbejde ¹,²)

Landsforeningen Aktive Kvinder i Danmark ¹)

Landsforeningen Bedre Psykiatri ¹)

Landsforeningen Dansk Senior Dans ¹)

Landsforeningen Danske Folkedansere ¹)

Landsforeningen Danske Folkedansere ³)

Landsforeningen Den Danske Hjælpefond ¹,²)

Landsforeningen for Bedre Hørelse ¹,²)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur ¹)

Landsforeningen For Marfa Syndrom ¹)

Landsforeningen for Økosamfund ¹)

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn ³)

Landsforeningen Kiropraktikkens Fremme ¹,²)

Landsforeningen KLF, Kirke og Medier ¹,²)

Landsforeningen Lev ¹,²)

Landsforeningen Lænken ¹)

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ¹,²)

Landsforeningen Prader-Willi Syndrom ¹)

Landsforeningen Praktisk Økologi ¹,²)

Landsforeningen Ring i Ring ¹)

Landsforeningen Sathya Sai Baba ¹,²)

Landsforeningen Sind/ Sindslidende Vel ¹,²)

Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose ¹,²)

Landsforeningen Til Bekæmpelse Af Kredsløbssygdomme ¹)

Landsforeningen til Forebyggelse Af Kræft ¹,²)

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød ¹)

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam ¹)

Landsorganisationen Børns Vilkår ¹,²)

Landsorganisationen Red Barnet ¹,²)

Landsudvalget for KFUMs Soldatermission i Danmark ¹,²)

LAP ( Landsforeningen Af næværende og tidligere Psykiatribrugere) ¹)

Lemvig og Omegns Valgmenighed ¹,²)

Leve Børnene ¹)

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark ¹,²)

Liselundfonden ¹)

Livets Kilde ¹,²)

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn ¹)

LOKK ( Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) ¹)

Lollands Baptistmenighed ¹,²)

Louisiana, Museum for Moderne kunst ³)

Lunderskov Efterskole ¹)

Lungeforeningen Boserup Minde ¹)

Luthersk Missionsforening ¹)

Luthersk Missionsforening ¹,²)

Luthersk Missionsforening Vestjylland ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Københavns Afdeling ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster Afdeling ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Sønderjyllands Afdeling ¹,²)

Luthersk Missionsforening, Østjyllands Afdeling ¹,²)

Lyngby Baptistmenighed ¹,²)

Lægeforeningens Forskningsfond ³)

Læger Uden Grænsers Fond ¹,²)

Lærernes Missions Forening ¹,²)

Løgstør Baptistmenighed ¹,²)

Løgumkloster Refugium ¹)

Machsike Hadas ¹,²)

Maran-Ata , Menigheden ²)

Maran-Ata, Menigheden i Blåkildekirken ²)

Marjattahjemmenes Støttefond ¹,²)

Martinus Ideal Fonden ³)

Martyrernes Røst, Kristen Mission ¹,²)

May Day ¹)

Mellemfolkeligt Samvirke ¹,²)

Mellerup Valgmenighed ²)

Meniére og Tinnitus Fonden ¹)

Mènière og Tinnitus Foreningen ¹,²)

Menigheden Bibelværkstedet, Nykøbing Falster ¹,²)

Menigheden Faderhuset ¹,²)

Menigheden for Holstebro og Omegn ¹,²)

Menigheden Hjørnestenen ¹,²)

Menighedsfakultetet i Danmark ¹,²)

Menighedsfællesskabet Fisken ¹,²)

Menighedsplejen i Slagelse ¹)

Merkurfonden ¹)

Metodistkirken i Danmark ¹,²)

Metodistkirkens Sociale Arbejde ( Centralmissionen) ¹,²)

Midtsjællands Baptistmenighed ¹,²)

Miron Eleonora Christensens Fond ³)

Mission Danmark ¹,²)

Mission Øst ¹,²)

Missionaires of Charity ³)

Missionen blandt Hjemløse ¹)

Missionsfonden af 4.5.1964 ¹,²)

Missionsforbundet Frikirken »Salem« ¹,²)

Missionsforbundet Sorø ¹,²)

Missionskirken, Rønne ( Det Danske Missionsforbund) ¹,²)

Mogens Andreassen Fonden c/o Rigshospitalet ²)

Morslands Historiske Museum ¹)

Morsø Frimenighed ¹,²)

Moving School ¹)

Musisk Center Danmarks Fond ¹)

Muskelsvindfonden ¹)

Mødrehjælpen af 1983 ¹,²)

Møllehuskirken ¹,²)

Møltrup Optagelseshjem ¹,²)

Nationalmuseet ¹)

Nazaret Menighedssamfund, København ¹,²)

Nazaræerens Kirke, Greve Menighed ¹,²)

Nazaræerens Kirke, Rødovre Menighed ¹,²)

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis ¹)

New Life Outreach ¹,²)

Nexø Frikirke ¹,²)

Nibe Baptistmenighed ¹,²)

NOAH, Den selvejende institution ¹,²)

Norddjurslands Valgmenighed ¹,²)

Nordjysk Humanitærhjælp ¹,²)

Nordschleswigsche Gemeinde ¹,²)

Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi ¹)

Norske Forening av 1863, Den ³)

Nr. Nissum Efterskoles Elevforening ¹)

Nyreforeningen ¹,²)

Nyreforeningens Forskningsfond ³)

Nyt Liv - Forbund for Evangelisation i Danmark ¹,²)

Næstved Kristne Center, Baptistkirken ¹,²)

Nørresundby Baptistmenighed ¹,²)

Oasefællesskabet i Ikast ¹,²)

Oasefællesskabet i Silkeborg ¹,²)

OCD-foreningen ¹)

Odd Fellow Fonden ³)

Odd Fellow Ordenens Hospice Fond ¹,²)

Odder Valgmenighed ¹,²)

Odens Baptistmenighed ¹,²)

Odense Hospice Støtteforening ¹)

Odense Valgmenighed ¹,²)

Odense Vækkelses Center ¹,²)

OK-Fonden ³)

OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft ¹)

Operaens Venners Fond af 1984 ¹)

Operation Mission ¹,²)

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark ¹)

Ordet og Israel ¹,²)

Organisationen for Vedvarende Energi ¹)

Osted Valgmenighed ¹,²)

Osteoporoseforeningen (Landsforeningen mod Knogleskørhed) ¹)

Oure Baptistmenighed ¹,²)

Pindsvinevennerne i Danmark ¹)

Pinsekirken Haderslev ¹,²)

Pinsekirken ( Pinsemenigheden i Mariager) ¹,²)

Pinsekirken Amager ¹,²)

Pinsekirken Elim, Horsens ¹,²)

Pinsekirken Elim, Klemensker ²)

Pinsekirken Elim, Rønne ¹,²)

Pinsekirken Elim, Tejn ¹,²)

Pinsekirken Hillerød ¹,²)

Pinsekirken Hobro ¹,²)

Pinsekirken i Hjørring ¹,²)

Pinsekirken i Brovst ¹,²)

Pinsekirken i Fredericia ¹,²)

Pinsekirken i Frederikshavn ¹,²)

Pinsekirken i Grenå ¹,²)

Pinsekirken i Grindsted ¹,²)

Pinsekirken i Kolding ¹,²)

Pinsekirken i Køge ¹,²)

Pinsekirken i Stege ¹,²)

Pinsekirken i Thisted ¹,²)

Pinsekirken i Vejle ¹,²)

Pinsekirken i Viborg ¹,²)

Pinsekirken København ¹,²)

Pinsekirken Nykøbing F. ¹,²)

Pinsekirken Randers ¹,²)

Pinsekirken, Esbjerg ¹,²)

Pinsekirken, Holstebro ¹,²)

Pinsekirken, Odense ¹,²)

Pinsekirken, Roskilde ¹,²)

Pinsekirken, Silkeborg ¹,²)

Pinsekirken, Århus ¹,²)

Pinsemenigheden Elim, Ålborg ¹,²)

Pinsemenigheden Smyrna, Herning ¹,²)

Pinsevækkelsens Efterskole ALTERNA ¹)

Plan International Danmark ¹,²)

Porto Novo Missionen ¹)

Pro Patria Fonden - Køge ¹)

Projekt Børn, Fonden ¹,²)

Projekt Genesis ¹)

Projekt Øst Skt. Petersborg ¹,²)

Psoriasis Forskningsfond ¹)

Psykiatrifonden ¹)

Psykiatrisk Forskningsfond ²)

PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede ¹,²)

Qou Vadis, Foreningen ¹,²)

Radiumstationens Forskningsfond v / Århus Kommunehospital ³)

Raffens Børnefond ¹)

Randers Baptistmenighed ¹,²)

Randers Baptistmenighed ¹,²)

Randers Bibel og Missionscenter ¹,²)

Randers Frimenighed ¹,²)

Redningsteknisk Samling, Fonden ³)

Refugiefonden, Løgumkloster ³)

Refugiets Venners Støttekreds, Løgumkloster ³)

Regnskovsgruppen Nepenthes ¹,²)

Rehabiliterings - og Forskningscenter for Torturofre ¹,²)

Ribe Golf Klub ¹)

Ronald McDonald Børnefond ¹,²)

Roskilde Baptistmenighed ¹,²)

Rotary International - Polio Plus ¹)

Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring, Michael Skolen ¹)

Rudolf Steiner Skolen i Århus ³)

Rudolf Steiner Skolen på Midtsjællland ¹)

Rumæniensprojektet af 1992 ¹,²)

Rygmarvsbrokforeningen af 1988 ¹)

Ryslinge Frimenighed ¹,²)

Ryslinge Valgmenighed ²)

Rødding Frimenighed ¹,²)

Rødding-Hallerne ¹)

Rønde Rotary Klub`s Pattaya Fond ¹,²)

Rørlandskirken, Missionsforbundet ¹,²)

Sahva Fonden ³)

Sammenslutningen af Afasi - & Apopleksiforeninger i Danmark ¹)

Samvirkende Menighedsplejer ¹)

Sankt Lioba Kloster ²)

Sankt Vincent Grupperne ¹,²)

Saronkirken ( Det Danske Missionsforbund) ¹,²)

Sarons Slettes Missions - og Nødhjælpscenter ¹,²)

Scleroseforeningen ¹,²)

Sct. Bernhards Stiftelse ¹,²)

Sct. Maria Hospice Center ¹)

Sct. Maria Stiftelse ¹,²)

Sct. Markus-Tjenesten ¹,²)

Sdr. Nærå Valgmenighed ²)

Selskabet Lysglimt ¹)

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke ¹,²)

Shalom ¹,²)

Shri Ram Chandra Mission ¹,²)

Siemensfonden ²)

Silkeborg Baptistmenighed ¹,²)

Sindal Baptistmenighed ¹,²)

Siri Guru Singh Sahba Copenhagen ¹)

Sjølundkirken Næstved ¹,²)

Skanderup Valgmenighed ¹,²)

Skodsborg Observationsspædbørnehjem ³)

Skovhuset, Den selvejende institution ¹)

Skuespillerforeningen af 1879 ¹)

Slesvig Ligaen ¹)

Slesvigsk Samfund ¹)

Social Økonomisk Forsknings-Bibliotek (Henry George Bibliotektet) ¹)

Solhvervfonden, c/o adv. U. Paabøl & K. Foldschack ¹)

Solvognen, Kunst- og Filosofcentret ¹)

Sons of David and Daughters of Zion ( med tilnavn: Helliget Herren) ¹,²)

Soransk Samfunds Boligfond ³)

Sorø Amts Museum ¹)

SOS-Børnebyerne, Danmark ¹,²)

Sozialdienst Nordschleswig ³)

Spastikerforeningen ¹)

Spedalskhedsmissionen ¹,²)

Sporvejshistorisk Selskab ¹)

St. Alban`s Church, Copenhagen ¹,²)

St. Petri Menighedsråd ¹)

Statens Arkiver ²)

Stenlille Frikirke ¹)

Stevns Valgmenighed ¹,²)

Stomiforeningen COPA ¹)

Strandkirkefællesskabet ¹,²)

Studentermenigheden i Århus ¹)

Støt Tuzlas Skoler ¹,²)

Støtteforeningen Danmark mod Landminer ¹)

Støtteforeningen for Blinde i Århus ³)

Støtteforeningen for Hospicecenter Sydvestjylland ¹,²)

Støtteforeningen for Skive Sygehus ³)

Støtteforeningen Musikhusets Venner ¹)

Støtteforeningen til Bevarelse af Vesthimmelands Sygehus i Farsø ¹)

Sudanmissionen, Folkekirkelig Mission i Afrika ¹,²)

Summit Lighthouse, Kirkesamfundet ¹,²)

Sunnataram Copenhagen ¹)

Svendborg Baptistmenighed ¹,²)

Svendborg Menighedscenter ¹,²)

Svendborg Søfartsskole ¹)

Svenska Gustafskyrkan ¹,²)

Sydvestjyllands Efterskole ¹)

Sygeplejerskernes Missionsforbund ¹,²)

Syvende Dags Adventistkirken, Danmark ¹,²)

Sæby Baptistmenighed ¹,²)

Sønderholm Centeret - Det Levende Håb (* Talt med*) ¹,²)

Sønderjyllands Baptistmenighed ¹,²)

Sønderskovhjemmet ¹)

Tadre Mølle Museum og Naturcenter ¹)

Tariqa Burhania Dusuqiya Shazuliya ¹,²)

Teen Challenge Danmark ¹,²)

Terre des Hommes, Danmark ¹,²)

The Laodicean Era of the Church of God ¹)

Thisted Baptistkirke ¹,²)

Thorsted Frimenighed ¹,²)

Thylands Menighed, Det danske Missionsforbund ¹,²)

Tibet Charity ¹,²)

Trankebarfondet ¹,²)

Trapholtfonden ³)

Treenigheden ¹,²)

Troens Ord ¹,²)

Trængstrup Frimenighed ¹,²)

Turistgruppen Vestjylland ( »Incitamentspuljen Vestjylland«) ¹)

Tværkulturelt Center ¹,²)

Tølløse Baptistmenighed ¹,²)

Tønder Frikirke ¹,²)

Tåsinge Frimenighed ²)

Tåstrup Menighedshus ¹)

U-Landsforeningen Ibis ¹)

U-Landshjælp Til Selvhjælp ¹,²)

Ubberup Valgmenighed ¹,²)

Ungdom Med Opgave ¹,²)

Unge Hjem - En folkekirkelig bevægelse for hele familien ¹)

Vadum Menighed, Vadum Kirkecenter ( Det Danske Missionsforbund) ²)

Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab ¹,²)

Vallekilde Valgmenighed, Korskirken ¹,²)

Vanførefonden ³)

Vartov Valgmenighed ¹,²)

Vejen Sports College ¹)

Vejle Baptistmenighed ¹,²)

Vejlefjord (Vejlefjordfonden) ²)

Vejstrup Valgmenighed ¹,²)

Vennernes Religiøse Samfund - Kvækerne ¹,²)

Verdensnaturfonden ²)

Verdensnaturfonden WWF ¹,²)

Vesterkirken Stenum ¹,²)

Vestermarkskirken, Det Danske Missionsforbund ¹,²)

Vesthimmerlands Frimenighed ²)

Viborg Baptistmenighed ¹,²)

Voldhøj Valgmenighed ¹,²)

Vrå Baptistmenighed ¹,²)

Vrå Valgmenighed ¹,²)

Whiplashforeningen ¹)

Wizo i Danmark ¹)

WSPA Danmark ¹,²)

Wycliffe Bibeloversættere i Danmark ¹,²)

x ¹,²)

Youth for Christ - Danmark ¹,²)

Zion Menigheden ¹,²)

Zoologisk Have i København ¹,²)

Ældre Fonden ³)

Ældre Sagen, Landsforeningen ¹)

Øjenfonden ³)

Øjenforeningen Værn om Synet ¹)

Ølgod Valgmenighed ¹,²)

Øst-Hjælp ¹,²)

Østervrå Baptistmenighed ¹,²)

Østhimmerlands Baptistmenighed ¹,²)

Åbne Døre ¹,²)

Ågård Frimenighed ¹,²)

Århus Baptistmenighed ¹,²)

Århus Symfoniorkesters Fond af 13.4.1983 ¹)

Århus Sømandshjem ¹,²)

Århus Valgmenighed ¹,²)

Andre almenvelgørende/almennyttige foreninger mv.

Liste over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv. som har fået tilbagekaldt godkendelsen efter ligningslovens § 8 A og/eller ligningslovens § 12, stk. 3 fra og med 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 eller 2002, fordi de ikke længere opfylder de særlige betingelser for godkendelse i cirkulære nr. 191 af 8. november 2001 (TSS-cirkulære 2001-37) (før 8. november 2001, cirkulære nr. 86 af 7. juni 1999 (TSS-cirkulære1999-21).

Tilbagekaldelse af godkendelser i henhold til ligningslovens § 8 A er typisk sket på grund af for få gavegivere, for få kontingentbetalende medlemmer eller en for lille bruttoindtægt eller formue. Foreninger mv. godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, har typisk fået tilbagekaldt godkendelsen, fordi foreningen mv. ikke modtager løbende ydelser.

De foreninger mv., som tillige er godkendt efter en af de andre bestemmelser i cirkulæret, står dog alene opført på den ordinære liste.

 

Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond

Aalborg Sportshøjskole

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum

Aalborg Zoologiske Have

AGAPE, Den selvejende institution

Agapepsykiatriske Center Daggry

Akademisk Kor og Orkester

Aktionsfond til Kristelig U-landsarbejde og Økumenisk Kirketjeneste

Alzheimer Forskningsfonden

Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond

Ane Catrine Plesners Mindefond

Antikvariske Samling, Den

AOPA Danmarks Flyvesikkerhedsfond, Københavns lufthavn

Apostolsk Kirke

Arbejder-, Håndværker- og Industrimuseet i Horsens

Ask Højskole, Den selvejende institution

Askov Højskole

Atlantsammenslutningen

Aulum Kristne Friskole, Den selvejende institution

Ballerup Ny Skole

Bangs Fond, Ingrid og Ole

Barlys venners Fond

Birchs Legat for Bornholm, Johannes

Bjerringbro Idrætspark

Blidstrup Ungdomsskole, Den selvejende institution

Bogø Kostskole/Idrætsefterskolen Grønsund

Boholte Kirkes Fond

Boligtrivsel i Centrum

Brendrup Folkehøjskole

Børne- og Ungdomsfonden for Skals og Omegn

Børnehjælpsdagen i Svendborg

Callmann`s Fond, Elsa og Joakim, Arkitekterne

Castberggård, Døves Højskole

Claus Peter Christensens Mindelegat

Da'Capo, Haderslev Aktivitetsfond

Dagcentret Christianshøj

Dandy-Fonden

Danish Sport Aid

Danmarks 4 H

Danmarks Filatelistforbund

Danmarks Jægerforbund

Danmarks Kirkelige Mediecenter (Fond), Den selvejende institution

Danmarks Museum for Lystsejlads

Danmarks Sportsfiskerforbund

Dansk Bueskytteforbund

Dansk center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme (DCAA)

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Designråds Fond

Dansk Dyreværns Odense Komite

Dansk Døvblinde-Forening

Dansk Døve-Idrætsforbund

Dansk Horton Hovedpineforening

Dansk ICYE (International Christian Youth Exchange)

Dansk Kano og Kajak Forbund

Dansk Narkolepsiforening

Dansk Rotarys Ungdomsfond

Dansk Santalmission

Dansk Sejlunion

Dansk Seniordans, Landsforeningen

Danske Baptisters Spejderkorps

Danske Baptisters Ungdomsforbund

Danske Europabevægelse, Den

Danske Husflidshøjskole, Den

Danske Kunstindustrimuseum, Det

Danske Nationalkomite United World Colleges, Den

Danske Vindkraftværkers Fond

De Samvirkende Danske Husholdningsforeninger

De Små Glæders Legat

Den Afrikanske Lægefond

Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Danmark

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark

Den Evangeliske Frikirke, Randers Nord

Den Selvejende Institution Grønhøj 2000

Det Danske Missionsselskab

Det Danske Missionsselskab

Det Fri Kirkesamfund

Det Økumeniske Center

Digets Fond

Djursland Efterskole

Dyhrs Skole

Esbjerg Højskole

Evangeliets Stemme

EVÅ-Fonden

Falsters Minder«, Museet, Den selvejende institution

Familiehøjskolen Skærgården

Fannikerdagen, Foreningen

Far, Foreningen til støtte for forældre og børn

Farsø Efterskole

Farum Arkiver & Museer

FDB`s jubilæumsfond

Flyverhistorisk Samling

FN-Museet »De Blå Baretter«

Fogs Fond, Tømmerhandler

Folkegaven 1995

Folkehjem, Den selvejende institution

Folkevirke

Fonden af 13. februar 1948 (I C Just`s Fond)

Fonden af 2/7 1984 til Bekæmpelse af Parkinsons Syge

Fonden af 28. Februar 1970 til Støtte for Kulturelle Formål

Fonden Danmarks Museum for Lystsejlads

Fonden for Aktive Blinde

Fonden for Dansk Jødisk Museum

Fonden for International Forståelse

Fonden for Migræneforskning

Fonden til fremme af medicinsk behandling af cancer

Fonden til Bekæmpelse af Parkinsons Syge

Fonden til bevarelse af Gamle Bygninger i Nykøbing Falster

Fonden til Erhvervelse, Bevarelse og Udstilling af Wørzner-Samlingen i Vejle

Fonden til Fremme af Medicinsk Behandling af Cancer

Fonden til Lungemedicinsk og Allergologisk Forskning

Fonden til Neurologisk Forskning

Fonden til støtte for Onkologisk afdeling ved Esbjerg Centralsygehus

Fonden til støtte for The Hyderabad Children`s Aid Society

Fonden til Sygdomsbekæmpelse Uden Dyreforsøg

Foreningen Cancerramte Børn

Foreningen Flymuseets Venner

Foreningen Nødhjælp til Kosovo

Foreningen Til Almene Formål af 22. August 1989

Foreningen til Bevarelse af Nykøbing Mors Sygehus

Forklarelsens Kirke

Forskerparken i Århus, Foreningen

Forsknings- og Udviklingsfonden ved Rigshospitalet

Forskningshospitalet Niels Steensens Hospitals Sikkerhedsfond

Forsøgsdyrene Værn, Landsforeningen

Forældre og Fødsel

Fredericia Vold Fonden

Frihedsmuseets Venner

Frihedsmuseets Venners Fond

Friskolen i Tvind, Den selvejende institution

Fristedet i Køge

Frivilligt Pige-og Drengeforbund (FDF)

Fultons Venner«, Foreningen

Funktionærforeningens Uddannelsesfond

Gammel Estrup Jyllands Herregårdsmuseum

Gammel Sønderho, Fonden

Gelsted-Kirk-Scherfig Fonden

Genner-Hallen, Den selvejende institution

Gentofte Børnevenner, Foreningen

Gideonitternes Venner

Givskud Zoo, Den selvejende institution

Gjern Kultur- og Idrætscenter, Den selvejende institution

Grønbjerg 2000

Guds Menigheds Forsamling

Gylling Mølle, Den selvejende institution

H J & Katrine Kopps Legat

Haderslev Krisecenter

Haderslev Realskole

Haslev Udvidede Højskole

Haydid Fonden

Henrik Henriksens Fond

Himmelekspressens Komité (Fond)

Himmerlandsgården Syvende Dags Adventistsamfund

Historisk Forening for Værløse Kommune

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

HIV-Positive, Støtteforeningen af 1993

Hjorts Legat, Professor dr. med. Niels Hjort

Hobro/Terndrup Sygehus, Støtteforeningen

Holstebro Aktivitetscenter

Holstebro Frikirke

Holsted Hallen, Den selvejende institution

Hoptrup Folkehøjskole, Den selvejende institution

Horslunde Realskole

Houborg A.F.K.

Hulvej Skole

Husby Efterskole

Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole, Den selvejende institution

Ibra Radio Danmark

Ideer For Livet Fonden

Internationalt Forum

Islams Ahmadiyya Bevægelse i Danmark

IWGIA International Work Groupfor Indigenous Affairs

Jensens Ferieudflugter, Gabriel

Jubilæumsfonden af 1986

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger, Den

Jægergården, Feriekolonien, Fonden, Den selvejende institution

Kalø Landboskole

Karen Marie, Den selvejende institution

Karlslunde Strandkirkes Initiativfond

Karslunde Kirke Initiativfond

Katolske Menighedsplejer

Kattegatcentrets Driftsfond

Kattegatcentrets Ejendomsfond

Kattegatcentrets Venner

KFUK-Spejderne I Danmark

KFUMs Idrætsforbund i Danmark

Kirkeligt Samfund

Kjelsø-Lejren, Den selvejende institution

Klejtrup Musikefterskole

Klosteret Sankt Josef Karmel

Klostermarkskolen Ålborg

Kochs Skole, Århus, N.

Kolonien Filadelfia`s Videnskabelige Fond

Komiteen til anskaffelse af klokkespil

Kong Håkons Kirkes Venner

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA)

Kongens Ø

Kongensgård Landbrugsskole

Kongskilde Friluftsgård

Kratholmskolen

Kristligt Studenter Settlement

Kristne Gymnasium, Det, Den selvejende institution

Kulturhistorisk Museum, Randers

Kvindernes U-landsudvalg

Københavns Kulturby Fond 96

Købmandsskolen i Aabenraa

Købstadsmuseet »Den Gamle By«

Landsforeningen Autisme - Psykotiske Børns Vel

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Forbundet af 1948

Landsforeningen for Laryngectomerede (Strubeløse)

Landsforeningen Hjælp Voldsofre

Landsforeningen Ligeværd

Landsforeningen til støtte for sent udviklede

Landsforeningen Værn Om Danmark

Lauget til bæltbåden »Dannebrog»s bevarelse

Lejbjergcentret

Lokalhistorisk Forening i Sakskøbing Kommune

Lollands Højskole, Den selvejende institution

Lundbeck, Poul og Gerdas Mindefond

Lykkeskolen, Den selvejende institution

Lægeforeningens Forskningsfond

Løgumkloster Højskole

Løsning Evangelisk Lutherske Frikirke

Løvenholm Fonden

Løvenholm Fonden

M. Mørks Skole

Mariehjemmene

Marstal Søfartsmuseum

Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense

Mermaidfonden

Mindelegatet efter Niels Jacob Collerup Jørgensen

Missionsforbundets Børn og Unge

Molshallen

Museet for Besættelsen i Århus, selvejende institution

Museumsforeningen for Dronninglund Kommune

Museumsforeningen for Holbæk og omegn

Musikhusets Venner, Esbjerg, Foreningen

Mændenes Krisecenter for Mænd og Kvinder

Nationalforeningens fond til Bekæmpelse af Lungesygdomme

Nazaræernes Kirke, Køge

Nazaræernes Kirke, Solrød

Nielsens Fond for Personer med Specielle Sindslidelser, Ivan

Nivaagaard Teglværks Ringovn, Den selvejende institution

Nordisk Kollegiums Støttefond

Nordjysk Bibelcenter

Nordmors Fritidscenter, Den selvejende institution

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Nødhjælp til Kosovo

Odense Junior Klub

Odense Zoologiske Have

Ordblindesagen i Danmark, Landsforeningen for

Osted Fri- og Efterskole

Peder Smertefri`s Fond

Pindstrup Centret

Pinsekirken, Herlev

Pinsevækkelsens Efterskole Frydensberg

Pinsevækkelsens Højskole og Efterskole

Plums Økologifond

Poul Lundbeck og hustrus Fond

Privatskolen Als

Projekt Oscar

Region Danmark under The Internataional Association of Y's Men's Club

Rehabiliteringscenter for Torturofre i Sønderjylland, selvejende institution

Rehabilitetsgården Korsly

Rhodosfonden

Ringkjøbing Museum

Roskilde Private Realskole

Rungstedlundfonden

Rækker Møllegård, Den selvejende institution

Rødding Hallerne

Rødding Højskole, Den selvejende institution

Rør ved Verden

Rådet for større Badesikkerhed

Sankt Josefs Karmel

Sarons Slettes Missionsselskab »Det Sidste Udkald«

Schølins Fond, Ebba og Aksel

Sct. Olavs Kirkjulid/ Hitt Føroyska Kirkjulidid i Kepmannahavn

Sdr. Bork Efterskole

Se og Hørs Gunnar-Nu Fond

Selam Friskole

Selskabet Handels- og Søfartsmuseets venner

Selskabet til restaurering af Frihedsstøtten

Silm Fonden

Sindslidende Fond

Skagen Fiskeriforenings understøttelses- og hjælpefond

Skagen Museum

Skanderup Ungdomsskole

Skive Sygehus, Støtteforeningen for

Skolen på Hindholm

Skomagergården, Den Selvejende Institution

Skovlunde Efterskole

Skælskør Folkehøjskole

Slesvigsk Samfund

Sommerlejren Lyngsbo v/Bette Christensen

Sommersted Ungdomsskole

Sproghøjskolen på Kalø

Sri Lanka Hjælpen

St. Albans Church Copenhagen

St. Johannes Plejehjem i København

Stages Minde, Stiftelsen, Georg

Stiftelsen Addit Rundhøj

Stomiforeningen COPA

Straagaards Smedie, Den selvejende institution

Stridsholt Ungdomsskole

Studentergården

Støtte for Mødre og Børn, Foreningen til

Støtteforeningen for Fonden for Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle

Støvring Højskole

Sundby Fælled, Den selvej. Institution

Sundeved-Centret

Sunnataram Copenhagen

Sydslesvigsk Studie og Hjælpefond

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945

Sæby Museum

Søfartens Bibliotek

Søndbjerg Ungdomsskole

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter

Sønderborg Pinsemenighed

Sønderjyske Højskole for Musik og Teater, Den, selvejende institution

Søster og Verner Lipperts Fond

Søtoftegård Højskole

Team Mission, Den selvejende institution

Teddybjørnefonden

Terndruplundfonden, Den selvejende institution

Textil- og Beklædningsindustriens Jubilæumsfond

The Angel Christian Television Trust Scandinavia

Thestrups Legat til Kræftforskning, Jens og Maren

Thorsgaard Efterskole

Thorum Gamle Købmandsgård

Tistruplundfonden

Trinbrættet, Den selvejende institution

TV Inter Danmark

Tøjhusmuseet

U-Landsfonden af 1962

Ungdomsskolen Øresund

Unge Hjems Efterskole

Unitarisk Kirkesamfund

V Thorup Efterskole

Vaabenhistorisk Selskab

Valby Multihal Fonden

Vanførefonden

Vejby-Tibirke Selskabet

Vejle Fri Børneskole

Vejlefjordskolen

Venø Efterskole

Vestfyns Hjemstavnsgård, Foreningen

Viborg Menighedspleje

Vittrup Efterskole

Yeshuat Tsion

Ældre Fonden (EGV Fonden)

Øjenfonden

Økologisk Jordbrug, Landsforeningen

Ølgod-Hallen

Ørum-Hallen, Den selvejende institution

Østvendsyssel Ungdomsskole

Århus Frimenighed

Århus Sømandshjem

Told- og Skattestyrelsen, den 4. oktober 2002

Ole Kjær

/Ebbe Willumsen

Officielle noter

1) I Told- og Skattestyrelsens interne nummerrække har cirkulæret nr. 2002-28.

Redaktionel note
  • Cirkulæret ophæver cirkulære nr. 162 af 5. september 2001 (TSS-cirkulære 2001-30)