Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om, hvilke af landets faste ejendomme der
vurderes i ulige år, og hvilke der vurderes i lige år

 

I medfør af § 1 i lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, fastsættes:

§ 1. I ulige år vurderes ejendomme omfattet af Told- og Skattestyrelsens vurderingsforslagssystem, det vil sige ejendomme med følgende benyttelseskode:

Benyttelseskode 01

-

Beboelse (ejendomme med mindre end 4 lejligheder)

Benyttelseskode 08

-

Sommerhus

Benyttelseskode 11

-

Kommunal beboelses- og forretningsejendom (ejendomme til beboelse med mindre end 4 lejligheder)

Benyttelseskode 21

-

Etageejerlejlighed med 1 lejlighed

Benyttelseskode 26

-

Ejerlejlighed i lav bebyggelse

Benyttelseskode 27

-

Ejerlejlighed i rækkehus

Benyttelseskode 29

-

Anden ejerlejlighed på fremmed grund (ejerlejligheder til beboelse i etageejendomme)

Benyttelseskode 31

-

Støttet andelsbolig

Benyttelseskode 41

-

Beboelse på fremmed grund (ejendomme med mindre end 4 lejligheder)

Benyttelseskode 48

-

Sommerhus (kolonihavehus) på fremmed grund.

Stk. 2. I lige år vurderes andre ejendomme, det vil sige ejendomme med følgende benyttelseskode:

Benyttelseskode 00

-

Undtaget fra vurdering

Benyttelseskode 01

-

Beboelse (ejendomme med mere end 3 lejligheder)

Benyttelseskode 02

-

Beboelse og forretning

Benyttelseskode 03

-

Forretning

Benyttelseskode 04

-

Fabrik og lager

Benyttelseskode 05

-

Landbrug, bebygget

Benyttelseskode 06

-

Særskilt vurderet skov og plantage

Benyttelseskode 07

-

Frugtplantage, gartneri og planteskole

Benyttelseskode 09

-

Ubebygget areal

Benyttelseskode 10

-

Statsejendom

Benyttelseskode 11

-

Kommunal beboelses- og forretningsejendom (undtagen ejendomme til beboelse med mindre end 4 lejligheder)

Benyttelseskode 12

-

Andre bebyggede kommunale ejendomme

Benyttelseskode 13

-

Anden vurdering

Benyttelseskode 14

-

Ejendom vurderet til 0

Benyttelseskode 16

-

Udgået ejendom

Benyttelseskode 17

-

Ubebygget landbrugslod m.v.

Benyttelseskode 22

-

Beboelses- og forretningsejerlejlighed

Benyttelseskode 23

-

Forretningsejerlejlighed

Benyttelseskode 24

-

Fabriks- og lagerejerlejlighed

Benyttelseskode 25

-

Øvrige ejerlejligheder

Benyttelseskode 28

-

Ejerlejlighed til sommerbeboelse på fremmed grund

Benyttelseskode 29

-

Anden ejerlejlighed på fremmed grund (undtagen ejerlejligheder til beboelse i etageejendomme)

Benyttelseskode 33

-

Private institutions- og serviceejendomme

Benyttelseskode 34

-

Visse erhvervsejendomme

Benyttelseskode 41

-

Beboelse på fremmed grund (ejendomme med mere end 3 lejligheder)

Benyttelseskode 42

-

Beboelse og forretning på fremmed grund

Benyttelseskode 43

-

Ren forretning på fremmed grund

Benyttelseskode 44

-

Fabrik og lager på fremmed grund

Benyttelseskode 45

-

Andre bygninger på fremmed grund

Benyttelseskode 49

-

Arealer med bygning på fremmed grund

Benyttelseskode 78

-

Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen

Benyttelseskode 79

-

Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. marts 2003 og har virkning fra og med vurderingsåret 2003.

Skatteministeriet, den 3. marts 2003

Svend Erik Hovmand

/Lise Bo Nielsen