Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Meddelelsen omhandler hjemmelen til at fritage fremmede staters herværende repræsentanter for ejendomsværdiskat.
Den fulde tekst

Ejendomsværdibeskatning for medarbejdere ved diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer

 

 

Fremmede staters herværende repræsentanter, som er omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, er fritaget for at betale ejendomsværdiskat efter ejendomsværdiskattelovens § 2, selvom de ikke er fritaget for at betale ejendomsværdiskat efter Wienerkonventionen, jf. artikel 34 litra b.

Ansatte ved internationale organisationer er ikke omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 2, og er derfor ikke omfattet af fritagelsen efter ejendomsværdiskattelovens § 2.

De øverste administrative ledere ved internationale organisationer med værtsaftaler og disses stedfortrædere er, som følge af Kgl. Anordning nr. 18 af 18/1 1951, omfattet af Wienerkonventionen, men det giver dem ikke fritagelse for at betale ejendomsværdiskat, da de ikke er omfattet af kildeskattelovens § 3, stk.2, og dermed heller ikke af ejendomsværdiskattelovens § 2.