Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om selskabsligning - store selskaber 1)

 

I medfør af § 29 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning bestemmes det hermed, at ToldSkat Selskabsrevisionen er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

Cirkulæret træder i kraft 1. juli 2003.

Samtidig ophæves cirkulære nr. 27 af 28. marts 2003 (TSS-cirkulære 2003-9).

Told- og Skattestyrelsen, den 27. juni 2003

Ole Kjær

/Preben Bialas


Bilag 1

ToldSkat Selskabsrevisionen er i medfør af § 29 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 skatteansættende myndighed for følgende juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber:

KOMMUNE

 

CVR-nr.

 

FINANSIELLE SELSKABER

(Selskaber, der overføres ved dette er cirkulære, er anført i kursiv.)

ALBERTSLUND

52 96 98 16

FORSTÆDERNES BANK A/S

ARDEN

24 25 55 65

OUE-ROSTRUP-ARDEN ANDELSKASSE

ASSENS

37 07 55 15

VESTFYNS BANK A/S

BALLERUP

10 43 04 10

TRYG-BALTICA SMBA

 

10 94 08 34

INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S

 

10 97 23 88

TDL II. 0022 APS

 

10 97 25 74

TDL II. 0025 APS

 

15 53 65 86

TDL II. 0087 A/S

 

15 65 25 43

TDL 0111 APS

 

15 65 26 32

TDL.0113 APS

 

18 66 29 30

TDL.005 APS

 

18 93 76 38

EXPERT FORSIKRING A/S

 

19 62 39 98

TDL II. 0131 APS

 

19 62 40 72

TDL II. 0132 APS

 

19 62 41 88

TDL.0134 APS

 

19 62 49 94

DAFS.0355 APS

 

19 62 51 09

TDL II. 0141 APS

 

21 59 89 09

NORDEA LIFE HOLDING A/S

 

24 21 28 66

DANICA PENSION IV

 

25 08 40 98

TOPDANMARK LIVSFORSIKRING III A/S

 

25 70 71 84

NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

 

25 76 22 74

NORDEA INS HOLDING A/S

 

26 18 83 85

TOPDANMARK LINK LIVSFORSIKRING A/S

 

47 86 51 15

TDL.0130 APS

 

78 04 00 17

TOPDANMARK A/S

 

78 41 64 16

TDL.0139 A/S

BILLUND

19 14 29 49

KIRKBI INVEST A/S

 

43 78 16 18

VORBASSE - HEJNSVIG SPAREKASSE

BIRKERØD

25 27 96 97

PRIVESTOR HOLDING A/S

BLÅBJERG

33 34 10 16

LUNDE-KVONG ANDELSKASSE

 

42 24 17 17

NR. NEBEL M.FL. SOGNES GENS BRANDFORS

 

66 67 10 11

SPAREKASSEN FOR NØRRE NEBEL OG OMEGN

BOGENSE

64 86 52 18

AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK

BREDEBRO

67 02 06 18

SPAREKASSEN BREDEBRO

BROAGER

66 32 85 11

BROAGER SPARE OG LÅNEKASSE

BROVST

15 33 68 11

BROVST SPAREKASSE

BRØNDBY

17 47 26 90

GE CAPITAL FINANS DANMARK APS

 

20 64 04 99

GE LIVSFORSIKRING ( FILIAL ENGLAND)

BRØNDERSLEV

10 68 55 16

ØSTER BRØNDERSLEV HALLUND SPAREKASSE

 

 

53 30 69 18

JERSLEV SPAREKASSE

BRØRUP

17 36 79 19

BRØRUP SPAREKASSE

DRAGSHOLM

63 37 02 15

DRAGSHOLM SPAREKASSE

DRONNINGLUND

24 25 59 05

HELLEVAD-ØRUM SPAREKASSE

 

58 94 30 10

DRONNINGLUND SPAREKASSE

EBELTOFT

22 77 27 16

HELGENÆS SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE

 

24 26 04 96

TVED SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

 

45 11 23 14

VISTOFT SOGNS SPARE OG LÅNEKASSE

 

70 84 67 13

AGRI-EGENS SPAREKASSE

 

82 16 28 28

ANDELSKASSEN JAK EBELTOFT

EGVAD

37 45 51 13

AKTIESELSKABET TARM BANK

EJBY

60 57 83 11

JAK ANDELSKASSEN BRENDERUP

ESBJERG

16 20 07 86

UNION ESBJERG GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB G/S

 

18 05 69 41

VB FINANS AF 1996 A/S

FANØ

32 28 50 15

FANØ SPARE- OG LAANEKASSE

FARSØ

53 43 54 16

SPAREKASSEN FARSØ

FARUM

12 62 95 32

PEN-SAM HOLDING A/S

FJERRITSLEV

23 03 27 16

KLIM SPAREKASSE

 

45 58 62 19

EGNSBANK HAN HERRED A/S

FLADSÅ

16 56 44 19

SNESERE SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

FREDERIKSBERG

12 53 04 04

FORSIKRINGSSELSKABET CODAN PENSION A/S

 

15 69 74 07

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV

 

16 39 60 95

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV III

 

16 39 61 33

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV II

 

16 42 00 18

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV I

 

16 84 40 71

CBC COPENHAGEN BANKERS COMPANY A/S

 

20 24 79 40

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK

 

20 27 56 93

GERLING NORDIC KREDITTFORSIKRING (FILIAL NORGE)

 

20 95 08 97

FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INVEST S.A.

 

25 64 99 82

FIRST VIEW BANK (FILIAL)

 

25 68 08 47

ROYAL SCANDINAVIA INVEST A/S

 

55 12 46 12

ULYKKESFORBUNDET FOR DANSK FISKERI GENSIDIGT FORBUND

 

56 77 12 12

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN

 

66 47 00 16

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV A/S

 

69 55 67 28

FÆLLESKASSEN

 

70 04 14 13

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV

FREDERIKSHAVN

24 25 58 40

SKIBSFORSIKRINGSFORENINGEN I FREDERIKSHAVN G/F

 

30 82 87 12

A/S EGNSBANK NORD

FUGLEBJERG

42 75 54 19

HÅRSLEV SPAREKASSE

FAABORG

10 28 67 35

REGIONAL INVEST FYN A/S

 

13 25 55 04

SPAREKASSEN FAABORG A/S

 

21 62 77 47

LEASING FYN & FACTORING BANKAKTIESELSKAB

GALTEN

23 01 72 10

GALTEN SPAREKASSE

GENTOFTE

15 73 12 49

SAXO BANK A/S

 

16 02 43 76

PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION HOLDING A/S

 

17 14 54 44

LÆGESEKRETÆRERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

 

17 14 55 09

SYGEPLEJERSKERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

 

17 14 60 92

ØKONOMAERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

 

17 14 61 73

SOCIALRÅDGIVERNES OG SOCIALPÆDAGOGERNES PERSON-FORSIKRINGSSELSKAB A/S

 

17 14 62 03

BIOANALYTIKERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

 

17 14 62 46

JORDEMØDRENES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

 

17 14 63 00

ERGOTERAPEUTERNES OG FYSIOTERAPEUTERNES PERSONFOR-SIKRINGSSELSKAB A/S

 

17 14 64 32

KONTORFUNKTIONÆRERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S

 

18 05 97 70

INTERNET INVEST HOLDING A/S

 

24 23 25 49

I.I REAL ESTATE A/S

GLAMSBJERG

31 11 96 18

FLEMLØSE SPAREKASSE

GLOSTRUP

17 26 89 88

FORD CREDIT FILIAL AF FCE BANK PLC UK

 

18 20 02 87

WINTHERTHUR INTERNATIONAL GENERALAGENTUR AF WINTHERTHUR

 

21 82 39 02

GE CAPITAL BANK DANMARK (filial)

GRENÅ

40 71 38 16

DJURSLANDS BANK A/S

GRINDSTED

24 26 04 61

DEN JYSKE SPAREKASSE

HADERSLEV

24 25 59 64

FORSIKRINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND ØST GS

HADSTEN

37 72 91 16

HADSTEN BANK AKTIESELSKAB

HALS

24 25 57 94

HALS SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

 

24 25 58 08

ULSTED SPAREKASSE

HAMMEL

68 33 99 28

SPAREKASSEN HAMMEL

HASHØJ

28 83 32 10

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

 

33 06 54 18

FLAKKEBJERG OG OMEGNS SPAREKASSE

HELSINGØR

20 64 53 34

SOLID FORSIKRING (FILIAL SVERIGE)

 

15 12 86 82

INTER GROUP OF SCANDINAVIA A/S

HERNING

19 75 23 05

FONDSMÆGLERSELSKABET INVESTERING & TRYGHED A/S

 

24 43 11 18

BONUSBANKEN A/S

 

38 30 05 12

A/S MIDTBANK

 

59 52 49 17

ANDELSFORENINGEN M.E. INVEST

HILLERØD

22 74 15 19

LANDINSPEKTØRERNES GENSIDIGE ERHVERVSANSVARSFOR-SIKRING

 

59 17 38 12

LOKALBANKEN I NORDSJÆLLAND A/S

HJØRRING

31 29 23 28

FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL G/S

 

36 99 67 14

LOKALBANKEN I HJØRRING A/S

 

82 10 93 15

J A K - ANDELSKASSEN HJØRRING

HOBRO

60 83 50 12

SPAREKASSEN HOBRO

HOLBÆK

20 64 20 33

RESURS FINANS (filial)

 

29 15 78 12

SPAREKASSEN VESTSJÆLLAND

 

54 69 87 12

HF-FORSIKRING G/S

HOLMSLAND

12 93 14 17

HVIDE SANDE GENSIDIGE SKIBSFORSIKRINGSFORENING

 

17 87 41 79

DEN GENSIDIGE BRANDFORSIKRING FOR HOLMSLAND KOMMUNE

HOLSTEBRO

15 41 67 18

BORBJERG SPAREKASSE

 

36 12 94 17

VESTJYSK BANK A/S

 

73 46 61 13

ANDELSKASSEN J.A.K. HOLSTEBRO

HORSENS

10 16 70 43

EGNS-INVEST ADMINISTRATION A/S

HVIDEBÆK

12 49 04 10

SPAREKASSEN FOR ARTS HERRED

HVIDOVRE

20 42 09 95

SKANDIA AFS DANMARK HOLDING A/S

 

21 41 00 98

SPARINVEST HOLDING A/S

 

21 47 93 30

SPARINVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

24 20 25 77

SKANDIA MARKED DANMARK FILIAL

 

24 20 25 85

SKANDIA IT DANMARK FILIAL

 

24 20 32 12

IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFÖRSÄKRING AB

 

24 20 32 39

SKANDIA FORSIKRING, FILIAL AF FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET

 

63 09 58 18

AKTIESELSKABET AF 4. APRIL 1798

 

78 78 03 12

A/S INVESTERINGSDATA

 

88 02 55 12

SKANDIA LIVSFORSIKRING A/S

HØJE-
TAASTRUP

18 19 68 16

FORSIKRINGSAKTIESELSKABET ALLIANZ NORDEUROPA

 

21 83 22 78

TOTALKREDIT A/S

 

31 45 23 17

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET ALKA

 

53 37 09 18

GARTNERNES FORSIKRING GS DANSK JORDBRUG

HØJREBY

17 61 21 15

DET GEN BRANDFORSSB LOLLAND-FALSTER

HØRSHOLM

34 92 70 14

RATIONEL INVEST A/S

JELLING

17 35 10 28

JELLING SPAREKASSE

KALUNDBORG

30 14 00 28

REFSNÆS SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

KARLEBO

10 34 71 14

FORSIKRINGSAKTIESELSKABET DOMUS

 

15 78 06 81

BPM (EUROPE), FILIAL AF DET ENGELSKE SELSKAB BPM (EUROPE) LTD.

KJELLERUP

17 36 16 19

LYSGAARD HERREDS GENS BRAND

 

17 86 56 17

SPARE- OG LÅNEKASSEN I VIUM SOGN

KORSØR

17 60 10 40

S.D.E.M.,FILIAL AF GEC ALSTHOM- SOCIETE D'ETUDES ET DE MONTAGES

KØBENHAVN

10 06 81 69

GREGERSEN & PARTNERS HOLDING A/S

 

10 08 30 79

DANSK PORTEFØLJEBANK A/S

 

10 39 95 05

EJENDOMSSELSKABET MIDTERMOLEN 7. KØBENHAVN A/S

 

10 42 35 70

GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB

 

10 49 87 83

A/S BJØRNSKOV & CO BØRSMÆGLERSELSKAB

 

10 51 81 72

D. PETERSEN-HINRICHSEN HOLDING A/S

 

10 51 96 08

NYKREDIT BANK A/S

 

10 59 93 93

A/S NEVI DANMARK

 

10 63 19 98

SELSKABET AF 31.12.1996 A/S I LIKVIDATION

 

10 98 22 94

GP HOLDING A/S

 

11 51 98 73

CIVILØKONOMERNES TILLÆGSSIKRING GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB

 

11 57 19 99

ALFRED BERG BANK A/S

 

11 66 67 79

A.P. MØLLERS OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

 

12 27 00 97

E-TRADE BANK DANMARK A/S

 

12 34 51 86

GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB

 

12 52 25 76

DANSKE INVEST ADMINISTRATION A/S

 

12 66 43 11

DANMARKS SKIBSKREDITFOND

 

12 71 92 48

NYKREDIT HOLDING A/S

 

12 85 75 78

AIG EUROPE (FILIAL FRANKRIG)

 

13 30 84 38

RUNA FORSIKRING A/S

 

13 49 65 79

EJENDOMSSELSKABET ÅRHUS A/S

 

13 52 21 97

NORDEA BANK DANMARK (NDC) A/S

 

13 53 85 30

LÅN & SPAR BANK A/S

 

13 67 77 43

AKER REASSURANCE A/S

 

13 68 80 44

FIH KAPITALPARTNER A/S

 

13 91 73 96

UNI-INVEST MANAGEMENT A/S

 

14 53 61 75

INDUSTRIENS REALKREDITFOND

 

15 10 30 00

SKANDIABANKEN A/S

 

15 12 96 46

PHOENIX FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

15 22 87 84

CHUBB INSURANCE CO (DANSK FILIAL AF CHUBB INSURANCE CO)

 

15 43 50 11

DE SYDLIGE FARVANDES G/F FOR FISKEFARTØJER

 

15 63 59 16

DANSKE PRIVATBANERS FORSIKRING FORENING G/S

 

15 73 15 32

ALM. BRAND PRÆMIESERVICE A/S

 

15 77 39 28

AMAGERBANKEN AKTIESELSKAB

 

15 89 32 30

INDUSTRIPENSION HOLDING A/S

 

15 96 66 37

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

 

15 98 20 98

AKTIESELSKABET STEKUA I LIKVIDATION

 

16 10 10 95

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S

 

16 16 32 79

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICE- BRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S

 

16 22 34 41

MAJORGÅRDEN A/S

 

16 26 04 87

BGP.INV 0065 A/S

 

16 41 66 73

HOLDING A/S FUNKTIONÆR PENSION

 

16 47 54 32

FINANSIERINGSFONDET AF 9/10 1992

 

16 50 08 36

GENFORSIKRINGSAKTIESELSKABET VIRKE

 

16 61 41 60

INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKING A/S

 

16 63 20 74

BEKLÆDNINGS-OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S

 

16 63 76 02

DANSK PORTEFØLGE ADMINISTRATION A/S

 

17 00 12 48

ING. RELIASTAR REINSURANCE GROUP DANMARK

 

17 02 43 10

ZURICH FORSIKRING

 

17 02 93 12

FINANSIERINGSINSTITUTTET FOR INDUSTRI OG HÅNDVÆRK A/S

 

17 10 65 89

LÆRERNES PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

 

17 27 22 92

EJENDOMSSELSKABET SØNDERGADE 6 KOLDING APS

 

17 43 23 46

GRAFISK PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

 

17 46 06 76

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV II

 

17 49 47 16

DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND

 

17 73 25 95

CITIBANK INTERNATIONAL PLC DENMARK BRANCH

 

17 89 99 96

ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

18 05 97 38

ALFRED BERG ADMINISTRATION A/S

 

18 25 66 49

FIH REALKREDIT A/S

 

18 66 75 33

DOMESTIC AND GENERAL INSURANCE COMPANY (FILIAL ENGLAND)

 

19 03 97 06

DANA INVEST FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

19 13 63 02

DEN NORSKE BANK ASA, FILIAL DANMARK

 

19 26 86 91

EXECUTIVE INVEST HOLDING A/S

 

19 38 25 83

FORENINGEN AP PENSION F M B A

 

19 49 63 09

SCHRODER ADMINISTRATION A/S

 

19 73 32 70

NCM EKR KREDITFORSIKRING

 

19 86 69 12

REJSEFORSIKRING SKANDINAVIEN A/S

 

19 94 64 95

INV.002 APS

 

19 95 60 75

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN (FILIAL)

 

19 97 10 07

LANDESBANK SCHELSWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE (FILIAL)

 

20 05 08 96

GUDME RAASCHOU ADMINISTRATION A/S

 

20 23 01 85

FAIR FORSIKRING A/S

 

20 29 37 99

HAMBURG-MANNHEIMER SACHVERSICHERUNGS AKTIENGESCHELLSCHAFT (FILIAL)

 

20 29 38 45

HAMBURG-MANNHEIMER, (FILIAL)

 

20 30 04 34

NASSAU VERZEKERING MAATSHAPPIJ N. V. (FILIAL)

 

20 58 90 43

MEZZANIN KAPITAL A/S

 

20 59 49 42

SHB LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

 

20 73 81 38

NORDIC EXCHANGES A/S

 

20 86 22 38

BORGERGADE ADMINISTRATION A/S

 

21 06 44 40

IMAGINE INSURANCE A/S

 

21 21 53 41

NYKREDIT ADMINISTATION VI A/S

 

21 25 49 08

GE FRANKONA REINSURANCE HOLDNING APS

 

21 32 07 06

HERMES KREDITFÖRSÄKRING SKANDINAVIEN (FILIAL SVERIGE)

 

21 4153 83

CNA INSURANCE COMPANY (FILIAL ENGLAND)

 

21 47 71 09

SEB ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

21 54 81 89

SEB ASSET MANAGEMENT ADMINISTRATION A/S

 

21 71 21 91

PROVINZIAL SKANDINAVIEN HOLDING A/S

 

21 86 47 30

BASIS PFS A/S

 

22 02 25 12

CODAN EJENDOMME I A/S

 

22 12 86 12

KOMMUNEKREDIT

 

22 23 90 15

DANSK JAGTFORSIKRING A/S

 

22 43 80 18

PFA PENSION FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

 

22 65 65 11

FORTSÆTTELSESSYGEKASSEN DANMARK

 

22 75 93 10

A.P.MØLLERS OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FAMILIEFOND

 

23 36 06 16

NCM FORENEDE FACTORS A/S

 

24 20 89 31

FI-HOLDING A/S

 

24 24 63 61

SVENSKA HANDELSBANKEN, MIDTBANK FILIAL

 

24 98 35 87

MØLHOLM HOLDING A/S

 

25 59 25 57

IHI HOLDING A/S

 

25 65 46 25

NORDEA PRIVATE EQUITY HOLDING A/S

 

25 78 13 09

DLR KREDIT A/S

 

25 82 70 23

NORDEA IB HOLDING DANMARK A/S

 

25 82 70 74

NORDEA AM HOLDING DANMARK A/S

 

25 98 50 28

KAUPTHING BANK A/S

 

25 99 21 80

NORDEA (FILIAL)

 

26 01 93 03

NORDEA PRIVATE EQUITY A/S

 

26 04 53 04

LRF KREDIT A/S

 

26 06 01 25

NSI FORSIKRING A/S

 

26 08 41 56

DANSK SECURITIES, AB COPENHAGEN BRANCH (FILIAL)

 

26 15 08 92

FORENINGEN TIL BEGRÆNSNING AF SKADEUDGIFTER I KOMMUNER OG AMTER

 

26 21 90 19

ISS REINSURANCE A/S

 

26 31 27 60

NORDEA SECURITAS BANK A/S

 

26 49 59 03

NORDEA SECURITIES

 

26 66 36 60

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

 

29 39 84 10

FORSIKRINGSSELSKABET PROVINZIAL DANMARK A/S

 

31 46 70 12

A/S ARBEJDERNES LANDSBANK

 

36 69 69 15

GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S

 

40 55 35 17

BAUTA FORSIKRING A/S

 

49 51 64 28

RØDVIG SØ GENSIDIG SØFORSIK- RINGSSELSKAB

 

51 14 88 19

KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING

 

52 03 38 10

FORVALTNINGSINSTITUTTET FOR LOKALE PENGEINSTITUTTER

 

53 37 99 15

ASSURANCEFORENINGEN SKULD

 

53 57 72 10

ASSICURAZION GENERALI (FILIAL ITALIEN)

 

53 57 85 19

BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE (FILIAL ENGLAND)

 

53 59 41 15

YORKSHIRE INSURANCE COMPANY (FILIAL ENGLAND)

 

54 04 82 11

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET TREKRONER

 

55 83 49 11

A/S KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING

 

61 12 62 28

DANSKE BANK A/S

 

64 01 50 28

ADMINISTRATIONSAKTIESELSKABET FORENEDE GRUPPELIV

 

65 25 74 16

CYKELHANDLERNES FORSIKRINGSSELSKAB A/S

 

65 25 91 17

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S

 

65 26 43 15

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

 

66 37 33 12

GOTHAER ALLEGEMEINE VERSICHERUNG (FILIAL TYSKLAND)

 

66 67 15 18

ACE INSURANCE (FILIAL BELGIEN)

 

67 37 44 28

KONGERIGET DANMARKS HESTEFORSIKRING G/S

 

67 76 07 19

ULYKKEFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART

 

71 26 64 19

ABN AMRO BANK N V COPENHAGEN BRANCH FILIAL AF ABN AMRO BANK

 

71 97 44 13

SLAGTERIERNES GRUPPELIV GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB

 

76 11 97 16

MITSUI MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY (FILIAL ENGLAND)

 

77 33 35 17

ALM. BRAND FINANS A/S

 

77 86 37 10

INVESTERINGSFORENINGEN EGNS INVEST AFD. 1

 

78 42 05 10

CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB

 

79 43 74 17

CARNEGIE BANK A/S.

 

81 77 11 11

FIH FINANCE A/S

 

82 11 22 19

KØBENHAVNS ANDELSKASSE

 

87 93 39 11

FINANSBANKEN A/S

 

89 84 97 13

ZURICH LIVSFORSIKRING

LANGESKOV

79 55 52 15

J A K ØSTFYNS ANDELSKASSE

LANGÅ

17 20 06 15

LANGÅ SPAREKASSE

LEJRE

25 47 62 12

GL. ROSKILDE AMTS BRANDFORSIKRING G/S

LEMVIG

24 25 59 21

FJALTRING-TRANS SPAREKASSE

 

24 25 59 48

NEES SPARE- OG LÅNEKASSE

 

29 57 61 14

LEMVIG EGNENS GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGSSELSKAB

 

34 63 13 28

A/S NORDVESTBANK

LYNGBY-
TÅRBÆK

12 08 03 36

ALM. BRAND FOND

 

12 66 38 11

LANDSBANKERNES REALLÅNEFOND

 

16 63 69 32

FORSIKRINGSSELSKABET SAMARBEJDENDE LIV & PENSION A/S

 

18 82 29 11

POTAGUA A/S

 

20 82 76 10

DANSK GLASFORSIKRING A/S

 

21 25 76 13

ALM BRAND AF 1792 GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB

 

55 11 88 17

ALM BRAND A/S

 

60 72 04 28

BRF FONDEN

 

66 70 87 13

FUNDAMENTAL APS

LÆSØ

18 11 12 17

LÆSØ GENSIDIGE BRANDFORSIKRINGS- FORENING

 

24 25 58 75

FISKEFARTØJSFORSIKRINGEN LÆSØ G/F

LØGSTØR

57 91 84 11

SPAREKASSEN MIDTFJORD

LØGUMKLO STER

66 27 67 16

SPAREKASSEN LØGUMKLOSTER

LØKKEN-VRÅ

31 14 87 15

LØKKEN SPAREKASSE

 

64 40 09 16

JELSTRUP-LYNGBY SPAREKASSE

 

64 80 68 15

SPAREKASSEN VENDSYSSEL

MARIAGER

57 92 89 13

ØSTJYDSK BANK A/S

MARSTAL

18 57 85 14

SØASSURANCEFORENINGEN ÆRØ GENSIDIG

MIDDELFART

24 74 48 17

MIDDELFART SPAREKASSE

MIDTDJURS

54 17 64 14

RYOMGAARD & OMEGNS SPARREKASSE

MORSØ

10 28 47 16

MORSØ FORSIKRING GS

 

24 26 04 53

FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

 

25 72 55 14

BJERGBY-FLADE SPAREKASSE

 

26 53 12 17

DRAGSTRUP-SKALLERUP SPAREKASSE

 

52 73 21 15

SPAREKASSEN NORDMORS

 

57 84 90 10

MORSØ SPAREKASSE

 

67 78 31 15

MORSØ ANDELSKASSE J A K

 

81 77 10 14

AKTIESELSKABET MORSØ BANK

 

85 83 55 13

TØDSØ - ERSLEV SPAREKASSE

MØLDRUP

70 86 63 15

SPAREKASSEN I SKALS

MØN

18 77 30 15

MØNS BRANDFORSKIRING G/S

 

65 74 60 18

A/S MØNS BANK

 

66 18 52 14

FANEFJORD SPAREKASSE

 

24 25 58 32

ØSTIFTERNES STORMSKADEFORSIKRING G/S

NAKSKOV

36 68 48 28

AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK

 

62 31 48 18

SPAREKASSEN LOLLAND

NIBE

56 48 79 13

VOKSLEV SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

NYKØBING FALSTER

24 25 58 67

1899 FORSIKRING G/S

 

60 14 34 12

MARKER MADSEN FORSIKRING G/S

NYKØBING-

RØRVIG

74 65 60 13

ODSHERREDS BRANDASSURANCE G/S

NÆSTVED

20 82 00 98

1848 DIBA FORSIKRING A/S

 

32 12 77 11

DISKONTOBANKEN A/S

 

40 17 23 19

A/S HAANDVÆRKERBANKEN

 

68 50 98 15

LOKAL FORSIKRING G/S

NØRHALD

23 93 46 12

GJERLEV-ENSLEV SPAREKASSE

NØRRE DJURS

20 64 49 15

GRENAA GENSIDIGE FORSIKRINGS FOR FISKEFARTØJER

ODENSE

14 66 90 00

AMTSSPAREKASSEN FYN A/S

 

19 53 35 81

CNS FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

19 86 34 17

HAGLSKADEFORSIKRING FOR FYNS STIFT G/S

 

26 23 14 18

GF-FORSIKRING A/S

 

35 14 53 11

FORSIKRINGSSELSKABET FYNSKE KØBSTÆDER G/S

 

37 60 87 18

EGNSBANK FYN A/S

 

45 65 71 16

FORSIKRINGSSELSKABET RAVNHOLTKASSEN G/S

 

58 65 12 14

PLUS FORSIKRING A/S

 

61 67 23 11

POPERMO FORSIKRING G/S

PANDRUP

62 02 01 13

HVETBO HERREDS SPAREKASSE

PURHUS

27 39 23 18

BJERREGRAV-AALUM-TAANUM SPAREKASSE

RANDERS

17 91 28 28

SPAREKASSEN KRONJYLLAND

RINGE

15 65 19 89

FORSIKRINGSSELSKABET FYN LANGE LAND G/S

 

15 65 21 79

FORSIKRINGSSELSKABET LUNDE BRAND G/S- OPLØST

 

24 25 63 83

FORSIKRINGSSELSKABET FYN A/S

RINGKØBING

13 46 29 17

HOVER SPAREKASSE

 

15 19 44 13

STADIL SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE STADIL

 

17 30 94 04

A/S RINGKØBING BANK

 

23 09 51 14

SDR LEM ANDELSKASSE

 

37 53 68 14

RINGKJØBING LANDBOBANK A/S

 

85 12 96 19

ULFBORG HIND-HERREDS BRANDASSURANCESELSKAB FOR LØSØRE, GENSIDIG

ROSENHOLM

23 21 86 15

HVILSAGER-LIME SPAREKASSE

 

24 25 60 81

SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE

 

25 71 41 13

MØRKE SOGNS SPAREKASSE

ROSKILDE

50 02 00 10

ROSKILDE BANK A/S

ROUGSØ

70 55 81 14

VIVILD OG OMEGNS SPAREKASSE

RYSLINGE

42 28 49 12

RYSLINGE ANDELSKASSE

RØDDING

67 05 18 15

FRØS HERREDS SPAREKASSE

 

79 01 97 12

JAK ANDELSKASSEN RØDDING

RØDOVRE

10 44 03 19

FORSIKRINGSSELSKABET TRAFIK GENSIDIGT

RØNDE

17 62 50 12

RØNDE OG OMEGNS SPAREKASSE

RØNNE

15 46 59 72

BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S

 

20 44 46 14

BORNHOLMS SKIBSFORSIKRING G/F

RØNNEDE

18 85 93 19

KONGSTED SPAREKASSE

 

59 48 92 16

PB-FORSIKRING G/S

SALLINGSUND

61 84 22 17

ROSLEV-RYBJERG SPAREKASSE

 

63 36 21 15

DURUP SPAREKASSE

SILKEBORG

17 61 66 17

JYSKE BANK A/S

 

18 32 24 71

SCAN-AMERICAN FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

 

40 50 93 13

HIDS HERREDS SAMT GRØNBÆK M FL SOGNES BRANDFORSIKRING

 

71 82 79 17

FOLKESPAREKASSEN

 

80 43 46 18

FUNDER FÆLLESKASSE

SKAGEN

24 25 60 22

SKAGENS SKIBSFORSIKRING G/F

SKANDERBORG

19 12 97 05

HESTEFORSIKRINGEN DANMARK AF 1869 GENSIDIG

 

20 62 70 18

FRUERING-VITVED SPAREKASSE

 

68 24 01 15

FORSIKRINGSSELSKABET GL SKANDERBORG G/S

SKIVE

12 52 35 80

SPARBANK VEST A/S

 

17 34 25 17

SALLING GENSIDIGE BRANDFORSIKRING REG NR VIR 175246

 

27 17 29 11

FJENDS HERREDS BRANDFORSIKRING

 

37 76 04 12

SALLING BANK A/S

SKJERN

21 76 99 16

FASTER ANDELSKASSE

 

45 80 10 12

AKTIESELSKABET SKJERN BANK

SKÆLSKØR

43 95 51 28

SKÆLSKØR BANK A/S

SKØRPING

19 79 29 19

ST BRØNDUM SPAREKASSE

SLAGELSE

24 25 59 72

SORØ M FL AMTERS BRANDFORSIKRING

 

66 78 29 13

SLAGELSE SPAREKASSE

 

79 39 96 12

ANDELSKASSEN J A K

SPØTTRUP

10 75 77 11

BALLING SPAREKASSE

 

37 34 80 15

SPAREKASSEN VESTSALLING

STEVNS

21 44 40 14

FORSIKRINGSSELSKABET STEVNS BRAND G/S

SUNDSØRE

13 40 52 12

SPAREKASSEN SUNDSØRE

 

17 92 03 16

FUUR SPAREKASSE

 

57 34 02 15

SPAREKASSEN MIDT VEST JEBJERG-LYBY SPAREKASSE

SVENDBORG

25 80 28 88

SVENDBORG SPAREKASSE A/S

SYDTHY

18 18 55 12

HASSING VILLERSLEV SPARE & LÅNEKASSE

 

23 59 06 11

SPARE- OG LÅNEKASSEN I HELLIGSØ-GETTRUP SOGN

 

25 85 04 16

HVIDBJERG-ØRUM SPAREKASSE

 

31 86 60 14

BODDUM-YDBY SPAREKASSE

SÆBY

24 25 56 70

J A K ANDELSKASSE ØSTERVRAA

 

67 96 83 28

J A K ANDELSKASSE ØSTVENDSYSSEL

SØNDERBORG

19 06 48 08

SØNDERJYSK FORSIKRING A/S

 

22 60 23 14

ALSISK FORSIKRING GENSIDIG

SØNDERHALD

25 38 69 14

ØSTER- OG VESTER ALLING SPAREKASSE

THISTED

10 02 62 45

THISTED ANDELSKASSE

 

10 07 42 82

KRONE KAPITAL A/S

 

12 36 45 12

HUNSTRUP-ØSTERILD SPAREKASSE

 

15 04 31 13

SNEDSTED-NØRHÅ SPAREKASSE

 

21 24 91 14

SØNDERHÅ-HØRSTED SPARE- OG LÅNEKASSE

 

24 25 58 16

SPAREKASSEN THY

 

31 00 75 18

FORSIKRINGSSELSKABET THISTED AMT

THYBORØN HARBOØRE

18 50 22 16

LEMVIG SKIBSFORSIKRING

THYHOLM

24 47 56 11

THYHOLM SPAREKASSE

 

64 85 54 17

HVIDBJERG BANK, AKTIESELSKAB

TINGLEV

31 18 50 17

SPAREKASSEN I RAVSTED

TJELE

16 31 72 76

SDA INVEST A/S

 

23 08 44 14

SAMMENSLUTNINGEN DANSKE ANDELSKASSER

 

31 84 32 19

DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

 

89 64 52 12

ID-SPARINVEST A/S

TØNDER

31 12 21 12

TØNDER BANK A/S

ULFBORG-VEMB

13 22 95 11

ULFBORG SPAREKASSE

VARDE

72 02 43 11

J A K ANDELSKASSE VARDE

VEJLE

45 19 58 56

FORSIKRINGSSELSKABET VEJLE BRAND AF 1841 G/S

VIBORG

20 91 14 17

ALMIND SOGNS SPAREKASSE

 

25 77 48 17

FISKEFARTØJSFORSIK LIMFJORDEN G/S

 

27 09 56 15

DET GENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB DANSK PLANTAGEFOR-SIKRING

 

55 29 58 16

RINDS NØRLYNG GENSIDIGT BRANDFORSIKRINGSSELSKAB

 

73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSSKABET NÆRSIKRING A/S

VIDEBÆK

58 79 91 14

VESTJYLLAND FORSIKRING GS.

VINDERUP

31 23 45 14

A/S VINDERUP BANK

VOJENS

86 02 15 28

SYDJYSKE KØBMÆNDS GENSIDIGE TYVERIFORSIKRINGSSELSKAB

VORDINGBORG

70 95 75 15

VORDINGBORG BANK A/S

VÆRLØSE

10 28 02 06

DANSK PRÆMIEINVEST APS

ÆRØSKØBING

23 50 48 12

ÆRØ BRAND

 

54 78 73 16

RISE SPARE- OG LÅNEKASSE

ØRBÆK

38 13 62 16

FRØRUP ANDELSKASSE

AABENRAA

12 62 65 09

SYDBANK A/S

 

16 33 90 16

KREDITBANKEN A/S

AALBORG

13 73 75 84

SPAR NORD BANKAKTIESELSKAB

 

24 25 56 89

MERKUR DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE

 

34 79 05 15

A/S NØRRESUNDBY BANK

 

39 96 38 17

NØRREJYLLANDS GENSIDIGE SØFORSIKRINGSFORENING

ÅRHUS

10 00 72 40

ÅRHUS ANDELSKASSE

 

18 03 72 11

ASTRUP TULSTRUP HVILSTED SPAREKASSE

 

19 49 63 41

AERO INVEST I A/S

 

20 32 61 15

THISET OG OMEGNS SPARE- OG LÅNEKASSE

 

20 63 01 16

URMAGERNES GENSIDIGE INDBRUDSTYVERIFORSIKRING

 

21 50 38 86

DANSK SUPERMARKED INVEST II A/S

 

21 50 38 94

BILKA INVEST A/S

 

21 50 41 81

FØTEX INVEST I A/S

 

24 57 46 28

EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 18/8 1958

 

35 99 27 15

AROS FORSIKRING G/S

 

87 33 47 16

ANDELSKASSEN OIKOS

ÅRS

14 94 40 79

FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S

 

29 21 64 28

AARS BANK A/S

 

58 97 50 28

SPAREKASSEN HIMMERLAND

ÅRSLEV

16 47 48 35

GARANTIFORENINGEN FOR EJENDOMSFORMIDLERNES LANDS-ORGANISATION

ÅRUP

10 34 98 18

TOTALBANKEN A/S

AASKOV

58 53 10 14

HAMMERUM HERREDS GJENSIDIGE BRANDFORSIKRINGSSELSKAB FOR LØSØRE

 


 

KOMMUNE

CVR-nr.

KONCERNER

(Selskaber, der overføres ved dette cirkulære, er anført i kursiv.)

ALBERTSLUND

15 28 93 92

GE CAPITAL WOODCHESTER A/S

 

26 25 94 95

COOP DANMARK A/S

 

43 63 65 10

FÆLLESFORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER

 

54 96 92 28

MERCK SHARP & DOHME BV HOLLAND FILIAL I DANMARK APS

 

63 03 02 28

H HOFFMANN & SØNNER A/S

BALLERUP

16 99 30 85

SIEMENS AKTIESELSKAB

 

17 88 77 50

SIEMENS AG

 

18 14 40 42

XEROX FINANS, FILIAL AF XEROX CREDIT AB, SVERIGE

 

19 26 95 07

SKANSKA HOLDING A/S

 

21 09 32 38

SIEMENS COMPUTERS A/S

 

21 47 87 76

MERKANTILDATA DANMARK A/S

 

26 15 73 90

SKANSKA HOLDING A/S

 

31 37 17 16

ABB A/S

 

56 75 95 14

LEO PHARMA A/S

BILLUND

18 59 12 35

LEGO HOLDING A/S

 

24 25 90 13

KIRKBI A/S

 

54 56 25 19

LEGO A/S

BIRKERØD

17 44 11 40

LEXMARK DANMARK,FILIAL AF LEXMARK NORDIC L.L.C. USA

 

31 50 73 16

JOHNSON & JOHNSON, FILIAL AF JOHNSON & JOHNSON AB, SVERIGE

 

36 21 37 28

DANSK OLIE OG NATURGAS A/S DONG A/S

 

44 48 97 16

COMPAQ COMPUTER A/S

 

61 06 95 18

CHR. HANSEN HOLDING A/S

 

61 08 29 13

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S

BJERRINGBRO

37 49 99 19

GRUNDFOS A/S

BOV

14 11 85 86

ANPARTSSELSKABET AF DEN 23.9.1998

 

14 22 14 76

FLEGGAARD DAN DISCOUNT APS

 

14 24 77 34

FAKKELGAARDEN A/S

 

14 61 61 79

DANGAARD TELECOM HOLDING A/S

 

14 75 60 86

DANGAARD ELECTRONICS OFFICE

 

20 05 34 88

TELESERVICE INTERNATIONAL A/S

 

20 24 69 01

DANGAARD TELECOM PARTNERS A/S

 

24 20 85 91

DANGAARD ELECTRONICS HOLDING A/S

 

24 21 03 83

DANGOLF A/S

 

 

24 25 69 52

DANGAARD TELECOM A/S

 

 

24 25 69 60

DAN DISCOUNT A/S

 

 

24 25 75 33

FLEGGARD INDKØB A/S

 

 

25 55 38 02

DANGAARD PARTNERS A/S

 

 

25 60 32 49

NETHYPNOSE.DK APS

 

 

26 15 45 53

DANGAARD TELECOM RTC DIVISION A/S

 

 

26 45 44 41

DALEGRO A/S

 

 

27 00 46 44

FONIS PADBORG A/S

 

 

77 84 73 16

FLEGGAARD HOLDING A/S

 

BREDEBRO

45 34 99 18

ECCO SKO A/S

 

BRØNDBY

16 94 91 75

SEMLER HOLDING A/S

 

 

18 95 60 04

OLIVETTI LEXIKON DANMARK FILIAL AF OLIVETTI LEXIKON NORDIC

 

 

21 47 72 30

DAHL INVEST HOLDING, A/S

 

 

28 52 74 11

DAGROFA A/S

 

 

62 72 52 14

NKT HOLDING A/S

 

FAKSE

41 95 67 12

BRYGGERIGRUPPEN A/S

 

FARUM

64 58 37 19

ROSTI A/S

 

FREDERICIA

17 18 42 10

ALSTOM POWER FLOW SYSTEMS A/S

 

FREDERIKSBERG

25 68 08 55

ROYAL SCANDINAVIA HOLDING

 

 

62 67 11 14

ROYAL SCANDINAVIA A/S

 

FREDERIKSVÆRK

70 09 93 14

DET DANSKE STÅLVALSEVÆRK A/S

 

GENTOFTE

13 33 52 81

OPULENCIA APS

 

 

15 09 97 71

ODIN ENERGI A/S

 

 

18 25 18 92

HYDRO TEXACO HOLDINGS A/S

 

 

26 70 86 21

NCC INTERNATIONAL A/S

 

 

26 70 86 72

NCC PROPERTY DEVELOPMENT

 

 

56 44 80 12

GENERAL MOTORS DANMARK

 

 

69 89 40 11

NCC DANMARK A/S

 

GLADSAXE

10 00 71 27

NOVOZYMES A/S

 

 

12 56 22 33

MT HØJGAARD A/S

 

 

20 56 94 41

SOPHUS BERENDSEN A/S

 

 

21 43 15 16

SKANDINAVISK HOLDING A/S

 

 

24 25 76 30

NOVO A/S

 

 

30 83 04 15

VELUX INDUSTRI A/S

 

 

48 45 63 16

TOYOTA DANMARK A/S

 

 

55 82 84 15

DANSKE TRÆLAST A/S

 

 

62 56 53 14

NOVO NORDISK A/S

 

 

83 33 62 18

SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S

 

GLOSTRUP

36 83 75 19

TÆPPELAND-JENSEN TÆPPER HOLDING A/S

 

 

45 96 31 28

UNILEVER DANMARK A/S

 

 

62 53 23 19

A/S FORD MOTOR COMPANY

 

GREVE

26 70 86 64

ALTIMA A/S

 

GRÅSTEN

47 55 83 28

BHJ A/S

 

HERLEV

25 31 41 31

ICOPAL HOLDING A/S

 

HORSENS

39 55 42 16

EDEKA DANMARK A/S

 

HØJE-
TAASTRUP

25 23 76 25

AKTIESELSKABET AF 30. NOVEMBER 2001

 

 

33 56 09 15

SONY NORDIC A/S

 

 

34 41 19 13

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S

 

 

54 87 94 15

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

 

KOLDING

37 78 47 10

A/S NORDISK SOLAR COMPAGNI

 

 

81 87 66 14

ASSIDOMÆN PACKAGING DANMARK A/S

 

KØBENHAVN

10 10 45 80

NOKIA DANMARK A/S

 

 

10 16 16 14

ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S

 

 

10 37 45 10

SAS DANMARK A/S

 

 

10 44 25 08

AKTIESELSKABET AF 3. NOVEMBER 1986

 

 

10 95 60 48

MCKINSEY & COMPANY INC DENMARK DANSK FILIAL AF AMERIKANSK SELSKAB

 

 

11 94 52 87

POST DANMARK

 

 

 

 

12 61 79 17

MONBERG & THORSEN HOLDING A/S

 

 

13 41 27 31

CARNEGIE ASSET ADMINISTRATION A/S

 

 

14 19 47 11

DFDS A/S

 

 

14 24 72 38

F GROUP A/S

 

 

14 70 98 19

J-F. LEMVIGH-MÜLLER HOLDING A/S

 

 

14 77 39 08

TDC A/S

 

 

15 37 88 32

BWT3 APS

 

 

15 69 46 88

SUND OG BÆLT HOLDING A/S

 

 

15 91 15 30

AMERADA HESS SCANDINAVIA APS

 

 

16 03 87 09

SLG DANMARK A/S

 

 

16 21 01 10

DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A

 

 

17 15 45 75

EUROPEAN INTERNATIONAL HOLDING A/S

 

 

17 26 09 87

DFDS BALTIC LINE A/S

 

 

18 60 56 00

SCANDLINES DANMARK A/S

 

 

18 80 90 36

SLG HOLDING A/S

 

 

19 04 26 77

KØBENHAVNS FONDSBØRS A/S

 

 

19 13 81 00

CARNEGIE ASSET MANAGEMENT HOLDING DANMARK

 

 

19 51 80 94

STORA ENSO HOLDING A/S

 

 

19 61 96 13

EMI GROUP DENMARK A/S

 

 

19 64 30 34

COCA COLA TAPPERIERNE A/S

 

 

20 23 96 89

F.M.G. INVEST A/S

 

 

20 30 96 36

BIB DANMARK A/S

 

 

20 34 34 86

FGH A/S

 

 

20 43 61 31

EJENDOMSSELSKABET BGP APS

 

 

20 67 82 32

NOMECO A/S

 

 

20 79 70 02

BGP.052 APS

 

 

21 30 67 03

ENSKILDA SECURITIES,FILIAL AF ENSKILDA SECURITIES AB,SVERIGE

 

 

21 31 58 18

INCENTIVE A/S

 

 

21 57 05 83

LOUIS POULSEN HOLDING A/S

 

 

21 81 23 15

AKTIESELSKABET AF 1.JUNI 1993

 

 

21 83 85 00

STATOIL DETAILHANDEL A/S

 

 

22 04 20 17

VESTERHAVET A/S

 

 

22 46 02 18

AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET TORM

 

 

22 75 44 16

DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912 A/S

 

 

22 75 64 19

DAMPSKIBSSELSKABET AF 1960 AKTIESELSKAB

 

 

22 75 70 16

MAERSK A/S

 

 

22 75 73 18

MÆRSK OLIE OG GAS A/S

 

 

24 25 69 79

KOMMUNERNES HUS

 

 

24 79 21 10

GROUP 4 FALCK A/S

 

 

25 05 35 91

BANG & OLUFSEN POWERHOUSE APS

 

 

25 24 76 39

MÆRSK E-WORLD A/S

 

 

25 48 82 88

MÆRSK NET SECURITY A/S

 

 

25 50 83 43

CARLSBERG BREWERIES A/S

 

 

25 57 81 04

SAS INVESTMENT A/S

 

 

26 09 24 85

RAILION DENMARK A/S

 

 

26 66 39 03

POST DANMARK A/S

 

 

31 98 87 13

MÆRSK DATA A/S

 

 

37 04 81 19

REDERIET A P MØLLER A/S

 

 

39 66 13 14

MAN B&W DIESEL A/S

 

 

39 98 06 14

C.W. OBEL A/S

 

 

43 26 20 17

DANISCO A/S

 

 

43 41 55 14

A/S RADIOMETER

 

 

55 54 22 28

FORENINGEN REALDANMARK

 

 

56 15 14 19

STATOIL DANMARK A/S

 

 

56 75 99 13

H LUNDBECK A/S

 

 

56 77 54 12

MECO HOLDING A/S

 

 

56 81 32 17

A/S NORSK HYDRO DANMARK

 

 

58 18 09 12

FLS INDUSTRIES A/S

 

 

58 19 12 13

A/S TH WESSEL & VETT/ MAGASIN DU NORD/AFD 301/310

 

 

61 05 64 16

CARLSBERG A/S

 

 

62 58 08 28

L M ERICSSON A/S

 

 

62 74 54 28

FOKUS A/S

 

 

63 61 93 10

AKZO NOBEL A/S

 

 

64 17 13 13

DSB

 

 

67 16 34 19

DK BENZIN A/S

 

 

75 27 20 14

EGMONT INTERNATIONAL HOLDING A/S

 

 

76 56 63 13

LEO BURNETT DENMARK, FILIAL AF LEO GROUP, INC., USA

 

 

77 86 80 11

CARGILL SCANDINAVIA A/S

 

 

77 88 06 15

LEVI STRAUSS DENMARK FILIAL AF LEVI STRAUSS INTERNA-TIONAL USA

 

 

79 20 31 14

POST DANMARK LEASING A/S

 

KØGE

21 21 02 85

CP KELCO APS

 

LYNGBY-
TÅRBÆK

16 88 84 19

HØJGAARD HOLDING A/S

 

 

16 99 04 93

BOREALIS A/S

 

 

55 62 47 12

ELECTROLUX HOLDING A/S

 

 

65 30 52 16

IBM DANMARK A/S

 

MARIAGER

17 03 07 44

DANSK SALT A/S

 

MUNKEBO

45 73 99 10

ODENSE STAALSKIBSVÆRFT A/S

 

NORDBORG

10 00 08 23

DANFOSS MURMANN HOLDING A/S

 

 

20 16 16 12

SAUR-DANFOSS (NORDBORG) A/S

 

 

20 16 57 15

DANFOSS A/S

 

ODENSE

26 60 34 71

TV2 ZULU A/S

 

 

45 76 32 18

ORKLA A/S

 

RANDERS

21 64 39 39

SLAGTERISELSKABET DANISH CROWN AMBA

 

RINGKØBING

10 40 37 82

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

 

RINGSTED

70 24 30 16

STEFF-HOULBERG SLAGTERIERNE AMBA

 

 

26 70 86 48

G-H BETON A/S

 

SALLINGSUND

73 55 74 10

ROYAL GREENLAND PRODUCTION A/S

 

SKIBBY

58 23 35 28

DSV, DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMÆND AF 13. SEPTEMBER 1976 A/S

 

SLAGELSE

10 36 32 84

DANAPAK A M B A

 

STENLØSE

15 30 62 11

SAUER‑DANFOSS A/S

 

STRUER

10 36 76 38

KIRSTEN OG PETER BANG A/S

 

 

11 67 42 91

BANG & OLUFSEN A/S, FOND TIL FORDEL FOR SELSKABETS MEDARBEJDERE

 

 

24 24 70 23

VESTJYSKE SLAGTERIER A M B A I LIKVIDATION

 

 

41 25 79 11

BANG & OLUFSEN A/S

 

 

69 36 77 12

KIRSTEN OG PETER BANGS FOND

 

SVENDBORG

22 75 62 14

A/S DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG

 

SØLLERØD

10 37 38 16

A/S DANSK SHELL

 

 

21 67 06 77

SUPERFOS INDUSTRIES A/S

 

 

25 07 67 88

SHELL EP HOLDING

 

 

25 44 22 61

SHELL OLIE OG GAS HOLDING B.V.

 

 

30 33 61 19

INTERDAN A/S

 

SØNDERBORG

19 68 46 95

BENNIKSGÅRD GOLF A/S

 

TJELE

10 93 89 02

KUVA INVEST VIBORG APS

 

TÅRNBY

20 59 51 32

NOVIA HOLDING A/S

 

 

22 76 53 10

MAERSK AIR A/S

 

VEJEN

26 70 84 35

NCC ROADS A/S

 

VEJLE

51 45 23 13

DANDY HOLDING A/S

 

 

78 89 59 18

SUPERGROS A/S

 

AALBORG

10 97 72 31

ROYAL GREENLAND SEAFOOD A/S

 

 

16 98 63 80

O W BUNKER HOLDING A/S

 

 

25 78 68 23

WRIST HOLDING A/S

 

 

42 99 78 11

SANISTÅL A/S

 

 

79 42 72 17

ROYAL GREENLAND A/S, AALBORG

 

ÅRHUS

12 97 99 32

ENIGHEDEN A/S

 

 

13 80 11 93

NOBEL CIGARS APS

 

 

13 91 30 48

VIBRODENS A/S

 

 

15 53 36 41

CENTERFORENINGEN STORCENTER NORD

 

 

15 96 01 08

AKTIESELSKABET AF 5 JUNI 1992

 

 

16 39 16 70

MEJERIERNES MÆLKEDISPONERINGSSELSKAB A.M.B.A I LIKVIKATION

 

 

16 39 16 97

MEJERIERNES PRODUKTIONSSELSKAB A.M.B.A I LIKVIDATION

 

 

16 99 30 34

F. SALLING INVEST I A/S

 

 

17 68 76 97

MEJERIERNES KONDENSSELSKAB AMBA I LIKVIDATION

 

 

18 77 69 87

AMD APS

 

 

19 19 56 43

DANSK SUPERMARKED INVEST IV A/S

 

 

19 26 29 87

DANSK SUPERMARKED INVEST III A/S

 

 

19 26 29 95

DANSK SUPERMARKED INVEST V A/S

 

 

20 96 05 31

PROCTER & GAMBLE DANMARK A/S

 

 

24 25 77 97

PER AARSLEFF A/S

 

 

24 25 98 38

ARLA FOODS INGREDIENTS AMBA

 

 

24 60 37 17

NETTO MARKED ÅRHUS A/S

 

 

25 62 62 57

DITAS A/S

 

 

25 83 86 88

NOBEL CIGARS PRODUCTION APS

 

 

24 73 00 18

APV PASILAC A/S

 

 

25 31 37 63

ARLA FOODS AMBA

 

 

29 15 28 10

MD FOODS AMBA

 

 

34 50 46 28

B‑S PET PRODUCTS A/S

 

 

34 62 92 18

AURIGA INDUSTRIES A/S

 

 

35 95 47 16

DANSK SUPERMARKED A/S

 

 

39 14 46 11

ANDELSSMØR AMBA/MD FOODS BUTTER DI

 

 

39 17 04 18

OK A.M.B.A.

 

 

41 85 21 19

TETRA PAK HOYER A/S

 

 

41 94 01 15

F. SALLING A/S

 

 

41 95 18 18

AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET

 

 

45 95 49 19

AARHUS OLIEFABRIK A/S

 

 

49 60 12 12

THISTED DAIRY FOODS A/S

 

 

49 64 94 28

ARLA FOODS HOLDING A/S

 

 

53 52 04 13

KØBMAND FERDINAND SALLINGS FOND

 

 

53 52 05 10

KØBMAND FERDINAND SALLINGS MINDEFOND

 

 

55 77 22 15

ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S

 

 

61 38 44 13

NETTO INVEST A/S

 

 

62 38 45 14

ARLA FOODS DISTRIBUTION AMBA

 

 

73 44 42 17

KIRKEBY MEJERI A/S

 

 

81 88 02 12

ANPARTSSELSKABET AF 28.OKTOBER 1996

 

 

85 74 83 19

DENDEK A.M.B.A.

 

 

86 00 15 19

J S EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S

 

 

89 49 24 16

FØTEX A/S

 

 

89 49 25 13

BILKA LAVPRISVAREHUS A/S

 

 

89 49 29 12

DANSK SUPERMARKED ADMINISTRATION A/S

 

 


SKATTEPLIGTIGE SELSKABER I EL-SEKTOREN :

KOMMUNE

 

CVR-nr.

 

SELSKAB/VIRKSOMHED

(Selskaber, der overføres ved dette er cirkulære, er anført i kursiv.)

ALBERTSLUND

11 99 12 62

ALBERTSLUND KOMMUNE

ARDEN

17 62 90 85

OUE KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

17 92 61 95

ROSTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

70 87 48 14

ARDEN VARMEVÆRK AMBA

ASSENS

61 87 72 15

ASSENS FJERNVARME A M B A

AUGUSTENBORG

59 28 31 11

AUGUSTENBORG FJERNVARME A M B A

AULUM-
HADERUP

16 93 16 83

HODSAGER ENERGISELSKAB A.M.B.A.

 

39 04 20 10

AULUM FJERNVARME AMBA

BALLERUP

18 93 66 74

ENERGI E2 A/S

 

25 10 00 93

ELKRAFT SYSTEM A.M.B.A.

 

25 10 01 07

ELKRAFT TRANSMISSION A.M.B.A.

 

11 99 70 23

BALLERUP KOMMUNE

BILLUND

37 25 15 18

I/S BILLUND VARMEVÆRK

BJERGSTED

18 50 33 79

SNERTINGE, SÆRSLEV, FØLLENSLEV ENERGISELSKAB A.M.B.A.

BJERRINGBRO

17 25 63 19

BJERRINGBRO VARMEVÆRK AMBA

 

18 21 19 12

RØDKJÆRSBRO FJERNVARMEVÆRK AMBA

 

23 31 21 15

BJERRINGBRO ELVÆRK

 

37 50 94 18

ANDELSSELSKABET GUDENÅCENTRALEN

BLÅBJERG

11 32 43 12

NØRRE NEBEL FJERNVARME

 

11 32 53 19

OVTRUP VARMEVÆRK AMBA

BLÅVANDSHUK

12 78 71 11

ANDELSSELSKABET OKSBØL VARMEVÆRK

 

22 18 84 10

ÅL SOGNS TRANSFORMERFORENING

BOGENSE

64 83 17 12

BOGENSE FJERNVARMECENTRAL ANDELSSELSKAB

BRAMMINGE

25 49 56 40

HESL ENERGI APS

 

63 44 63 19

BRAMMING FJERNVARME AMBA

BRANDE

19 23 10 97

BLÅHØJ ENERGI AMBA

 

58 17 66 13

BRANDE FJERNVARMECENTRAL

 

58 18 34 15

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNIN GSSELSKAB M E S

 

58 40 10 13

BRANDE ELVÆRK AF 1976

BREDEBRO

22 92 72 13

BREDEBO VARMEVÆRK

BROAGER

59 35 23 18

BROAGER FJERNVARMESELSKAB AMBA

BROBY

18 08 16 28

NØRRE BROBY VØJSTRUP TRANSFORMERFORENING

 

18 08 31 16

NØRRE-BROBY VARMEVÆRK

BROVST

12 22 45 16

KLIM TRANSFORMATORFORENING

 

13 37 78 12

KNØSGÅRD TRANSFORMATORFORENING

 

13 37 80 10

ÅBYBRO ELFORSYNING

 

14 73 37 28

AGGERSUND ELFORSYNING

 

15 86 45 16

TRANUM TRANSFORMATORFORENING

 

15 87 88 19

BRATBJERG TRANSFORMATORFORENING

 

16 37 41 72

HALVRIMMEN - ARENTSMINDE KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

16 95 34 15

HAVERSLEV TRANSFORMATORFORENING

 

16 95 54 18

MANSTRUP TRANSFOR

 

17 06 33 40

GJØL PRIVATE KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

17 09 52 93

ØLAND KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

18 37 05 14

SKRÆM TRANSFORMATORFORENING

 

18 43 91 15

ØSLEV-DØSTRUP TRANSFORMATORF

 

18 43 93 28

HUSBY-TRUSTRUP TRANSFORMATORFOR

 

18 90 92 19

HJORTDAL TRANSFORMATORF V/H H ELFORSYNING

 

20 21 94 83

HHE ENTREPRISE APS

 

21 93 63 16

GØTTRUP TRANSFORMATORFORENING

 

25 77 66 66

HHE HOLDING A/S

 

25 79 44 35

HHE NET A/S

 

26 76 31 18

AALEGAARDS MARK TRANSFORMATORF

 

34 72 41 13

HHE HOLDING AMBA

 

37 80 92 17

BROVST FJERNVARME ANDELSSELSKAB

 

45 53 44 13

SKOVSGAARD TORSLEV Ø SVENSTRUP ELF

 

45 84 74 54

GJØL SYD TRANSFORMATORFORENING

 

46 01 14 57

BEJSTRUP TRANSFORMATORFORENING

 

46 02 75 58

BONDERUP TRANSFORMATORFORENING

 

46 54 26 57

FRISTRUP TRANSFORMATORFORENING

 

46 57 37 57

ANDRUP TRANSFORMATORFORENING

 

46 58 69 56

ØLANDS TRANSFORMATORFORENING

 

49 96 56 13

TRANUM KRAFTVARMEVÆRK

 

50 23 86 28

GJØL NORD TRANSFORMATORFOR

 

81 93 45 17

HOLMSØ-LØRSTED TRANSFORMATORFORENING

BRÆDSTRUP

10 41 90 34

BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S

 

21 62 98 39

ENERGI MIDT A/S

 

25 10 05 49

ENCON NET A/S

 

25 10 05 57

ENCON FORSYNING A/S

 

64 77 01 28

ENCON

 

68 36 13 11

HORSENS OMEGNS FORENEDE VANDKRAFTANLÆG

BRØNDBY

12 01 08 26

BRØNDBY KOMMUNE

BRØNDERSLEV

10 02 98 21

BOE NET A/S

 

10 68 94 14

Ø BRØNDERSLEV FJERNVARMEVÆRK

 

16 00 19 10

JERSLEV VARMEVÆRK

 

17 73 71 47

MANNA-THISE KRAFTVARMEVÆRK

 

17 93 26 40

HALLUND KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

25 47 10 91

BOE FORSYNING A/S

 

25 47 11 21

BOE SERVICE A/S

 

43 74 11 28

BRØNDERSLEV OG OPLANDS ELFORSYNING

 

52 08 03 12

BRØNDERSLEV KOMMUNE

BRØRUP

13 55 14 72

BRØRUP FJERNVARME A M B A

CHRISTIANSFELD

63 23 42 14

CHR FELD FJERNVS AMBA

DIANALUND

24 20 79 35

AGIO FINANS A/S

 

70 21 84 53

VARMECENTRAL V/ANDELSBOLIGFORENINGEN DIANALUND

DRAGSHOLM

17 29 35 40

KRAFTVARMEVÆRK I GREVINGE/HERRESTRUP

 

11 94 99 16

DRAGSHOLM KOMMUNE MINIKRAFTVARMEVÆRK I ASNÆS

DRONNINGLUND

12 23 34 18

DRONNINGLUND FJERNVARME

 

12 41 53 11

KLOKKERHOLM FJERNVARME

 

19 77 40 15

AGERSTED VARMEVÆRK

 

34 68 12 28

HJALLERUP FJERNVARMEVÆRK

 

54 30 05 14

ASAA FJERNVARME AMBA

EGEBJERG

64 28 97 13

STENSTRUP FJERNVARME AMBA

 

79 34 86 19

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GYMNASTIKHØJSKOLEN

EGTVED

14 90 95 16

VARMEVÆRKET

 

25 12 33 95

V.O.S. ENTREPRISER APS

 

26 04 99 03

VEJLE OPLANDS STRØMFORSYNING AMBA

 

34 93 87 17

BREDSTEN-BALLE VARMEVÆRK

EGVAD

18 51 58 30

ÅDUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

25 80 45 62

TARM ELVÆRK NET A/S

 

28 13 33 59

GUNDESBØL TRANSFORMATORFORENING ANDELSSELSKAB

 

37 44 15 11

TARM ELEKTRICITETSVÆRK AMBA

EJBY

13 04 49 10

BRENDERUP ELFORSYNING AMBA

 

13 14 82 28

GELSTED FJERNVARMECENTRAL

 

15 69 58 11

ANDELSSELSKABET EJBY EL-FORSYNING

 

26 32 72 45

BRENDERUP ELFORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S

 

38 22 62 15

EJBY FJERNVARME

ESBJERG

14 59 61 19

HJERTING TRANSFORMATORFORENING

 

15 38 02 33

SYDVEST ENERGIFONDEN

 

20 70 58 33

VEST ENERGI ERHVERV A/S

 

21 43 11 33

ELDA A/S

 

21 64 24 44

VEST ENERGI HANDEL A/S

 

24 98 26 29

HJERTING ELFORSYNING APS

 

25 11 83 59

VEST ENERGI FORSYNING A/S

 

25 13 04 05

KARLSGÅRDE VANDKRAFT A/S

 

25 15 41 50

VEST ENERGI NET A/S

 

25 48 21 90

VEST ENERGI HOLDING A/S

 

38 47 61 14

VEST ENERGI A.M.B.A.

FARSØ

16 89 37 73

HVALPSUND KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

17 87 11 02

RISGÅRDE VINDKRAFTVÆRK A/S

FJENDS

68 72 85 17

SJØRUP ÆLDRECENTER KRAFTVARMEANLÆG

 

68 73 80 16

STOHOLM FJERNVARMEVÆRK

FJERRITSLEV

20 20 81 12

FJERRITSLEV ELFORSYNING

FREDERICIA

10 65 07 98

ELSAMPROJEKTET A/S

 

17 55 24 81

DANKRAFT A/S

 

19 20 72 85

ELSAM INTERNATIONAL A/S

 

20 80 63 97

TRE-FOR EL-NET A/S

 

20 80 64 43

TRE-FOR AKTIV A/S

 

20 81 04 40

TRE-FOR EL-HANDEL A/S

 

20 97 44 00

TRE-FOR

 

21 36 85 71

HELIA ENERGISALG A/S

 

25 13 39 19

SYDØSTJYSKE NET A/S

 

25 33 57 75

ELTRA AMBA

 

25 46 07 15

ELSAM A/S

 

25 49 60 86

HORSENS KRAFTVAREM U/STIFTELSE

 

26 06 05 40

60 KV SYDØSTJYLLAND AMBA

FREDERIKS BERG

25 81 31 97

FREDERIKSBERG ELFORSYNING A/S

 

25 81 92 41

FREDERIKSBERG ELNET A/S

FREDERIKS HAVN

25 49 61 32

FREDERIKSHAVN A/S

 

25 59 94 70

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

 

25 60 64 26

FREDERIKSHAVN FORSYNINGSPLIGT A/S

 

25 61 55 81

FREDERIKSHAVN ELNET A/S

 

42 61 59 19

STRANDBY VARMEVÆRK AMBA

FUGLEBJERG

20 13 71 93

SANDVED-TORNEMARK KRAFTVARMEVÆRK AMBA U/STIFT

FAABORG

25 60 48 22

FAABORG FORSYNINGSVIRKSOMHED A/S

 

25 60 48 30

FAABORG FORSYNINGSVIRKSOMHED ERHVERV A/S

 

97 30 73 50

FÅBORG KOMMUNE/VARMEFORSYNINGEN

GALTEN

21 50 43 00

GALTEN ELVÆRK ERHVERV A/S

 

21 55 23 48

GE ELHANDEL A/S

 

25 78 02 72

GALTEN ELVÆRK NET A/S

 

39 20 93 14

GALTEN ELVÆRK A.M.B.A

GENTOFTE

16 22 13 84

SVELDAN A/S

 

20 21 44 14

NESA A/S

 

21 31 13 32

STRØM A/S

GIVE

10 05 29 47

GIVE ENERGIANLÆG APS

 

15 18 02 34

SVALEGAARDS WIND A/S

GLAMSBJERG

17 96 89 71

SØHOLMHUSE APS

 

25 38 79 10

GLAMSBJERG FJERNVARMECENTRAL

 

27 76 18 28

GLAMSBJERG KOMMUNE

GLOSTRUP

11 99 54 11

GLOSTRUP KOMMUNE

GRAM

36 29 45 15

GRAM FJERNVARMECENTRAL A M B A

GRINDSTED

14 76 96 76

SDR OMME - STAKROGE ELPRO APS

 

15 97 85 38

HEJNSVIG VARMEVÆRK A M B A

 

16 26 34 43

FILSKOV ENERGISELSKAB A M B A

 

25 50 90 80

GEV A/S

 

25 98 84 77

VARDE KOMMUNE

 

26 61 23 30

GRINDSTED EL- OG VARMEVÆRKER AMBA

 

35 63 56 10

GRINDSTED EL- OG VARMEVÆRK

GRÅSTEN

43 00 51 54

GRÅSTEN KOMMUNALE VARMEFORSYNING

 

84 20 74 54

GRÅSTEN KOMMUNE KLOAK‑ OG SPILDEVAND

HADERSLEV

20 41 58 78

HADERSLEV ANDELSBOLIGFORENING

 

25 49 59 42

HADERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A/S

 

58 06 12 12

HADERSLEV FJERNVARME AMBA

HADSUND

18 71 86 85

VEDDUM-SKELUND-VISBORG KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

19 49 32 88

ØSTER HURUP KRAFTVARMA AMBA

HALS

18 49 66 74

HOU KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

26 23 23 92

NV NET AMBA

HAMMEL

42 26 70 15

HAMMEL EL-FORSYNING

HASHØJ

16 40 85 30

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A M B A

HASLEV

13 29 12 84

SEAS DISTRIBUTION AMBA

 

18 32 20 48

ØRSLEV - TERSLEV KRAFTVARMEFORSY- NING AMBA UNDER STIFTELSE

 

24 21 35 28

SEAS STRØMMENS ELFORSYNING A/S

 

52 00 02 11

SEAS TRANSMISSION A/S

HEDENSTED

41 52 99 11

HEDENSTED FJERNVARME

HELSINGE

42 76 02 18

HELSINGE FJERNVARME AMBA

HELSINGØR

25 16 51 60

HELSINGØR ELFORSYNING, SIDEORDNEDE AKTIVITETER A/S

 

25 27 89 68

HELSINGØR ELFORSYNING, NETVIRKSOMHED

 

64 50 20 18

HELSINGØR KOMMUNE, RENSEANLÆG

HERLEV

63 64 07 19

HERLEV KOMMUNE

HERNING

21 19 18 09

SCANENERGI A/S

 

21 59 91 31

VESTJYSKE NET HOLDING A/S

 

21 59 92 04

VESTJYSKE NET A/S

 

25 08 55 07

VESTJYSKE NET SERVICE A/S

 

25 11 32 84

SCANENERGI ELSALG A/S

 

25 48 92 76

ENERGICENTER VEST A/S

 

25 52 08 58

ENERGIGRUPPEN JYLLAND A/S

 

25 55 74 09

ENERGIGRUPPEN JYLLAND SERVICE A/S

 

25 80 94 91

ENERGIGRUPPEN JYLLAND FORBRÆNDING A/S

 

25 80 98 07

ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S

 

25 84 88 29

VESTJYDSKE NET HOLDING AMBA

 

26 31 95 28

SUNDS ELFORSYNING

 

31 13 97 16

STUDSGÅRD VAND- & ELFORSYNING

 

37 92 13 19

HERNING CENTRALRENSEANLÆG

HILLERØD

25 46 43 03

HILLERØD ENERGI

 

44 88 71 18

HILLERØD ELFORSYNING NET

HIRTSHALS

17 59 02 86

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

25 80 02 22

HIRTSHALS EL-NETSELSKAB A/S

 

25 80 02 49

HIRTSHALS EL-FORSYNINGSSELSKAB A/S

 

34 62 04 15

HIRTSHALS STRØMFORSYNING

 

39 67 88 10

BINDSLEV FJERNVARME A M B A

HJØRRING

25 59 84 31

TÅRS ELFORSYNING A/S

 

25 65 74 03

ENV SERVICE A/S

 

25 65 74 97

ENV NET A/S

 

25 75 61 18

TAARS EL-FORSYNING

 

42 52 17 28

ELFORSYNINGEN NORDVENDSYSSEL.

 

64 46 34 11

TÅRS VARMEVÆRK V/K VILLADSEN

 

64 54 46 16

HJØRRING VARMEFORSYNING A M B A

HOBRO

25 55 94 87

ENERGI HOBRO FORSYNING A/S

 

25 55 95 17

ENERGI HOBRO SERVICE APS

 

26 13 10 57

ENERGI HOBRO NET A/S

 

38 21 91 54

ENERGI HOBRO NET

HOLEBY

34 10 16 12

HOLEBY KOMMUNE

HOLMEGÅRD

40 40 23 14

FENSMARK FJERNVARMEVÆRK A M B A

HOLMSLAND

15 32 75 96

VOGNKÆR MØLLELAUG A/S

 

16 94 68 34

KLOSTER KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

69 91 41 28

HVIDE SANDE FJERNVARME A.M.B.A.

HOLSTEBRO

21 10 58 48

NORDVESTJYSK ELHANDEL A/S

 

25 49 59 77

MÅBJERGVÆRKET A/S

 

25 95 22 00

VESTFORSYNING A/S

 

36 56 13 19

NORDVESTJYSK ELFORSYNING

HOLSTED

36 63 79 19

HOLSTED VARMEVÆRK

HORSENS

39 68 70 11

ENERGI HORSENS

 

67 43 41 10

HORSENS SYGEHUS

 

67 43 59 15

HORSENS KOMMUNE

HVALSØ

44 05 72 12

HVALSØ VARMEVÆRK

HVIDOVRE

11 99 40 69

HVIDOVRE KOMMUNE

HVORSLEV

13 10 97 10

ULSTRUP VARMEVÆRK A M B A

 

22 88 33 13

THORSØ FJERNVARMEVÆRK A M B A

HØJER

20 07 84 80

NØRREVEJENS KRAFTVARMEVÆRK AMBA

HØJE TAASTRUP

11 99 20 64

HØJE TAASTRUP KOMMUNE

HÅRBY

21 82 96 17

HAARBY FJERNVARMECENTRAL HAARBY

IKAST

14 70 09 35

TOFTLUND ELPRO A/S

 

25 11 56 27

IKAST VÆRKERNE NET A/S

 

25 16 16 10

IKAST VÆRKERNE SERVICE A/S

 

26 97 95 28

BORDING KRAFT-VARMEVÆRK

 

44 95 30 13

ANDELSSELSKABET IKAST EL- OG FJERNVARMEVÆRK

ISHØJ

12 00 03 59

ISHØJ KOMMUNE

JÆGERSPRIS

18 15 51 41

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A

KARUP

16 21 59 10

KØLVRÅ FJERNVARMECENTRAL

 

16 85 98 18

KARUP VARMEVÆRK

 

18 55 23 10

FREDERIKS VARMEVÆRK A M B A

KERTEMINDE

18 66 62 86

HINDSHOLM KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

19 99 62 12

NEF/NORDØSTFYNS ELFORSYNING

 

20 84 31 87

GRØN SYNERGI A/S

 

25 62 44 75

RAVDEX A/S

KJELLERUP

11 27 17 15

ANS KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

17 29 23 15

KJELLERUP ANDELS- ELFORSYNINGSSELSKAB

 

25 59 89 38

KJELLERUP ELNET A/S

KOLDING

10 01 28 64

ENERGYVISION A/S

 

16 42 31 81

A/S KOE-EL

 

17 42 29 79

KOLDING OMRÅDETS ENERGISELSKAB

 

19 06 54 72

A/S KOE-ENTREPRISE

 

24 99 22 68

DANSKE VINDMØLLEEJERES ENERGISELSKAB

KORSØR

25 13 33 74

KORSØR KOMMUNALE ELFORSYNING A/S

 

25 59 26 11

KORSØR KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKAB A/S

 

25 67 37 94

KORSØR KOMMUNALE ELNETSELSKAB A/S

 

25 67 38 40

KORSØR KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

 

50 17 57 15

KORSØR KOMMUNE

KØBENHAVN

11 43 43 12

KØBENHAVNS ENERGI

 

16 29 44 97

HERLEV BOLIGSELSKAB- 3973-8 TUBBERUPVÆNGE MINIKRAFTVARMEVÆRK

 

20 48 36 87

SV PRODUKTION A M B A I LIKVIDATION

 

21 26 37 88

ELEKTRA ENERGIHANDEL A/S

 

25 04 50 17

FORTUM ENERGI A/S

 

24 92 50 13

DANSK LANDBRUGS ELFORSYNING A/S

KØGE

33 16 62 57

ELFORSYNING KØGE KOMMUNE

 

70 77 51 15

KØGE KOMMUNE

LANGESKOV

35 15 56 19

LANGESKOV TRANSFORMERFORENING

LANGÅ

16 09 13 08

LAURBJERG KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

18 47 63 39

VÆRUM-ØRUM KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

21 16 61 03

DENMAX ENERGI APS

 

26 12 72 62

LANGÅ KRAFTVARMEVÆRK APS

 

31 22 37 17

LANGAA VARMEVÆRK AMBA

LEDØJE-SMØRUM

21 44 57 11

SMØRUM KRAFTVARME AMBA

LEMVIG

15 10 20 04

LEMVIG KRAFTVARME AS

 

16 46 82 31

NR. NISSUM KRAFTVARME A.M.B.A

 

20 15 69 37

KLINKBY KRAFTVARME A.M.B.A.

LYNGBY‑TÅRBÆK

21 18 46 40

NORDTANK PE APS

LÆSØ

45 97 33 28

LÆSØ KOMMUNE

LØGSTØR

19 20 14 14

LØGSTØR FJERNVARMEVÆRK AMBA

 

20 80 18 40

VINDBLÆS KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

57 88 70 28

RANUM FJERNVARMECENTRAL

LØGUM-
KLOSTER

10 41 89 84

LØGUMKLOSTER TOTALENERGIANLÆG A/S

LØKKEN-VRÅ

20 06 68 73

LØKKENVEJENS KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

64 77 17 28

VRÅ VARMEVÆRK AMBA

MARIAGER

26 76 60 44

FORENINGEN DANIA EL-FORSYNING

MARIBO

55 92 79 28

MARIBO ELFORSYNINGSNET

MARSTAL

10 04 51 50

ÆRØ ELFORSYNING NETVIRKSOMHED A/S

 

10 04 51 69

ÆRØ ELFORSYNING SERVICE A/S

 

26 91 89 79

ÆRØ ELFORSYNING HOLDING

MORSØ

16 96 46 38

SDR HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER AMBA

 

25 49 30 44

THY MORS ENERGI A/S

 

41 32 21 28

MORSØ ELFORSYNING

 

57 49 41 15

NYKØBING M FJERNVARMEVÆRK A M B A

MØLDRUP

11 27 86 12

SKALS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

15 23 47 84

ULBJERG KRAFT/VARME A M B A

 

23 22 01 13

KLEJSTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

33 17 14 12

MØLDRUP VARMEVÆRK RITA SØRENSEN

NAKSKOV

40 73 45 11

NETSELSKABET NAKSKOV KOMMUNE ELVÆRK

NIBE

17 28 38 47

FARSTRUP-KØLBY KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

25 24 47 53

NIBE ELFORSYNING ELSALG A/S

 

68 81 28 28

NIBE EL FORSYNING

NORDBORG

43 44 29 53

NORDBORG KOMMUNE VARMECENTRAL

NYBORG

25 53 54 56

NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S

 

25 65 14 21

NYBORG ELNET A/S

NYKØBING-

FALSTER

25 46 09 44

NYKØBING F. ELNETVIRKSOMHED A/S

NYKØBING-

SJÆLLAND

11 83 43 61

NYKØBING SJÆLLAND EL‑NET

 

11 89 13 65

VESTSJÆLLANDSAMTS KRAFTVARMEVÆRK

 

46 91 79 28

NYKØBING SJ VARMEVÆRK

NYSTED

20 29 09 94

NYSTED BIOGAS AMBA

NÆSTVED

19 29 47 49

HYLLINGE-MENSTRUP KRAFTVARMEVÆRKER A M B A

 

35 46 83 58

NÆSTVED KOMMUNALE ELFORSYNINGSNET

 

95 49 61 56

NÆSTVED KOMMUNE KLOAKFORSYNING

NØRAGER

14 41 13 13

NØRAGER VARMEVÆRK A.M.B.A.

 

14 53 72 28

HAVERSLEV VARMEVÆRK

 

17 82 88 43

RAVNKILDE KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

69 42 19 11

SULDRUP VARMEVÆRK AMBA

NØRHALD

16 25 62 34

MELLERUP KRAFTVARME A.M.B.A

 

27 52 69 18

NØRHALD KOMMUNE

 

20 51 22 37

SYDVEST ENERGI A M B A

 

63 69 06 19

TOFTLUND FJERNVARME A.M.B.A.

NØRRE-

RANGSTRUP

17 72 79 15

EJSTRUPHOLM FJERNVARMEVÆRK

 

28 19 36 10

NØRRE SNEDE VARMEVÆRK

NØRRE-ÅBY

16 83 83 14

NØRRE AABY KRAFTVARMEVÆRK AMBA

ODDER

18 44 03 42

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA UNDER STIFTELSE

 

18 46 88 40

GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

18 65 30 87

BOULSTRUP-HOU KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

21 62 85 49

ØSTJYSK ENERGI ERHVERV A/S

 

25 70 69 00

ØSTJYSK ENERGI NET A/S

 

64 64 50 13

ØSTJYSK ENERGI

 

10 51 79 90

INTERNATIONAL ENERGI CONSULTING APS

ODENSE

12 41 64 31

FANGEL MILJØ- OG ENERGISELSKAB A.M.B.A.

 

12 68 11 19

PÅRUP ELFORSYNING

 

16 44 82 14

NR LYNDELSE EL-FORSYNING

 

20 22 31 03

FAABORGVEJENS ELSELSKAB A M B A

 

27 05 43 23

FYNSNET AMBA

 

21 53 68 49

ENERGI FYN HANDEL A/S

 

25 34 53 98

FORSYNINGSPLIGTSELSKABET ELGAS AMBA

 

25 38 71 04

ELGAS A/S

 

25 49 59 69

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S

 

25 50 02 10

ENERGI FYN ERHVERV A/S

 

25 50 32 01

A/S ENERGI RÅDGIVNING FYN

 

25 58 79 87

ENERGI FYN NET A/S

 

25 62 40 17

INVESTERINGS APS AF 27/9 1999

 

25 62 55 87

ODENSE ELFORSYNING ERHVERV A/S

 

25 62 60 44

ODENSE ENERGI HOLDING A/S

 

25 66 41 32

ENERGI FYN FORSYNINGSPLIGT A/S

 

26 32 70 91

PAARUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S

 

53 77 78 13

ENERGI FYN AMBA

 

73 60 39 19

DANSK VINDMØLLEPARK A/S

 

78 86 32 18

DANSK VINDMØLLEPARK II A/S

OTTERUP

12 99 57 17

BÅRDESØ EL-FORSYNING

 

26 07 71 84

HASMARK/EGENSE ENERGINET A.M.B.A.

PANDRUP

17 00 08 88

JETSMARK ENERGIVÆRK AMBA

 

20 92 87 19

SALTUM FJERNVARMEVÆRK A M B A

 

25 47 12 10

PANDRUP FORSYNING APS

 

25 47 32 64

KAAS FORSYNING APS

 

74 78 96 17

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VESTER HJERMITSLEV ENERGISELSKAB

PRÆSTØ

18 49 12 81

PRÆSTØ KOMMUNE KRAFTVARMEVÆRK

 

25 07 53 23

TORUP KRAFTVARMEVÆRK APS

PURHUS

17 73 72 44

GASSUM-HVIDSTEN KRAFTVARMEVÆRK AMBA

RANDERS

21 27 77 70

ELRO ERHVERV A/S

 

21 28 93 96

ELRO HANDEL A/S

 

21 62 84 09

ELRO ENERGI A/S

 

24 21 26 10

MIDTJYSK ELHANDEL A/S

 

25 27 23 66

ELRO NET A/S

 

25 29 02 83

ELRO FORSYNINGSPLIGT A/S

 

25 48 19 33

ENERGI RANDERS ADMINISTRATION A/S

 

25 48 19 68

ENERGI RANDERS HOLDING A/S

 

25 48 19 76

ENERGI RANDERS NET A/S

 

25 48 19 84

ENERGI RANDERS PRODUKTION A/S

 

25 48 19 92

ENERGI RANDERS SERVICE A/S

 

26 19 52 25

DANIA FORSYNINGSPLIGT APS

 

26 54 64 94

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ENERGI RANDERS

 

35 41 33 16

ANDELSSELSKABET ELRO

RIBE

57 20 56 28

RIBE FJERNVARME A.M.B.A

RINGE

26 32 72 37

RINGE FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S

 

26 62 58 15

HEDEN TRANSFORMATORFORENING

 

32 47 68 13

RINGE FJERNVARMESELSKAB A M B A POSTBOKS 140

 

64 53 25 10

RINGE ANDELS ELEKTRICITETSSELSKAB

RINGKØBING

14 52 86 01

TIM KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

15 41 54 44

A/S MILJØPARK VEST

 

15 49 98 34

TINGHØJE ELPRO APS

 

15 76 35 15

LEM VARMEVÆRK

 

25 80 05 24

ENERGICENTER FOR RINGKØBING OG OPLAND A/S

 

25 80 25 00

RAH ADM. A/S

 

25 80 96 61

RAH NET A/S

 

25 81 00 07

RAH SERVICE A/S

 

28 14 18 58

RINGKJØBING KOMMUNE-ELFORSYNING

 

37 35 42 28

RINGKØBING KOMMUNE

 

37 56 02 19

RINGKØBING FJERNVARMEVÆRK A M B A

 

64 59 63 14

ANDELSSELSKABET RINGKØBING AMTS HØJSPÆNDINGSFORSYNING

RINGSTED

76 75 97 15

BENLØSE VARMECENTRAL AMBA

ROSKILDE

25 48 20 42

ROSKILDE ENERGI A/S

 

32 88 57 56

ROSKILDE ELNET

RUDKØBING

25 38 71 63

LEF NET A/S

 

80 00 03 16

LANGELANDS ELFORSYNING

RY

18 80 74 83

RYE KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

RYSLINGE

42 28 59 19

RYSLINGE HØJSKOLE

 

72 67 08 17

GISLEV TRANSFORMERFORENING

RØDBY

26 68 02 12

RØDBY ELVÆRK

RØDEKRO

12 38 91 32

HJORDKÆR FJERNVARMEVÆRK AMBA

 

18 42 97 72

GENNER, HELLEVAD OG HOVSLUND FORENEDE KRAFT- VARMEVÆRKER

RØDOVRE

12 00 26 29

RØDOVRE KOMMUNE

RØNNE

31 81 62 11

ØSTKRAFT NET OG TRANSMISSION AMBA

SAKSKØBING

61 16 84 19

SAKSKØBING ELFORSYNING

SALLINGSUND

38 92 91 19

DURUP FJERNVARME

 

57 76 29 18

GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK AMBA

SEJLFLOD

14 32 41 00

MOU KRAFTVARME AMBA

 

14 69 51 17

KONGERSLEV ELFORSYNING

 

25 35 77 79

KONGERSLEV ELNET APS

 

25 38 29 43

KONGERSLEV ELFORSYNING APS

 

51 08 71 19

KONGERSLEV FJERNVARMEVÆRK AMBA

SILKEBORG

25 45 35 06

SILKEBORG KRAFTVARMEVÆRK A/S

 

25 47 23 22

DAN ENERGI A/S

 

25 69 09 82

ENERGI MIDT FORSYNING A/S

 

35 92 30 12

DEN SELVEJENDE INSTITUTION MIDTJYSK ELFORSYNING.

SINDAL

17 14 48 47

LENDUM KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

59 42 69 15

SINDAL VARMEFORSYNING A M B A

SKAGEN

41 16 49 13

SKAGEN KOMMUNE

 

33 50 74 10

SKAGEN VARMEVÆRK AMBA

SKIBBY

19 15 39 08

SKULDELEV ENERGISELSKAB A M B A

SKIVE

17 76 18 89

HADERUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

17 88 52 78

FELDBORG KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

68 29 75 16

SE ENERGI A.M.B.A.

 

68 32 62 14

I/S SKIVE FJERNVARME

SKJERN

14 74 32 78

BORRIS ELPRO A/S

 

27 97 39 57

SKJERN KOMMUNE/ELFORSYNING

 

28 68 14 10

BORRIS EL-FORSYNING

SKOVBO

52 31 86 10

SKOVBO KOMMUNE

SKÆRBÆK

19 44 59 33

BRØNS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

19 44 60 77

FRIFELT/ROAGER KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

19 50 04 38

REJSBY KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

30 99 07 14

SKÆRBÆK FJERNVARME A.M.B.A.

SKÆVINGE

20 27 69 91

MELØSE - ST. LYNGBY ENERGISELSKAB A.M.B.A.

SKØRPING

15 60 89 43

TERNDRUP FJERNVARME A M B A

 

17 02 56 86

BLENSTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

18 49 66 07

REBILD VARMEVÆRK AMBA

 

58 11 37 19

BÆLUM VARMEVÆRK AMBA

SLAGELSE

25 79 79 81

SLAGELSE KOMMUNES NETSELSKAB A/S

 

26 86 38 99

SK-NET A/S

 

26 86 39 02

SK TEKNIK A/S

SOLRØD

23 10 41 13

SOLRØD FJERNVARMEVÆRK A M B A

 

68 53 49 17

SOLRØD KOMMUNE

SPØTTRUP

14 10 36 00

ROESDAL ELPRO APS

 

24 21 59 89

LIHME ELPRO APS

 

15 71 92 49

ROESDAL ELPRO II APS

 

17 03 82 81

RAMSING LEM LIHME KRAFTVARMEVÆRK AMBA

STRUER

25 46 04 99

STRUER KOMMUNE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER HOLDING A/

STØVRING

16 27 61 11

STØVRING VARMEVÆRK A M B A

SUNDSØRE

18 47 44 92

FUR KRAFTVARMEVÆRK AMBA

SVENDBORG

25 11 91 50

SEF NET A/S

 

25 11 91 77

SEF ERHVERV A/S

 

26 83 22 17

SKÅRUP FJERNVARME

 

40 44 20 14

SVENDBORG ANDELS-BOLIGFORENING

 

42 41 46 54

VARMEPRODUKTION OG AFFALDSFORBRÆNDINGSSEKTIONEN

 

51 17 08 14

SYDFYNS ELFORSYNING.

 

83 83 71 28

EL-GÅRDEN SVENDBORG APS

SVINNINGE

25 13 85 97

NORDVEST FORSYNING A/S

 

25 78 44 13

NVE HOLDING A/S

 

68 51 52 11

NORDVESTSJÆLLANDS ENERGIFORSYNING A M B A NVE

SYDALS

13 62 91 10

MOMMARK HANDELSKOSTSKOLE

 

21 11 91 72

KRAFTVARMEVÆRKET SYDALS PLEJEHJEM

SYDTHY

21 21 47 01

THY HØJSPÆNDINGSVÆRK NET A/S

 

25 70 74 51

HURUP ELVÆRK NET A/S

 

41 91 94 18

HURUP ELVÆRK A.M.B.A.

 

42 00 52 15

AN/S THY HØJSPÆNDINGSVÆRK

 

63 19 59 28

VESTERVIG EL VÆRK

SÆBY

10 03 45 66

SÆBY FORSYNINGSPLIGT A/S

 

16 92 02 74

VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

18 07 34 98

PRÆSTBRO KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

18 49 47 01

SÆBY KOMMUNALE ELFORSYNING

 

19 47 06 95

THORSHØJ KRAFTVARMEVÆRK AMBA UNDER STIFTELSE

 

20 24 54 17

ØSTERVRÅ VARMEVÆRK AMBA

SØNDERBORG

10 02 90 23

ESS ERHVERV AF 7. JUNI 2000 A/S

 

10 02 93 25

ESS NET A/S

 

21 02 90 76

ESS ERHVERV A/S

 

25 80 09 23

ESS HOLDING A/S

 

35 51 81 18

ENERGISELSKABET SØNDERJYLLAND AMBA

 

35 60 23 13

SØNDERBORG FJERNVARME AMBA

 

35 90 26 19

IDRÆTSSKOLEN V/ IVAN SKJOLDAGER

SØNDERHALD

19 19 72 98

UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA

THISTED

10 00 83 60

NORDTHY NET A/S

 

14 76 35 89

ØSLØS ELPRO APS

 

16 89 68 37

HILLERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

17 66 35 77

KLITMØLLER KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

18 02 10 80

VORUPØR KRAFTVARMEVÆRK

 

20 25 13 01

NS ENTREPRISE APS

 

21 09 64 31

NORDTHY ENERGI A/S

 

30 99 25 12

THISTED VARMEFORSYNING A M B A

 

52 44 30 16

SNEDSTED VARMEVÆRK

 

60 51 40 11

ANDELSSELSK NORDTHY STRØMFORSYNING

TJELE

12 86 80 14

ØRUM VARMEVÆRK AMBA

 

23 06 79 19

HAMMERSHØJ FJERNVARMEVÆRK

TOMMERUP

18 78 34 28

VERNINGE TRANSFORMERFORENING

 

76 32 61 18

TOMMERUP ST VARMEFORSYNING A M B A

TORNVED

23 23 41 14

MØRKØV VARMEVÆRK AMBA

 

44 83 50 10

TORNVED KOMMUNE

TREHØJE

15 32 07 96

ØRNHØJ-GRØNBJERG KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

26 43 59 78

VILDBERJG ELVÆRK AMBA

 

37 68 33 10

VILDBJERG VARMEVÆRK A.M.B.A.

TØRRING-
ULDUM

28 70 97 14

TØRRING KRAFTVARMEVÆRK

ULLERSLEV

16 96 87 14

ULLERSLEV ELFORSYNING

 

24 37 77 17

ULLERSLEV KOMMUNE FJERNVARME

VALLENSBÆK

18 00 02 27

VALLENSBÆK KOMMUNE

VAMDRUP

55 94 68 17

VAMDRUP FJERNVARME I M B A

VARDE

18 69 35 18

SIG VARMEVÆRK

VEJEN

25 49 59 93

VEJEN KRAFTVARMEVÆRK A/S

 

57 30 14 14

VEJEN VARMEVÆRK

VIBORG

10 04 67 69

VIBORG KRAFTVARME A/S

 

17 20 64 94

MØNSTED SKOLE KRAFTVARMEVÆRK

 

18 79 10 13

LØGSTRUP VARMEVÆRK A M B A

 

21 82 25 31

ENERGI VIBORG A/S

 

25 02 47 37

DEPONIGAS APS

VIDEBÆK

31 24 27 11

VIDEBÆK ENERGIFORSYNING

 

37 32 58 13

SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK

VINDERUP

16 30 02 92

SEVEL KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

25 16 51 87

VINDERUP EL-FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHED A/S

 

31 21 04 10

VINDERUP KOMMUNE

 

31 22 09 12

VINDERUP VARMEVÆRK A M B A

VISSENBJERG

27 18 56 14

VISSENBJERG FJERNVARME AMBA

VOJENS

28 03 26 17

VOJENS FJERNVARME A.M.B.A.

 

42 25 27 19

VOJENS KOMMUNE

VORDINGBORG

11 88 58 29

VKV ELNET

 

12 09 08 46

MASNEDØ GARTNERIERS KRAFTVÆRK A/S

 

32 92 01 52

VORDINGBORG KOMMUNE CENTRALRENSEANLÆG

ÆRØSKØBING

31 16 18 19

ÆRØSKØBING KOMMUNE

ØLGOD

10 87 78 14

TISTRUP VARMEVÆRK

 

14 45 49 18

SKOVLUND VARMEVÆRK

 

35 74 70 28

ØLGOD FJERNVARMESELSKAB AMBA

ØRBÆK

17 30 88 15

KRAFTVARMEANLÆGGET

 

17 43 62 28

REFSVINDINGE TRANSFORMERFORENING ANDELSSELSKAB

AABENRÅ

11 87 70 52

EON-KRAFTWERK GMBH

 

16 30 39 17

SØNDERJYLLANDS HØJSPÆNDINGSVÆRK ANDELSSELSKAB

 

20 64 26 96

SYDNET A/S

 

24 73 05 14

DEUTCHER JUGENDVERBAND

 

49 60 16 11

SYDENERGI A/S

ÅLBORG

14 40 10 16

TYLSTRUP FJERNVARME

 

15 29 62 75

SØNDERHOLM VARMEVÆRK AMBA

 

15 32 76 85

LANGHOLT ENERGISELSKAB A M B A

 

15 60 89 78

GRINDSTED-UGGERHALNE KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

16 92 73 09

VAARST-FJELLERAD KRAFTVARMEVÆRK

 

17 09 73 42

ELLIDSHØJ-FERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A M B A

 

17 75 09 09

ASTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

 

20 29 31 95

NORDJYSK ELHANDEL A/S

 

21 38 60 73

HEF ENERGI TEKNIK A/S

 

24 21 10 02

ENERGI NORD HANDEL A/S

 

24 99 13 34

HEF FORSYNING A/S

 

25 39 92 69

ESV NET A/S

 

25 43 67 09

ESV SERVICE A/S

 

25 45 33 79

AKE FORSYNING A/S

 

25 45 36 38

AKE ENTREPRISE A/S

 

30 89 04 18

ELFORSYNINGEN SYDVENDSYSSEL - ESV

 

34 64 64 14

LINDHOLM EL-FORENING

 

34 85 21 11

HEF, HIMMERLANDS ELFORSYNING AMBA

 

52 03 30 12

AALBORG KOMMUNE

ÅLESTRUP

18 47 81 88

HVAM-GL HVAM KRAFTVARMEVÆRK AMBA

 

38 86 41 14

GEDSTED VARMEVÆRK AMBA

ÅRHUS

17 22 58 98

DISAM A/S

 

19 49 63 84

DANSK SUPERMARKED FORSYNING A/S

 

21 75 01 90

BRABRAND ELEKTRICITETSSELSKAB A.M.B.A.

 

25 12 76 84

MIDTJYSKE NET A.M.B.A.

 

25 44 70 42

BRABRAND NET A/S

 

25 46 10 29

VIBY NET A/S

 

25 56 77 14

VIBRA-EL A/S

 

26 69 76 89

FORSYNING A/S

 

35 96 93 14

BIOGAS FÆLLESANLÆG

 

41 98 99 12

NRGI A.M.B.A

 

45 83 48 16

ANDELSSELSKABET VIBY EL-VÆRK

AARS

10 13 25 84

VEGGER ENERGISELSKAB

 

22 27 16 28

HORNUM ELFORSYNING V/JAN KVITSAU NIELSEN

 

25 47 20 04

AARS EL-FORSYNING ENTREPRISE A/S

 

25 49 68 09

AARS EL-FORSYNING EJENDOMME A/S

 

25 72 40 62

AARS EL-FORSYNING NETVIRKSOMHED A/S

 

25 73 49 55

HORNUM EL-FORSYNING NETVIRKSOMHED A/S

 

25 90 71 32

HORNUM EL-FORSYNING PLIGTFORSYNINGSVIRKSOMHED A/S

 

29 22 53 11

AARS EL-FORSYNING

 

44 58 52 19

HORNUM FJERNVARMEVÆRK A M B A

 

54 44 29 12

AARS FJERNVARMECENTRAL AMBA

 

57 75 47 10

OVERLADE VARMEVÆRK AMBA

ÅRSLEV

13 69 05 88

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A.

 

17 00 18 17

PEDERSTRUP & OMEGNS TRANSFORMERFORENING

 

26 32 76 28

PEDERSTRUP FORSYNINGSPLIGTSELSKAB A/S

 

49 97 56 19

ROLFSTED OG OMEGNS TRANSFORMERFOREN

ÅSKOV

13 54 98 18

KIBÆK ELVÆRK A M B A

 

14 32 43 05

SDR FELDING ELPRO APS

 

38 27 92 11

SDR FELDING ELFORSYNING

INVESTERINGSFORENINGER:

Bemyndigelsen vedrører hovedforeningen med afdelinger.

10049954

Specialforeningen Jyske Invest Engros

10075459

Specialforeningen BankInvest Pension Bioteknologi (PAL)

10075521

Specialforeningen BankInvest Pension Japanske Aktier (PAL)

10075564

Specialforeningen BankInvest Pension Thailand (PAL)

10075610

Specialforeningen BankInvest Pension KFX Aktier (PAL)

10075629

Specialforeningen BankInvest Pension Danske Aktier (PAL)

10075718

Specialforeningen BankInvest Pension Fritid og Underholdning (PAL)

10075726

Specialforeningen BankInvest Pension Europæiske Aktier (PAL)

10075750

Specialforeningen BankInvest Pension Fjernøsten (PAL)

10075823

Specialforeningen BankInvest Pension Udenlandske Aktier (PAL)

10075912

Specialforeningen BankInvest Pension Danske Small Cap Aktier (PAL)

10082226

Placeringsforeningen Sydinvest Engros

10128897

Investeringsforeningen Grøn Invest

13686882

Investeringsforeningen BankInvest Basis

13760098

Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

14090746

Investeringsforeningen BankInvest Østeuropa

14092242

Investeringsforeningen Midtinvest

14211349

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

15161582

Investeringsforeningen Danske Invest

15299002

Investeringsforeningen BankInvest Latinamerika

15932732

Investeringsforeningen Danske Invest Institutional

17768190

Investeringsforeningen Capital

17854208

Investeringsforeningen Dansk Portefølje Invest

18226243

Investeringsforeningen Alfred Berg

18536102

Investeringsforeningen Danske Invest Select

18536102

Investeringsforeningen Merchant Invest

18536102

Investeringsforeningen Ôstgöta Enskilda Fond

18536102

Investeringsforeningen Fokus Forvaltning

18536102

Investeringsforeningen Provestor En Gros

18536102

Investeringsforeningen Danske Invest Engros

18536102

Investeringsforeningen Danske Q

18536102

Investeringsforeningen Danske Invest Coporate

18663988

Foreningen Langholdt Invest og Udvikling

19357384

Investeringsforeningen LD Central- og Østeuropa

19409937

Investeringsforeningen BankInvest Korte Danske Obligationer

19566684

Investeringsforeningen Carnegie Østeuropa

19917703

Investeringsforeningen Strategi

20182202

Investeringsforeningen Gudme Raaschou Healt Care

20279672

Investeringsforeningen PENSAM Globale Aktier index I

20407131

Placeringsforeningen K P Invest

20436875

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

20691670

Investeringsforeningen SparInvest Globale Vækstmarkeder

20725745

Erhvervsudviklingsforeningen BankInvest Biomidicinsk Udvikling, Venture I

20858575

Pengemarkedsforeningen Specialforeningen Sparinvest Pengemarked (PAL)

20866098

Placeringsforeningen Egns Invest

20908084

Placeringsforeningen SparInvest Specialf.

20931043

Investeringsforeningen Value Invest Danmark

20983973

Placeringsforeningen Nordea Invest

20992492

Placeringsforeningen AAP Invest

21004979

Investeringsforeningen SEB Invest dk

21141208

Specialforeningen Jyske Invest

21208604

Specialforeningen Schroeder

21276189

Specialforeningen Dexia P-H

21353531

Investeringsforeningen Dexia P-H

21484547

Investeringsforeningen Dexia Nordic International

21613177

Investeringsforeningen BG Invest Engros 2

21634905

Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

21743275

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

21818933

Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

21831476

Investeringsforeningen Nykredit Almen Bolig Invest

21859206

Placeringsforeningen BG Invest

24204154

Specialforeningen Nordea Invest Engros

24256049

Investeringsforeningen Egns Invest Højrente

24256111

Investeringsforeningen Nordea Invest Special

24256278

Investeringsforeningen JØP Emerging Markets

24256286

Specialforeningen BankInvest Indeksobligationer

24256308

Investeringsforeningen BI Latinamerika TB engros

24256324

Investeringsforeningen AL Invest

24256340

Investeringsforeningen SEB Institutionel

24260526

Investeringsforeningen Jyske Invest

24260534

Investeringsforeningen Sydinvest

24260593

Investeringsforeningen Jyske Invest Engros

24260607

Investeringsforeningen Sydinvest International

24260623

Investeringsforeningen Jyske Invest International

24260682

Specialforeningen Danske Invest

24260690

Specialforeningen Danske Invest Institutional

24981207

Investeringsforeningen BankInvest Telemedia Aktier

25015940

Placeringsforeningen Pensionsinvest

25057287

Investeringsforeningen Lars Krull

25094069

Investeringsforeningen Prime

25160258

Specialforeningen Nykredit Invest Engros

25266218

Investeringsforeningen Nykredit Invest

25470966

Investeringsforeningen SparInvest Bolig

25485734

Investeringsforeningen FRR

25553993

Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

25585127

Investeringsforeningen Banco

25705750

Investeringsforeningen Gudme Raaschou II

25709675

Investeringsforeningen Kaupthing Invest

25731719

Specialforeningen BI BankPension Aktier

25735307

Specialforeningen BI BankPension Obligationer

25762851

Placeringsforeningen BP Invest

25805402

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

25845285

Specialforeningen Sparindex

25916697

Specialforeningen AL Invest Udenlandske Aktier

25954696

Specialforeningen Nykredit Invets Institutional

25978277

Investeringsinstitutforeningeren Lån og Spar MixInvest

26009731

Specialforeningen BankPension Emerging Markets Aktier (PAL)

26052351

Specialforeningen SEB KAB Obligationer

26069173

Specialforeningen L I J

26086531

Specialforeningen TRP-Invest

26121779

Investeringsforeningen BankInvest Korte Danske Obligationer, Pension & Erherv

26121841

Investeringsforeningen BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv

26183480

Investeringsforeningen BankInvest Højrentelande

26183529

Specialforeningen BankInvest Pension Alternativ Energi (PAL)

26183588

Investeringsforeningen BankInvest Alternativ Energi

26214882

Investeringsforeningen Indeks

26219906

Specialforeningen BankInvest Pension IT Aktier(PAL)

26219930

Specialforeningen BankInvest Pension Health Care (PAL)

26219965

Investeringsforeningen BankInvest Japanske Aktier

26219981

Investeringsforeningen BankInvest Fritid og Underholdning

26220033

Investeringsforeningen BankInvest Europæiske Aktier

26220041

Investeringsforeningen BankInvest Danske Aktier

26220068

Investeringsforeningen BankInvest Udenlandske Aktier

26220092

Investeringsforeningen BankInvest Bioteknologi

26223601

Investeringsforeningen BankInvest Health Care

26228573

Investeringsforeningen BankInvest IT Aktier

26228603

Investeringsforeningen BankInvest Fjernøsten

26228611

Specialforeningen BankInvest Danske Small Cap Aktier

26228638

Specialforeningen BankInvest KFX Aktier

26233410

Investeringsforeningen BankInvest Thailand

26251281

Specialforeningen Emerging Markets Invest

26277264

Innovationsforeningen ATP Private Equity

26316537

Specialforeningen LD Emerging Bonds

26335981

Specialforeningen BankInvest Pension Teknologi (PAL)

26336015

Specialforeningen BankInvest Pension Latinamerika (PAL)

26336058

Specialforeningen BankInvest Pension Østeuropa (PAL)

26349400

Placeringsforeningen Nordea Link

26351650

Specialforeningen Nykredit Invest Pension

26446155

Specialforeningen Henton Invest

26584140

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

27046010

Investeringsforeningen BankInvest Pension Basis (PAL)

27048994

Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

31029015

Investeringsforeningen BankInvest Korte Obligationer, Akkumulerende

66355012

Investeringsforeningen Lån & Spar, Rationel Invest

70631415

Investeringsforeningen Andels-Invest København af 1975

73158516

Investeringsforeningen Sparinvest

73410010

Investeringsforeningen Nordea Invest

76124418

Investeringsforeningen BankInvest Lange Danske Obligationer

76124515

Investeringsforeningen BankInvest Udenlandske Obligationer

76137315

Investeringsforeningen BG Invest

76411719

Investeringsforeningen Egns Invest

 

 

Officielle noter

1) I Told- og Skattestyrelsens interne nummerrække har cirkulæret nr. 2003-15