Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse forskrifter om skibsfartsregulering

§ 1. Følgende forskrifter ophæves:

1) anordning nr. 190 af 8. juli 1926 angaaende Regler til Betryggelse af Sejladsen i indre Farvande,

2) anordning nr. 47 af 21. februar 1940 om danske Skibes Sejlads under Krigsforhold,

3) anordning nr. 57 af 27. februar 1952 om ikrafttræden af lov om forholdsregler til skibsfartens betryggelse,

4) anordning nr. 381 af 13. november 1952 om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser,

5) meddelelse nr. 10004 af 30. august 1974 om hejsemidler i fiskeskibe og

6) vejledning nr. 9429 af 29. januar 2003 om ISM-certificering i henhold til Koden for sikker skibsdrift (ISM-koden), som indeholdt i IMO resolution A.741 (18).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2013.

Søfartsstyrelsen, den 5. september 2013

Per Sønderstrup

/ Steen Nielsen