Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kapitalafkastsatsen for 2003 1)

 

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2003 til 5 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Told- og Skattestyrelsen, den 18. juli 2003

Preben Kristiansen

/Jens Perch Nielsen

Officielle noter

1) I Told- og Skattestyrelsens interne nummerrække har cirkulæret nr. 2003-22.