Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00507

Resumé

Under overskriften Sigtelse: 15-årig trækkerdreng plyndrer bøsser skrev Ekstra Bladet om en 15-årig dreng. Af artiklen fremgik det, at avisen havde forsøgt at få en kommentar fra drengen, men avisen har intet gjort for at kontakte drengens forældre. Derfor får Ekstra Bladet kritik af Pressenævnet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3. Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor, jf. punkt B. 5.

Det lægges til grund, at Ekstra Bladet har arbejdet på historien et stykke tid. Der er tale om en forsidehistorie med alvorlige beskyldninger mod den 15-årige [Person A]. Sådan som sagen er oplyst for Pressenævnet, har Ekstra Bladet forsøgt at indhente kommentarer fra [Person A], dels utallige gange på tre forskellige telefonnumre, dels via [Person A]s Facebook-profil. Derimod ses Ekstra Bladet efter det oplyste ikke på noget tidspunkt at have forsøgt at kontakte forældremyndighedsindehaverne, herunder moderen, med henblik på at indhente kommentarer til de alvorlige beskyldninger fra [Person A].

På den baggrund udtaler Pressenævnet kritik af Ekstra Bladet for ikke at have forsøgt at efterprøve oplysningerne i tilstrækkeligt omfang.

Det følger endvidere af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at de påklagede billeder er slørede tilstrækkeligt til, at [Person A] ikke kan genkendes af læsere af artiklen, der ikke i forvejen ved hvem han er. Herudover fremgår hverken [Person A]s navn eller pseudonym af artiklen.

Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

Nævnet finder – ud over det kritiserede forhold - ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af Ekstra Bladet for overtrædelse af god presseskik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet

[Underrubrik]

Ekstra Bladet skrev om en 15-årigs formodede kriminalitet uden at kontakte forældrene først.

[Tekst]

I artiklen ”Sigtelse:15-årig trækkerdreng plyndrer bøsser” skrev Ekstra Bladet, at avisen forgæves havde forsøgt at få en kommentar fra drengen. Avisen havde forgæves forsøgt at ringe og skrive til den 15-årige dreng. Derimod havde avisen intet gjort for at kontakte drengen via forældrene, selvom der var tale om grove beskyldninger mod den 15-årige. Derfor får Ekstra Bladet kritik.

[Klager] har som moder til den mindreårige [Person A], klaget over en artikel bragt i Ekstra Bladet, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. [Klager] har oplyst, at hun og faderen har fællesforældremyndighed over [Person A].

1 Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 27. juli 2013 forsidehenvisningen ”Advarer mod 15-årig: Han er tyv og afpresser. [Med større skrift] Bøsser i panik. Politiker: Han afslørede min hiv-smitte på Facebook”. På forsiden er bragt et billede af klager iført en grå tanktop med sort brystlomme. Ansigtet ses forfra og er sløret. Overkrop, hår og øre er synlige. Billedet er afskåret ved taljen.

Ved artiklen på side 6 ”Sigtelse: [Med større skrift] 15-årig trækkerdreng plyndrer bøsser” med underrubrikken ”Drengen har skabt utryghed i det københavnske homomiljø ved at snyde sig frem” bragte Ekstra Bladet et sløret nærbillede af klagers ansigt set forfra. Højre øre er synligt. Billedet er afskåret ved brystkassen. Billedteksten lød ”Kynisk. Via Facebook advares der mod at lukke den 15-årige [Person As initialer] ind i sin tilværelse eller sit hjem.”

Af artiklens brødtekst fremgik følgende:

”En 15-årig dreng har skabt panik i det københavnske bøssemiljø med tyveri af Iphones, MacBooks, Ipads og andre designervarer. Den 15-årige skal desuden have afsløret stærkt personlige ting om de mænd, han har fået kontakt til via sociale medier.

Derfor advares der nu i miljøet på det kraftigste mod at have noget som helst med den 15-årige dreng, [Person As initialer], at gøre. Drengen, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger ernærer sig som prostitueret, har angiveligt en lang række tyverier og afpresningssager på samvittigheden.

’Til alle! Vi er p.t. i gang med at advare folk – og navnlig homoseksuelle – mod [Person As initialer] (navn udeladt, red.). Nu har han ændret navn til [Person As nye initialer]. Han stjæler fra folk, opdigter historier om folk, trækker og stjæler så fra folk. P.t. er han i gang med at røbe, hvem i miljøet der er hiv-positive. Han forsøger at presse penge ud af dem. Han bruger primært Grindr og Facebook samt Boyfriend til at komme i kontakt med fyre – han tager med dem hjem og har sex med dem – nogle gange mod penge. Når han så overnatter der eller siger, at han skal på toilettet, stjæler han ting’, står der i en besked, som er rundsendt på Facebook.

Fremtrædende ofre’Nogle af miljøets mest fremtrædende personer har også været ofre... Han siger, at han er 22 år, men han er kun 15 !!!!’, hedder det i advarslen, der fortsætter: ’Jeg beder alle indtrængende om at passe på – være opmærksom på, at han bevidst går efter fyre for at skaffe sig økonomiske midler’.

Ekstra Bladet har talt med otte mænd, som alle siger, de er blevet snydt, afpresset eller bestjålet af ham. Med sit kønne og charmerende udseende er det lykkedes ham at snyde en lang række mænd, hvoraf nogle ikke er sprunget ud og derfor frygter, at han skal ’afsløre’ dem. [Person As initialer] kommer i kontakt med mændene via de sociale medier. Han fortæller, han er 22 år og gerne vil møde manden i sit liv. Når han mødes med mændene forsøger han typisk at tage med dem hjem for at overnatte. Næste dag mangler deres værdigenstande.

Viser rovet frem på nettet

En mand, Ekstra Bladet har talt med, og som ikke ønsker sit navn frem, mistede en dyr Burberry-taske, tre par designer-solbriller og parfumer ved sit perifere møde med [Person As initialer]. De to mødtes i byen, spiste sammen, og [Person As initialer] bad om lov til at overnatte, da han angiveligt ikke kunne nå det sidste tog hjem.

- Jeg forsøgte efterfølgende at kontakte ham for at give ham frit lejde til at aflevere tingene, men han nægter alt. Få dage senere så jeg på Grindr, at han havde lagt et billede op, hvor han viste min taske frem, fortæller manden, som har meldt episoden til politiet. Han har desuden fået udbetalt forsikringspenge, fordi han lukkede [Person As initialer] ind i sit hjem ’i god tro’.

Christian, som ikke ønsker sit efternavn frem, mistede sin computer til [Person As initialer], der dagen efter spurgte offentligt på Facebook, om nogen kunne hjælpe ham med at formatere en MacBook, sjovt nok samme model.

En anden mand, som ikke ønsker sit navn frem, fordi han er politiker, datede i en periode på tre måneder [Person As initialer], som han var overbevist om, var 22 år. Forholdet sluttede brat, da [Person As initialer] i juni valgte at offentliggøre på Facebook, at manden var hiv-smittet. [Person As initialer] havde desuden været inde på mandens computer, hvor han fra hans Facebook-profil havde sendt beskeder til sig selv, hvor han fortalte fortrolige ting om manden – en falsk korrespondance, som senere skulle bruges til at afpresse politikeren med. Manden har efter forholdets afslutning fundet ud af, at [Person As initialer] kun er 15 år, og at han lever af at prostituere sig:

- Han tror, der er penge i alt. Mange i miljøet frygter, hvad han ved om dem, og hvad han kan afpresse dem med. Han misbruger den viden, han får om folk, og den tillid, de viser ham. Jeg vidste godt, han havde lavet noget skidt, men jeg mente, han fortjente endnu en chance. Men der blev ved at dukke nye løgne og bedrag op. Jeg ønsker, at han bliver stoppet nu. Han skal have hjælp, og han skal stoppes, siger han.

Fjernet fra forældreneDen 15-årige er fjernet fra sine forældre og bor i en ungdomslejlighed i Herfølge under kommunalt opsyn. Han er særdeles godt kendt i det sociale system og hos politiet. Københavns Politi bekræfter, at han er sigtet for tyveri og kan se frem til at skulle i retten.

Ekstra Bladet har forgæves, pr. telefon og via Facebook, forsøgt at få en kommentar fra [Person As initialer].

På side 7 fortsætter artiklen med overskriften ”[Person B] bestjålet af [Person As initialer], som var til middag: [Med større skrift] ’Jeg er så vred’”. Herunder er vist et billede af [Person B] med billedteksten: ”[Person B] – et af [Person As initialer]s ofre. Han er både blevet bestjålet og løjet hiv-smittet af teenageren.” I bunden af venstre hjørne er desuden bragt et billede af klager i profil med en Burberry taske over skulderen. Ansigtet er sløret. Klagers hår og højre øre er synligt. Billedet er afskåret ved lårene. Billedteksten lyder ”En mand fik stjålet sin dyre taske, da [Person As initialer] var på besøg. Forholdet er meldt til politiet, og få dage senere dukkede tasken op på et foto på bøsse-app’en Grindr.”

Af artiklens brødtekst fremgik følgende:

”De havde aftalt, at de skulle i byen, og derfor tog [Person B] et bad efter middagen.

Da han et kvarters tid senere kom ud i stuen, var både hans gæst og en masse værdigenstande forsvundet ud af havedøren. [Person As initialer] var løbet med et par Armani-kalveskindsstøvler, en lille taske, en Ipod og andre designervarer, som [Person B] lige havde indkøbt for sine feriepenge. Og 1900 kroner i kontanter, som havde ligget i hans pung.

Tyveriet og tillidsbruddet blev startskuddet til, at [Person B] begyndte at grave i sin tidligere kammerats baggrund. Han fandt ud af, at [Person As initialer] ikke var 22, som han ellers fortalte, men kun 15 år. Og det selv om han nogle gange kørte rundt i lånte biler og færdes hjemmevant i byens sex- og natklubber – i ’homo-kvarteret’ ved Rådhuspladsen, hvor han er en kendt ansigt.

Indrømmede trækkeri

– Han sagde, han læste matematik, og at han arbejdede i sin onkels fotoforretning. Det var derfor, han nogle gange havde mange penge. Men da jeg konfronterede ham med, at jeg vidste, at han trak, indrømmede han over for mig, siger [Person B], som ikke længere har nogen kontakt med [Person As initialer].

Hængt ud som hiv-smittet

– Jeg har også haft ondt af ham, fordi jeg vidste, at han havde det svært og kom fra en splittet familie. Han kunne opføre sig nærmest selvdestruktivt. Men da han stjal fra mig, var det slut.

Da [Person B] brød med [Person As initialer], som nægtede tyveriet, oplevede han selv at blive udstillet. Han blev hængt ud som hiv-smittet i miljøet, selvom han kan fremvise en negativ hiv- og hepatitistest. Og [Person As initialer] har lavet en falsk Grindr-profil i hans navn.

– Jeg er så vred. Jeg troede selvfølgelig på det, han fortalte mig – for eksempel hans alder. Set i bakspejlet kan jeg godt se, at hans adfærd var dybt barnlig.”

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagers synspunkter

Klager har anført, at Ekstra Bladet, i den pågældende forsidehenvisning samt artikel, uberettiget har bragt billeder af umyndige [Person A] uden tilladelse. Billederne er ikke sløret tilstrækkeligt. Det faktum, at man kan genkende [Person A] på billederne med det samme er krænkende for privatlivet, især fordi det bringes på forsiden. I den forbindelse er klager blevet opsøgt af andre muslimer, fordi de har kunnet genkende [Person A] ud fra billederne i artiklen.

Klager har videre anført, at klager i forbindelse med artiklens beskyldninger mod [Person A], i artiklen omtalt som [Person As initialer], ikke er blevet forelagt disse. Klager har således ikke haft mulighed for at svare på beskyldningerne i artiklen.

Oplysningen om, at [Person A] har berøvet [Person B], mens [Person B] var i bad, er ikke korrekt.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har anført, at beskyldningerne mod [Person A] er fremsat af en række uafhængige kilder inden for det homoseksuelle miljø. Det er således ikke Ekstra Bladets egne beskyldninger og påstande, hvilket fremgår tydeligt i artiklen.

Beskyldningerne fra Ekstra Bladets otte uafhængige kilder vedrørende tyveri, forsøg på afpresning, offentliggørelse af urigtige oplysninger mv. understøttes af Københavns Politis bekræftelse af, at [Person A] er sigtet for tyveri. Sigtelsen er bl.a. oprettet på baggrund af en af Ekstra Bladets kilders politianmeldelser. Disse oplysninger er således fuldstændigt korrekte.

Ekstra Bladet har anført, at forældrenes tilladelse til at bringe billederne i artiklen ikke er påkrævet. Klager er ikke identificeret ved navn i artiklen, og det er ikke muligt at genkende klager på de slørede fotos. Ekstra Bladet har heller ikke oplyst klagers dæknavn, som han opererer under på Facebook. De viste fotos er desuden af klager gjort offentligt tilgængelige på Facebook mv. Ekstra Bladet har således taget de fornødne hensyn i den forbindelse.

Ekstra Bladet har videre anført, at de utallige gange har forsøgt at kontakte [Person A] for at forelægge beskyldningerne for ham. Ekstra Bladet har forsøgt på tre forskellige telefonnumre, herunder et, Ekstra Bladet fik oplyst fra klagers venner og bekendte. Ligeledes har Ekstra Bladet forsøgt at kontakte [Person A] på Facebook, hvor han skulle være meget aktiv. [Person A] har ikke svaret på henvendelserne.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3. Der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor, jf. punkt B. 5.

Det lægges til grund, at Ekstra Bladet har arbejdet på historien et stykke tid. Der er tale om en forsidehistorie med alvorlige beskyldninger mod den 15-årige [Person A]. Sådan som sagen er oplyst for Pressenævnet, har Ekstra Bladet forsøgt at indhente kommentarer fra [Person A], dels utallige gange på tre forskellige telefonnumre, dels via [Person A]s Facebook-profil. Derimod ses Ekstra Bladet efter det oplyste ikke på noget tidspunkt at have forsøgt at kontakte forældremyndighedsindehaverne, herunder moderen, med henblik på at indhente kommentarer til de alvorlige beskyldninger fra [Person A].

På den baggrund udtaler Pressenævnet kritik af Ekstra Bladet for ikke at have forsøgt at efterprøve oplysningerne i tilstrækkeligt omfang.

Det følger endvidere af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at de påklagede billeder er slørede tilstrækkeligt til, at [Person A] ikke kan genkendes af læsere af artiklen, der ikke i forvejen ved hvem han er. Herudover fremgår hverken [Person A]s navn eller pseudonym af artiklen.

Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

Nævnet finder – ud over det kritiserede forhold - ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af Ekstra Bladet for overtrædelse af god presseskik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet

[Underrubrik]

Ekstra Bladet skrev om en 15-årigs formodede kriminalitet uden at kontakte forældrene først.

[Tekst]

I artiklen ”Sigtelse:15-årig trækkerdreng plyndrer bøsser” skrev Ekstra Bladet, at avisen forgæves havde forsøgt at få en kommentar fra drengen. Avisen havde forgæves forsøgt at ringe og skrive til den 15-årige dreng. Derimod havde avisen intet gjort for at kontakte drengen via forældrene, selvom der var tale om grove beskyldninger mod den 15-årige. Derfor får Ekstra Bladet kritik.

Afgjort den 24. september 2013