Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen

§ 1. Følgende bekendtgørelse bortfalder:

1) Bekendtgørelse nr. 679 af 9. oktober 1991 om undtagelse af dokumenter vedrørende privatisering fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Finansministeriet, den 24. september 2013

Bjarne Corydon

/ Nikolaj Stenfalk