Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Skatteankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer
Kapitel 2 Vurderingsankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer
Kapitel 3 Skatte- og vurderingsankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer
Kapitel 4 Motorankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer
Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Kommunernes indstilling af kandidater til de enkelte skatteankenævn
Bilag 2 Kommunernes indstilling af kandidater til de enkelte vurderingsankenævn
Bilag 3 Kommunernes indstilling af kandidater til de enkelte skatte- og vurderingsankenævn
Bilag 4 Organisationernes indstilling af kandidater til de enkelte motorankenævn
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

I medfør af § 8, stk. 1, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Skatteankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer

§ 1. Landet inddeles i følgende skatteankenævnskredse:

1) Skatteankenævn Aalborg, der dækker kommunerne Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands, har 7 medlemmer.

2) Skatteankenævn Randers, der dækker kommunerne Favrskov, Randers, Skive og Viborg, har 7 medlemmer.

3) Skatteankenævn Aarhus, der dækker kommunerne Aarhus, Odder og Samsø, har 10 medlemmer.

4) Skatteankenævn Midtøstjylland, der dækker kommunerne Hedensted, Horsens, Silkeborg og Skanderborg, har 7 medlemmer.

5) Skatteankenævn Vejle, der dækker kommunerne Billund, Fredericia, Vejen og Vejle, har 7 medlemmer.

6) Skatteankenævn Lillebælt, der dækker kommunerne Assens, Middelfart og Nordfyns, har 5 medlemmer.

7) Skatteankenævn Svendborg, der dækker kommunerne Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nyborg, Svendborg og Ærø, har 5 medlemmer.

8) Skatteankenævn Odense-Kerteminde, der dækker kommunerne Kerteminde og Odense, har 5 medlemmer.

9) Skatteankenævn Nordvestsjælland, der dækker kommunerne Holbæk, Kalundborg og Odsherred, har 5 medlemmer.

10) Skatteankenævn Sydvestsjælland, der dækker kommunerne Slagelse og Sorø, har 5 medlemmer.

11) Skatteankenævn Lejre-Roskilde, der dækker kommunerne Lejre og Roskilde, har 5 medlemmer.

12) Skatteankenævn Sydsjælland, der dækker kommunerne Faxe, Næstved og Vordingborg, har 5 medlemmer.

13) Skatteankenævn Midt- og Østsjælland, der dækker kommunerne Greve, Køge, Ringsted, Solrød og Stevns, har 7 medlemmer.

14) Skatteankenævn Lolland-Falster, der dækker kommunerne Guldborgsund og Lolland, har 5 medlemmer.

15) Skatteankenævn Frederikssund, der dækker kommunerne Egedal, Frederikssund og Halsnæs, har 5 medlemmer.

16) Skatteankenævn Fredensborg, der dækker kommunerne Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm, har 10 medlemmer.

17) Skatteankenævn Nærum, der dækker kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, har 10 medlemmer.

18) Skatteankenævn Frederiksberg, der dækker kommunerne Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Herlev og Tårnby, har 7 medlemmer.

19) Skatteankenævn København, der dækker Københavns Kommune, har 15 medlemmer.

Stk. 2. Den enkelte kommunes antal medlemmer i hvert nævn fremgår af bilag 1.

Kapitel 2

Vurderingsankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer

§ 2. Landet inddeles i følgende vurderingsankenævnskredse:

1) Vurderingsankenævn Aalborg, der dækker kommunerne Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands, har 5 medlemmer.

2) Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst, der dækker kommunerne Favrskov, Randers, Skive og Viborg, har 5 medlemmer.

3) Vurderingsankenævn Aarhus, der dækker kommunerne Aarhus, Odder og Samsø, har 5 medlemmer.

4) Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland, der dækker kommunerne Billund, Fredericia, Hedensted, Horsens, Silkeborg, Skanderborg, Vejen og Vejle, har 7 medlemmer.

5) Vurderingsankenævn Odense, der dækker kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø, har 7 medlemmer.

6) Vurderingsankenævn Vestsjælland, der dækker kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Roskilde, Slagelse og Sorø, har 7 medlemmer.

7) Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med Øer, der dækker kommunerne Faxe, Greve, Guldborgsund, Køge, Lolland, Næstved, Ringsted, Solrød, Stevns og Vordingborg, har 7 medlemmer.

8) Vurderingsankenævn Nordsjælland, der dækker kommunerne Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm, har 7 medlemmer.

9) Vurderingsankenævn Frederiksberg og Københavns Omegn, der dækker Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Tårnby, har 7 medlemmer.

10) Vurderingsankenævn København, der dækker Københavns Kommune, har 10 medlemmer.

Stk. 2. Den enkelte kommunes antal medlemmer i hvert nævn fremgår af bilag 2.

Kapitel 3

Skatte- og vurderingsankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer

§ 3. Landet inddeles i følgende skatte- og vurderingsankenævnskredse:

1) Skatte- og Vurderingsankenævn Vendsyssel, der dækker kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø, har 7 medlemmer.

2) Skatte- og Vurderingsankenævn Thisted, der dækker kommunerne Jammerbugt, Morsø og Thisted, har 5 medlemmer.

3) Skatte- og Vurderingsankenævn Nordvestjylland, der dækker kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer, har 5 medlemmer.

4) Skatte- og Vurderingsankenævn Midt-Vest, Ringkøbing, der dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern, har 7 medlemmer.

5) Skatte- og Vurderingsankenævn Djursland, der dækker kommunerne Norddjurs og Syddjurs, har 7 medlemmer.

6) Skatte- og Vurderingsankenævn Sydvestjylland, der dækker kommunerne Esbjerg, Fanø og Varde, har 7 medlemmer.

7) Skatte- og Vurderingsankenævn Haderslev og Kolding, der dækker kommunerne Haderslev og Kolding, har 7 medlemmer.

8) Skatte- og Vurderingsankenævn Sønderborg-Tønder-Aabenraa, der dækker kommunerne Aabenraa, Sønderborg og Tønder, har 7 medlemmer.

9) Skatte- og Vurderingsankenævn Københavns Vestegn, der dækker kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk, har 10 medlemmer.

10) Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm, der dækker Bornholms Regionskommune, har 5 medlemmer.

Stk. 2. Den enkelte kommunes antal medlemmer i hvert nævn fremgår af bilag 3.

Kapitel 4

Motorankenævnskredse, nævnsnavne og antallet af medlemmer

§ 4. Landet inddeles i følgende motorankenævnskredse:

1) Motorankenævn Nordjylland, der dækker kommunerne i Region Nordjylland, har 3 medlemmer.

2) Motorankenævn Midtjylland, der dækker kommunerne i Region Midtjylland, har 3 medlemmer.

3) Motorankenævn Sydjylland-Fyn, der dækker kommunerne i Region Syddanmark, har 3 medlemmer.

4) Motorankenævn Sjælland-København, der dækker kommunerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden, har 3 medlemmer.

Stk. 2. Den enkelte organisations antal medlemmer i hvert nævn fremgår af bilag 4.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1285 af 13. november 2010 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse.

Stk. 3. For de ankenævn, hvis funktionsperiode løber fra den 1. juli 2010 til den 30. juni 2014, finder bekendtgørelse nr. 1285 af 13. november 2010 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse fortsat anvendelse for perioden til og med den 30. juni 2014, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Fra og med den 1. januar 2014 fordeles sager til motorankenævnene efter den kredsinddeling, som fremgår af § 4, stk. 1. Sager, der pr. 31. december 2013 er fordelt til et motorankenævn, færdigbehandles i det pågældende nævn.

Skatteministeriet, den 24. oktober 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas


Bilag 1

Kommunernes indstilling af kandidater til de enkelte skatteankenævn

Ankenævn
Antal
Kommune
Antal
1. Aalborg
7
Aalborg
Mariagerfjord
Rebild
Vesthimmerlands
4
1
1
1
2. Randers
7
Favrskov
Randers
Skive
Viborg
1
3
1
2
3. Aarhus
10
Aarhus
Odder
Samsø
8
1
1
4. Midtøstjylland
7
Hedensted
Horsens
Silkeborg
Skanderborg
1
2
2
2
5. Vejle
7
Billund
Fredericia
Vejen
Vejle
1
2
1
3
6. Lillebælt
5
Assens
Middelfart
Nordfyns
2
2
1
7. Svendborg
5
Faaborg-Midtfyn
Langeland
Nyborg
Svendborg
Ærø
1
1
1
1
1
8. Odense-Kerteminde
5
Kerteminde
Odense
1
4
9. Nordvestsjælland
5
Holbæk
Kalundborg
Odsherred
2
2
1
10. Sydvestsjælland
5
Slagelse
Sorø
4
1
11. Lejre-Roskilde
5
Lejre
Roskilde
1
4
12. Sydsjælland
5
Faxe
Næstved
Vordingborg
1
3
1
13. Midt- og Østsjælland
7
Greve
Køge
Ringsted
Solrød
Stevns
2
2
1
1
1
14. Lolland-Falster
5
Guldborgsund
Lolland
3
2
15. Frederikssund
5
Egedal
Frederikssund
Halsnæs
2
2
1
16. Fredensborg
10
Allerød
Fredensborg
Furesø
Gribskov
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
1
1
1
2
2
2
1
17. Nærum
10
Gentofte
Gladsaxe
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
3
3
2
2
18. Frederiksberg
7
Ballerup
Dragør
Frederiksberg
Herlev
Tårnby
1
1
3
1
1
19. København
15
København
15


Bilag 2

Kommunernes indstilling af kandidater til de enkelte vurderingsankenævn

Ankenævn
Antal
Kommune
Antal
1. Aalborg
5
Aalborg
Mariagerfjord
Rebild
Vesthimmerlands
2
1
1
1
2. Midtjylland Nordøst
5
Favrskov
Randers
Skive
Viborg
1
2
1
1
3. Aarhus
5
Aarhus
Odder
Samsø
3
1
1
4. Midt- og Østjylland
7
Billund
Fredericia
Hedensted
Horsens
Silkeborg
Skanderborg
Vejen
Vejle
0
1
1
1
1
1
1
1
5. Odense
7
Assens
Faaborg-Midtfyn
Kerteminde
Langeland
Middelfart
Nordfyns
Nyborg
Odense
Svendborg
Ærø
1
1
0
0
1
0
1
2
1
0
6. Vestsjælland
7
Holbæk
Kalundborg
Lejre
Odsherred
Roskilde
Slagelse
Sorø
1
1
1
1
1
1
1
7. Syd- og Østsjælland med Øer
7
Faxe
Greve
Guldborgsund
Køge
Lolland
Næstved
Ringsted
Solrød
Stevns
Vordingborg
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
8. Nordsjælland
7
Allerød
Egedal
Fredensborg
Frederikssund
Furesø
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
9. Frederiksberg og Københavns Omegn
7
Ballerup
Dragør
Frederiksberg
Gentofte
Gladsaxe
Herlev
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Tårnby
1
0
1
1
1
0
1
1
1
10. København
10
København
10


Bilag 3

Kommunernes indstilling af kandidater til de enkelte skatte- og vurderingsankenævn

Ankenævn
Antal
Kommune
Antal
1. Vendsyssel
7
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Læsø
1
2
3
1
2. Thisted
5
Jammerbugt
Morsø
Thisted
2
1
2
3. Nordvestjylland
5
Holstebro
Lemvig
Struer
3
1
1
4. Midt-Vest, Ringkøbing
7
Herning
Ikast-Brande
Ringkøbing-Skjern
3
2
2
5. Djursland
7
Norddjurs
Syddjurs
3
4
6. Sydvestjylland
7
Esbjerg
Fanø
Varde
4
1
2
7. Haderslev og Kolding
7
Haderslev
Kolding
3
4
8. Sønderborg-Tønder-Aabenraa
7
Aabenraa
Sønderborg
Tønder
2
3
2
9. Københavns Vestegn
10
Albertslund
Brøndby
Glostrup
Hvidovre
Høje-Taastrup
Ishøj
Rødovre
Vallensbæk
1
1
1
2
2
1
1
1
10. Bornholm
5
Bornholm
5


Bilag 4

Organisationernes indstilling af kandidater til de enkelte motorankenævn

Ankenævn
Antal
Organisation
Antal
1. Nordjylland
3
Hovedorganisationerne af bilejere
Forhandlerorganisationerne i bilbranchen
2
1
2. Midtjylland
3
Hovedorganisationerne af bilejere
Forhandlerorganisationerne i bilbranchen
2
1
3. Sydjylland-Fyn
3
Hovedorganisationerne af bilejere
Forhandlerorganisationerne i bilbranchen
2
1
4. Sjælland-København
3
Hovedorganisationerne af bilejere
Forhandlerorganisationerne i bilbranchen
2
1