Den fulde tekst
L 21
Forslag til lov om folkehøjskoler.
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 8/10 13
Betænkning 4/12 13
Lovf optrykt efter 2.beh 12/12 13 Tillæg H
2.beh 12/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1605 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Mogens Jensen (S), Michael Aastrup Jensen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Mette Bock (LA).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udskiller reguleringen af folkehøjskoler fra reguleringen af efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, så højskoleområdet reguleres selvstændigt. I vidt omfang er loven en videreførelse af den gældende lovgivning.
Det foreslås, at folkehøjskoler i begrænset omfang kan anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i Danmark, og at de kan leje bygninger og arealer i op til 10 år. Som hovedregel fastholdes den eksisterende bestemmelse om, at halvdelen af den enkelte elevs undervisning skal være af bred almen karakter, men det foreslås, at kravet lempes for elever med særlig mange undervisningstimer. Herudover foreslås forskellige administrative ændringer af taxametersystemet.
Afstemning:
Vedtaget
94 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
13 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF)