Den fulde tekst
L 20
Forslag til lov om mediestøtte.
Af kulturministeren (Marianne Jelved (RV)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 8/10 13
Betænkning 11/12 13
Lovf optrykt efter 2.beh 17/12 13 Tillæg H
2.beh 17/12 13
Tillægsbet 18/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1604 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Mogens Jensen (S), Ellen Trane Nørby (V), Morten Marinus (DF), Zenia Stampe (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Mette Bock (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Loven indebærer en ændring af den danske mediestøtte. Den nuværende distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer erstattes af produktionsstøtte til trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Der vil kunne ydes ekstra støtte til små landsdækkende dagblade og fritstående internetmedier.
Det nuværende Dagbladsnævn erstattes af en innovationspulje, hvorfra der kan ydes projektstøtte til etablering og udvikling af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Der kan desuden ydes saneringsstøtte til nyhedsmedier i akutte økonomiske vanskeligheder. Derudover nedsættes et medienævn, som yder tilskud efter loven.
Den nye ordning implementeres over en 3-årig overgangsperiode, og der etableres en overgangsordning for blade, der vil opnå mindre støtte i den nye ordning.
Afstemning:
Vedtaget
56 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, UFG)
50 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget