Den fulde tekst
L 22
Forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 10/10 13 F
Betænkning 3/4 14
2.beh 22/4 14 F
Lovf som vedt 29/4 14
3.beh 29/4 14 F
Lov nr 551 af 2. juni 2014
Ordførere: (1.beh) Jakob Ellemann-Jensen (V), Mette Reissmann (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Nikolaj Villumsen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovens formål er at tilvejebringe grundlaget for Danmarks ratifikation af den mellemstatslige aftale om en fælles patentdomstol. Det overordnede formål med den europæiske patentreform er at gøre det enklere og billigere at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa. En dansk ratifikation af aftalen om en fælles patentdomstol indebærer, at den fælles patentdomstol som udgangspunkt får enekompetence til at træffe afgørelser i langt de fleste typer sager om europæiske patenter og enhedspatenter.
Afstemning:
Vedtaget
90 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF)
21 stemmer imod forslaget (DF, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget