Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven og i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.), § 6, stk. 2, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) og § 7, stk. 2, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 4 og 19, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.) sættes i kraft.

§ 2. § 5 i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.) sættes i kraft.

§ 3. § 1, nr. 24, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) for så vidt angår § 35 a i lov om fremme af vedvarende energi, sættes i kraft.

§ 4. 1) § 1, nr. 25, 29, 30 og 36-38, § 2, nr. 1-3, § 5 og § 6, nr. 1, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) sættes i kraft.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. november 2013.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 7. november 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen

Officielle noter

1) I de bestemmelser, som sættes i kraft i lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning, henvises til §§ 35 a, 35 b, 37 a, 43 a-43 e eller 50 a i lov om fremme af vedvarende energi. §§ 35 b, 37 a, 43 a-43 e og 50 a er ikke sat i kraft.