Den fulde tekst
L 30
Forslag til lov om ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning. (Klassifikation af private og offentlige vandløb, ophævelse af krav om dispensation i en række tilfælde til opførelse af bebyggelse inden for skovbyggelinjen og forenkling af VVM-processen m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Lovf som fremsat 3/10 13
Fremsat skr 3/10 13
1.beh 31/10 13
Betænkning 5/12 13
Lovf optrykt efter 2.beh 10/12 13 Tillæg H
2.beh 10/12 13
Tillægsbet 12/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1630 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Anni Matthiesen (V), Jens Joel (S), Jørn Dohrmann (DF), Pernille Boye Koch (RV), Per Clausen (EL), Joachim B. Olsen (LA).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Lovens hensigt er at forenkle administrationen i kommunerne inden for tre love på miljøområdet. Det drejer sig om ændring af reglerne for klassifikation af vandløb, bebyggelse inden for skovlinjen og fortidsmindelinjen, VVM-processen og hospitalsbebyggelse nær akuthelikopteres landingspladser. Med loven implementeres en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi med det formål at finde administrative lettelser for kommunerne for 11 mio. kr.
Afstemning:
Vedtaget
60 stemmer for forslaget (Hans Christian Schmidt (V), S, RV, SF, EL, UFG)
49 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget