Den fulde tekst
L 36
Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. (Tilpasning af reglerne for administration af forordningerne om Regionalfonden og Socialfonden m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 9/10 13
Fremsat skr 9/10 13
1.beh 22/10 13
Betænkning 30/1 14
Lovf optrykt efter 2.beh 4/2 14 Tillæg H
2.beh 4/2 14
Lovf som vedt 6/2 14
3.beh 6/2 14
Lov nr 126 af 11. februar 2014
Ordførere: (1.beh) Benny Engelbrecht (S), Jakob Engel-Schmidt (V), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bringer den danske administration af Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i overensstemmelse med nye EU-forordninger, der sætter nye økonomiske og administrative rammer for de to fonde.
Loven fastlægger ministerens ansvar for fondenes virke i Danmark og regler for administration af den nationale medfinansiering. Bl.a. nedsættes et indstillingsudvalg til administration af en ny pulje til bæredygtig byudvikling, og lovens anvendelsesområde udvides, som følge af at det forventes besluttet i EU, at der fra rammen til finansiering af Socialfonden skal afsættes midler i en fond til hjælp til de socialt dårligt stillede.
Afstemning:
Vedtaget
95 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF, UFG)
18 stemmer imod forslaget (DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget