Den fulde tekst
L 35
Forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 9/10 13
Fremsat skr 9/10 13
1.beh 5/11 13
Betænkning 3/4 14
Lovf optrykt efter 2.beh 8/4 14 Tillæg H
2.beh 8/4 14
Lovf som vedt 10/4 14
3.beh 10/4 14
Lov nr 401 af 28. april 2014
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Kristen Touborg (SF), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører en ny fælles autorisationsordning på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og afskaffer samtidig den personlige autorisation og det personlige strafansvar på el-autorisationsområdet. Endvidere bliver egenkontrolsystemet på området fælles for alle virksomheder, der har autorisation på de tre områder.
Loven indfører tillige – som alternativ til den fulde autorisation – delautorisationer inden for en afgrænset del af el- og vvs-autorisationsområdet. Endelig bliver lovgivningskravene om, hvilke faglige kvalifikationer medarbejdere i autoriserede vvs-installatørvirksomheder skal opfylde, fjernet for at sikre et bredere rekrutteringsgrundlag.
Loven er en del af regeringens konkurrencepolitiske udspil og har bl.a. til formål at skabe en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning med mindre detailregulering af virksomhederne og større konkurrence.
Loven trådte i kraft den 2. juni 2014.
Afstemning:
Vedtaget 78 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, LA, UFG) 27 stemmer imod forslaget (DF, EL, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget