Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

I vejledning af 11. oktober 2013 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område, foretages følgende ændringer:

1. I vejledningens bilag 1 i tabel 10 ændres i række 13 »938 kr.« til: »955 kr.« og i række 14 ændres »465 kr.« til: »474 kr.«.

2. I vejledningens bilag 1 affattes tabel 25 således:

TABEL 25: Social service – hjælpemidler og biler
   
kr. årlig
kr. én gang
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 5) 1)
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
820
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
450
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.350
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 5) 1) 2)
4.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
 
1.150
5.
Natkikkert
 
4.500
6.
Lupbriller
 
4.200
7.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
 
7.500
8.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
 
3.400
9.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
 
5.000
10.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
 
1.900
11.
Medicinske filterglas med styrke
 
4.200
12.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
 
4.200
13.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
 
6.200
14.
Akryløjenproteser
 
8.300
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 2 og 4) 4)
15.
Bilstøtte, lån, max
-
174.000
16.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
208.000
-
17.
Bilstøtte, automatgear
-
24.192
1) Jf. bkg. nr. 1432 af 23. december 2012.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk. )
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni 2013.

3. I vejledningens bilag 1 affattes overskriften til tabel 32 således:

»Integration - administration«

4. I vejledningens bilag 1 indsættes efter tabel 32 som tabel 32 a:

TABEL 32 a: Integration - flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2014
 
kr. mdl.
1.
Maksimal betaling for enlige med og uden børn
2.091
2.
Maksimal betaling for par uden børn
3.828
3.
Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn
4.176
4.
Maksimal betaling for par med fire eller flere børn
4.524
 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 31. oktober 2013

P.M.V.
E.B.
Dorte Bech Vizard