Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på boligområdet

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2014 af satserne efter følgende love:

1) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010, som senest ændret ved lov nr. 901 af 4. juli 2013.

2) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010, som senest ændret ved lov nr. 413 af 29. april 2013.

3) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010, som senest ændret ved lov nr. 901 af 4. juli 2013.

4) Lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december 2010, som senest ændret ved lov nr. 270 af 19. marts 2013.

5) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, som senest ændret ved lov nr. 270 af 19. marts 2013, og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

6) Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 13. maj 2013.

7) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er det fordi, der er tale om den af de syv nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2014.

Vejledningen afløser vejledning nr. 88 af 4. december 2012 om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på boligområdet.

Satserne i vejledning nr. 9440 af 27. august 2013 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2014 er indarbejdet uændret i vejledningen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 23. oktober 2013

Claes Nilas

/ Lise Nielsen


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

 
 
 

Lov om leje
TABEL
1:
Privat leje

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
TABEL
2:
Boligreguleringsloven

Lov om leje af almene boliger
TABEL
3:
Almen leje

Lov om leje af erhvervslokaler
TABEL
4:
Leje af erhvervslokaler

Lov om almene boliger m.v.
TABEL
5:
Almene boliger m.v.

Lov om almene boliger m.v.
TABEL
6:
Almene boliger m.v. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

Lov om byfornyelse og udvikling af byer
TABEL
7:
Byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse (tidligere lov)
TABEL
8:
Byfornyelse (tidligere lov)

 
 

TABEL 1: Privat Leje

 
kr. årlig
kr. pr. sag
1.
Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr. m2 (lov § 22, stk. 1)
43
-
2.
Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)
-
149
3.
Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)
   
 
- Egenbetaling ved godtgørelse
-
14.924
 
- Maksimum for godtgørelse
-
44.771
 
- Minimum for godtgørelse
-
2.985
4.
Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)
22
-
5.
Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10)1)
336
-
6.
Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
96
-
7.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)
-
273

1) Jf. § 4, stk. 4, i bek. nr. 709 af 9. september 1997.

 

TABEL 2: Boligreguleringsloven

   
kr. årlig
kr. pr. sag
pct.
1.
Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)
     
 
- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:
-
2.167
-
 
- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:
-
247.824
-
2.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)
92
-
-
3.
Gebyr for ejers indbringelse af huslejenævnssag (§ 39, stk. 1)
-
3.592
-
4.
Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)
-
-
1,0
5.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)
-
-
1,0
6.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18 b, stk. 1)
-
-
1,0
7.
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)
96
-
-
8.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)
190
-
-
9.
Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)
-
140
-
10.
Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)
-
158
-

TABEL 3: Almen leje

 
kr.
1.
Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov § 42)1)
120.410
2.
Maksimum for forhøjet godtgørelse for forbedringer (lov § 42)1)
175.016
3.
Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (lov § 48, stk. 2)
228
4.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)
273
5.
Gebyr for sager til beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)
140

1) Jf. § 87, stk. 5, i bek. nr. 1307 af 15. december 2009 med de ændringer der følger af bek. nr. 506 af 10. maj 2010 samt bek. nr. 1238 af 5. november 2010.

TABEL 4: Leje af erhvervslokaler

 
kr.
1.
Påkravsgebyr (lov § 69, stk. 3)
149

TABEL 5: Almene boliger m.v.

 
kr.
1.
Mindste samlede renoveringsudgift for, at en renovering er omfattet af Byggeskadefonden (lov § 160)1)
1.054.892
2.
Mindste renoveringsudgift i gennemsnit pr. bolig for, at en renovering er omfattet af Byggeskadefonden (lov § 160)1)
105.489
3.
Årlig henlæggelse pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden (lov § 32)2)
548
4.
Dispositionsfondens maksimale saldo pr. lejemålsenhed (lov § 32)2)
5.477
5.
Grænse for dispositionsfondens dækning af tab på fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende istandsættelse (lov § 32)3)
316

1) Jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i bek. nr. 772 af 27. juni 2011.

2) Jf. § 1, nr. 3 i bek. nr. 332 af 25. marts 2013.

3) Jf. § 1, nr. 4 i bek. nr. 332 af 25. marts 2013.

TABEL 6: Almene boliger m.v. - fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

 
kr. årlig
faktor
1.
Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger
(lov § 187)1)
-
0,63
2.
Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2012-2013, pr. m2 (lov § 187)2)
33,72
-
3.
Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2012-2013, pr. m2 (lov § 187)2)
58,97
-

1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.

2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, jf. bek. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bek. nr. 1497 af 12. december 2007.

TABEL 7: Byfornyelse og udvikling af byer

 
kr.
1.
Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)
189
2.
Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 61, stk. 2)
189

TABEL 8: Byfornyelse (tidligere lov)

 
kr. pr. m2
Sammenligningsleje for 2014 (lov § 49, stk. 2) 1)
 
1.
København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner
1.105
2.
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner
1.055
3.
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Nordfyn, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus kommuner
 
 
- Indbyggere 50.000 og derover
935
 
- Indbyggere under 50.000
960
4.
Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg kommuner
 
 
- Indbyggere 50.000 og derover
915
 
- Indbyggere under 50.000
855
Diverse satser
 
5.
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)
96
6.
Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)
112

1) Jf. bilaget til bek. nr. 459 af 14. juni 1999.