Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 997 af 12. oktober 2011, bekendtgørelse nr. 506 af 30. maj 2012, bekendtgørelse nr. 778 af 4. juli 2012, bekendtgørelse nr. 971 af 28. september 2012, bekendtgørelse nr. 99 af 30. januar 2013, bekendtgørelse nr. 146 af 13. februar 2013, bekendtgørelse nr. 230 af 6. marts 2013 og bekendtgørelse nr. 348 af 3. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 83 som nyt nummer:

»83 a. 5F-Apinaca (N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-carboxamid).«

2. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 87 som nyt nummer:

»87.1. 5F-PB-22 (8-quinolinyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-carboxylat).«

3. Bilag 1, liste B, nr. 243, affattes således:

»243. Phenethylamin-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af 2-phenylethan-1-amin, N-alkyl-2-phenylethan-1-amin, N-(methoxybenzyl) -2-phenylethan-1-amin, 1-phenylpropan-2-amin, N-alkyl-1-phenylpropan-2-amin, 1-phenylbutan-2-amin eller N-alkyl-1-phenylbutan-2-amin (R1, R2) ved enhver substitution i ringen med alkyl-, alkoxy-, alkandiylbis(oxy)- eller halogensubstituenter (R3). Dette er gældende uanset om den kemiske forbindelse er yderligere ringsubstitueret med en eller flere monovalente grupper (R3)n.

Generel struktur af phenethylamin-afledte kemiske forbindelser:

 Size: (160 X 126)

R1 = H, alkyl, methoxybenzyl

R2 = H, methyl, ethyl

R3 = en eller flere alkyl-, alkoxy-, alkandiylbis(oxy)- eller halogensubstituenter og eventuelt yderligere et antal monovalente substituenter.

Følgende stoffer med phenethylamin-afledte strukturer er undtaget fra phenethylamin-gruppen og er opført som enkeltstående stoffer på liste B:

Brolamfetamin INN

2C-B

DMA

DOET

DOM

MDMA

Meskalin

MMDA

N-Ethyl MDA

PMA

Tenamfetamin INN

TMA«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. oktober 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 28. oktober 2013

Astrid Krag

/ Lars Petersen