Den fulde tekst
L 47
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)).
Lovf som fremsat 31/10 13
Fremsat skr 31/10 13
1.beh 14/11 13
Betænkning 12/12 13
Lovf optrykt efter 2.beh 17/12 13 Tillæg H
2.beh 17/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1637 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Mads Rørvig (V), Christian Langballe (DF), Nadeem Farooq (RV), Frank Aaen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Holger K. Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder bl.a. følgende:
- En præcisering, så virksomheder, der er skattepligtige her i landet, under ingen omstændigheder vil kunne fradrage udgifter til bestikkelse.
- Udvidet brug af ordningen for omvendt betalingspligt på forskellige former for elektronik med henblik på at hindre momskarusselsvig.
- Tilretning af bestemmelser i varemærkeforfalskningsloven, der skal styrke og præcisere reglerne om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
- En justering af reglerne vedrørende subjektiv skattepligt for visse erhvervsdrivende selskaber og foreninger m.v.
- En værnsregel mod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer i perioden, inden tobaksafgiften steg den 1. januar 2014.
- Med vedtagelse af ændringsforslag fra skatteministeren bliver der indført en bemyndigelse i loven til skatteministeren til at fastsætte mængdebegrænsninger for afgiftsfri indførsel af tobaksvarer fra visse EU-lande.
Afstemning:
Vedtaget
90 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF, UFG)
18 stemmer imod forslaget (DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget