Den fulde tekst
L 59
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Styrkelse af sundhedsaftaler samt regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Lovf som fremsat 31/10 13
Fremsat skr 31/10 13
1.beh 7/11 13
Betænkning 28/11 13
Lovf optrykt efter 2.beh 5/12 13 Tillæg H
2.beh 5/12 13
Lovf som vedt 12/12 13
3.beh 12/12 13
Lov nr 1463 af 17. december 2013
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Sophie Løhde (V), Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Jonas Dahl (SF), Stine Brix (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at følge op på aftalen om rammer for justering af kommunalreformen mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative fra den 26. juni 2013.
Loven skal styrke det sammenhængende sundhedsvæsen. Det skal bl.a. ske, ved at der fremover skal udarbejdes én sundhedsaftale i hver region – dvs. i alt fem sundhedsaftaler - i stedet for 98 som i dag. Sundhedsaftalerne skal tage afsæt i konkrete målsætninger, som aftales mellem regionsråd og kommunalbestyrelser, og der skal fastsættes nye obligatoriske indsatsområder.
Loven giver desuden regionsrådene adgang til at deltage i selskaber m.v.
Afstemning:
Vedtaget
113 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget