Den fulde tekst
L 52
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 31/10 13
Fremsat skr 31/10 13
1.beh 12/11 13
Betænkning 10/12 13
2.beh 17/12 13
Tillægsbet 18/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 1641 af 26. november 2013
Ordførere: (1.beh) Troels Ravn (S), Karen Ellemann (V), Alex Ahrendtsen (DF), Lotte Rod (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Rosa Lund (EL), Merete Riisager (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Loven skal ses i sammenhæng med den lov, som er gennemført med lovforslag nr. L 51. L 51 udmønter aftalen om en reform af folkeskolen mellem regeringspartierne (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. L 51 indeholder de forslag fra reformen, som kræver lovændring, og som umiddelbart kan gennemføres. L 51 træder – for så vidt angår skoleår – i kraft den 1. august 2014.
L 52 skal ses på baggrund af, at der ikke kunne opnås enighed i forligskredsen om organiseringen af lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden. L 51 gør det obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse, men det er frivilligt for eleverne at deltage heri. Tiden til lektiehjælp og faglig fordybelse skal placeres om eftermiddagen i ydertimerne. Tilbuddet kan til- og fravælges på daglig basis. L 52 ophæver kravene til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse, herunder at det skal være frivilligt for eleverne at deltage heri. Loven bliver først sat i kraft efter et folketingsvalg.
Afstemning:
Vedtaget
94 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, UFG)
10 stemmer imod forslaget (LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget