Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring 2014

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, regulerer hvert år - med udgangspunkt i satspuljereguleringsprocenten - gebyr for ansøgning om navneændring, jf. § 25a i navneloven.

Pr. 1. januar 2014 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 500 kr.

Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, den 1. november 2013

Lise Gry Beder

/ Line Rosengren Boysen