Den fulde tekst
L 61
Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn. (Varetagelse af dansk tegnsprog).
Af Lars Barfoed (KF), Anne-Mette Winther Christiansen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Stine Brix (EL), Anders Samuelsen (LA).
Vedrørende: Kulturministeriet.
Lovf som fremsat 6/11 13
Fremsat skr 6/11 13
1.beh 17/12 13
Betænkning 9/4 14
Lovf optrykt efter 2.beh 6/5 14 Tillæg H
2.beh 6/5 14 F
Lovf som vedt 13/5 14
3.beh 13/5 14 F
Lov nr 517 af 26. maj 2014
Ordførere: (1.beh) Mogens Jensen (S), Anne-Mette Winther Christiansen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Stine Brix (EL), Mette Bock (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Marianne Jelved).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven kommer dansk tegnsprog til at indgå som et ansvarsområde under Dansk Sprognævn på lige fod med det danske sprog. Dermed opnår tegnsprog anerkendelse i dansk lovgivning ligesom i de øvrige nordiske lande.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget