Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1129 af 27. november 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »700 kr.« til: »720 kr.«

2. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.570 kr.« til: »1.600 kr.«

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.010 kr.« til: »2.040 kr.«

4. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.890 kr.« til: »2.940 kr.«

5. I § 11, 1. pkt., ændres »5.740 kr.« til: »5.850 kr.«

6. I § 11, 2. pkt., ændres »4.000 kr.« til: »4.070 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 5. november 2013

Morten Bødskov

/ Christina A. Gulisano