Den fulde tekst
L 62
Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love. (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Lovf som fremsat 7/11 13
Fremsat skr 7/11 13
1.beh 14/11 13 F
Betænkning 16/1 14
Lovf optrykt efter 2.beh 21/1 14 Tillæg H
2.beh 21/1 14 F
Lovf som vedt 23/1 14
3.beh 23/1 14 F
Lov nr 86 af 28. januar 2014
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Schmidt (V), Jens Joel (S), Jørn Dohrmann (DF), Liv Holm Andersen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ole Birk Olesen (LA).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gør det obligatorisk at anvende en digital selvbetjeningsløsning ved indgivelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet og til efterfølgende kommunikation om klagesagen. I enkelte tilfælde kan klager, der ikke er indgivet via den digitale løsning, fortsat behandles, hvis særlige forhold hos klager gør sig gældende. Særlige forhold hos klager kan f.eks. være manglende digitale kompetencer, handicap og lign.
Loven er led i realiseringen af regeringens ma°lsætning om, at kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal forega° digitalt inden udgangen af 2015, og er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra august 2011, »Den digitale vej til fremtidens velfærd«.
Afstemning:
Vedtaget
93 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
13 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget