Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (13. november 2013)

Erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om internetdomæner

(Lovforslag nr. L 66)

Formålet med forslaget er at opdatere rammerne for administration af internetdomæner, der særligt tildeles eller på anden vis er tilknyttet Danmark, så den internationale udvikling på området kan rummes inden for lovgivningen. Blandt andet skal loven kunne omfatte andre internetdomæner end ». dk«.

I dag regulerer loven alene administrationen af internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Det primære internetdomæne, som er omfattet af loven, er topdomænet ». dk«.

Med lovforslaget udvides lovens anvendelsesområde til også at kunne rumme mulige nye internetdomæner, som er tilknyttet Danmark, fx ». jylland«, men som ikke er særligt tildelt Danmark. Forskellen er, at rettighederne til ». dk« er blevet særligt tildelt den danske stat, mens alle kan søge de nye internetdomæner, der er åbnet op for.

Lovforslaget giver som noget nyt erhvervs- og vækstministeren mulighed for at vælge mellem at forlænge en eksisterende tilladelse til administration af et internetdomæne, der særligt tildeles Danmark, hvilket aktuelt kun omfatter ». dk«, eller træffe beslutning om afholdelse af udbud. Med den gældende lov har ministeren alene mulighed for at træffe beslutning om udbud.

Forslaget medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, stat, regioner og kommuner.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.