Den fulde tekst
L 66
Forslag til lov om internetdomæner.
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 13/11 13
Fremsat skr 13/11 13
1.beh 21/11 13
Betænkning 12/12 13
2.beh 6/2 14
Lovf som vedt 18/2 14
3.beh 18/2 14
Lov nr 164 af 26. februar 2014
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), Karin Gaardsted (S), Dennis Flydtkjær (DF), Andreas Steenberg (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Rosa Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven opdaterer rammerne for administration af internetdomæner, der særligt tildeles eller på anden vis er tilknyttet Danmark, således at loven også omfatter andre internetdomæner end ».dk«. Formålet er at sikre, at den internationale udvikling på området kan rummes inden for lovgivningen.
Lovens anvendelsesområde er udvidet til også at kunne rumme mulige nye internetdomæner, som er tilknyttet Danmark, f.eks. ».jylland«, men som ikke er særligt tildelt Danmark. Forskellen er, at rettighederne til ».dk« er blevet særligt tildelt den danske stat, mens alle kan søge de nye internetdomæner, der er åbnet op for.
Loven giver som noget nyt erhvervs- og vækstministeren mulighed for at vælge mellem at forlænge en eksisterende tilladelse til administration af et internetdomæne, der særligt tildeles Danmark, eller træffe beslutning om afholdelse af udbud.
Loven trådte i kraft den 1. marts 2014. Dog træder § 18 om WHOIS-databasen først i kraft den 1. marts 2015.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget