Den fulde tekst
L 68
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager (RV)).
Lovf som fremsat 13/11 13
Fremsat skr 13/11 13
1.beh 28/11 13
Betænkning 16/1 14
Lovf optrykt efter 2.beh 6/2 14 Tillæg H
2.beh 6/2 14
Lovf som vedt 20/2 14
3.beh 20/2 14
Lov nr 173 af 26. februar 2014
Ordførere: (1.beh) Karen J. Klint (S), Karsten Lauritzen (V), Morten Marinus (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Finn Sørensen (EL), Ole Birk Olesen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at vælgere med handicap eller nedsat førlighed, herunder f.eks. kørestolsbrugere, får mulighed for at stemme på et handicaptilgængeligt afstemningssted inden for kommunen/opstillingskredsen til landsdækkende valg og folkeafstemninger.
Bestemmelsen skal ses som et supplement til valglovgivningens eksisterende regler/muligheder for stemmeafgivning for vælgere med handicap eller nedsat førlighed (afgivelse af en såkaldt vognstemme umiddelbart uden for stemmelokalet eller afgivelse af brevstemme forud for valgdagen, herunder evt. i hjemmet).
Afstemning:
Vedtaget
112 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget