Den fulde tekst
L 65
Forslag til lov om letbane på Ring 3.
Af transportministeren (Pia Olsen Dyhr (SF)).
Lovf som fremsat 13/11 13
Fremsat skr 13/11 13
1.beh 21/11 13
Betænkning 23/1 14
2.beh 4/2 14
Lovf som vedt 6/2 14
3.beh 6/2 14
Lov nr 165 af 26. februar 2014
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Pia Olsen Dyhr).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en opfølgning på følgende aftaler indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: »Aftaler om En grøn transportpolitik« fra januar 2009, »Aftale om Bedre mobilitet« af 26. november 2010 og »Letbane i hovedstaden, busser og cykler« af 19. juni 2013. Med aftalerne er der politisk opbakning til, at staten afsætter i alt 1.777 mio. kr. til letbanen på Ring 3.
Afstemning:
Vedtaget
112 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget