Den fulde tekst
L 81
Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og aktieavancebeskatningsloven. (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)).
Lovf som fremsat 20/11 13
Fremsat skr 20/11 13
1.beh 23/1 14
Betænkning 27/2 14
Lovf optrykt efter 2.beh 18/3 14 Tillæg H
2.beh 18/3 14
Lovf som vedt 25/3 14
3.beh 25/3 14
Lov nr 274 af 26. marts 2014
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Mads Rørvig (V), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Stine Brix (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Jonas Dahl).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven går ud på at lukke et hul i skattelovgivningen og derved hindre omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med omstruktureringer af selskaber. Med loven sikres det, at skattepligtige udbytter, der udbetales til aktionærerne i forbindelse med fusioner, spaltninger og aktieombytninger, ikke konverteres til skattefrie kontante udligningssummer. Loven indeholder værnsregler, som skal sikre imod utilsigtede provenutab.
Loven træder i kraft den 1. april 2014, men for at forhindre spekulation, der kan modvirke formålet med lovændringen, har loven virkning allerede fra dagen for lovforslagets fremsættelse.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget