Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2014 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. ATP-lovens § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. ATP-lovens § 8 c, stk. 3. I 2014 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2014 fratrækkes der 130 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 100 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2014 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2014 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2013. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur. Rentekurven er nærmere beskrevet i ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen for 2014 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2014 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, følgende årlige livsvarige pension:

   
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1949
6,26 kr.
1950
6,42 kr.
1951
6,62 kr.
1952
6,81 kr.
1953
7,02 kr.
1.1.1954 – 30.6.1954
7,41 kr.
1.7.1954 – 31.12.1954
7,78 kr.
1.1.1955 – 30.6.1955
8,16 kr.
1.7.1955 – 31.12.1955
8,57 kr.
1956
8,75 kr.
1957
8,98 kr.
1958
9,22 kr.
1959
9,45 kr.
1960
9,68 kr.
1961
9,91 kr.
1962
10,14 kr.
1963
10,36 kr.
1964
10,58 kr.
1965
10,81 kr.
1966
11,03 kr.
1967
11,25 kr.
1968
11,48 kr.
1969
11,70 kr.
1970
11,93 kr.
1971
12,16 kr.
1972
12,39 kr.
1973
12,63 kr.
1974
12,87 kr.
1975
13,11 kr.
1976
13,37 kr.
1977
13,62 kr.
1978
13,89 kr.
1979
14,15 kr.
1980
14,42 kr.
1981
14,70 kr.
1982
14,98 kr.
1983
15,27 kr.
1984
15,56 kr.
1985
15,86 kr.
1986
16,16 kr.
1987
16,47 kr.
1988
16,79 kr.
1989
17,11 kr.
1990
17,44 kr.
1991
17,77 kr.
1992
18,12 kr.
1993
18,47 kr.
1994
18,82 kr.
1995
19,19 kr.
1996
19,56 kr.
1997
19,94 kr.
1998
20,33 kr.
   

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2014 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

   
Medlem født
Pensionsret
1914 eller før
51,29 kr.
1915
47,70 kr.
1916
44,34 kr.
1917
41,11 kr.
1918
38,21 kr.
1919
35,32 kr.
1920
32,71 kr.
1921
30,40 kr.
1922
28,22 kr.
1923
26,22 kr.
1924
24,37 kr.
1925
22,68 kr.
1926
21,13 kr.
1927
19,71 kr.
1928
18,42 kr.
1929
17,24 kr.
1930
16,15 kr.
1931
15,16 kr.
1932
14,26 kr.
1933
13,43 kr.
1934
12,67 kr.
1935
11,98 kr.
1936
11,34 kr.
1937
10,75 kr.
1938
10,22 kr.
1939
9,72 kr.
1940
9,27 kr.
1941
8,85 kr.
1942
8,46 kr.
1943
8,10 kr.
1944
7,77 kr.
1945
7,46 kr.
1946
7,18 kr.
1947
6,91 kr.
1948
6,67 kr.
1949
6,44 kr.
   

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2014, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

           
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1939
Medlem født i 1940
Medlem født i 1941
Medlem født i 1942
Medlem født i 1943
1
100,81 kr.
100,77 kr.
100,74 kr.
100,71 kr.
100,68 kr.
2
101,63 kr.
101,55 kr.
101,48 kr.
101,41 kr.
101,35 kr.
3
102,45 kr.
102,34 kr.
102,23 kr.
102,13 kr.
102,04 kr.
4
103,28 kr.
103,13 kr.
102,98 kr.
102,85 kr.
102,73 kr.
5
104,12 kr.
103,92 kr.
103,74 kr.
103,58 kr.
103,42 kr.
6
104,96 kr.
104,73 kr.
104,51 kr.
104,31 kr.
104,12 kr.
7
105,81 kr.
105,53 kr.
105,28 kr.
105,04 kr.
104,82 kr.
8
106,67 kr.
106,35 kr.
106,05 kr.
105,78 kr.
105,53 kr.
9
107,53 kr.
107,17 kr.
106,84 kr.
106,53 kr.
106,24 kr.
10
108,40 kr.
108,00 kr.
107,62 kr.
107,28 kr.
106,96 kr.
11
109,28 kr.
108,83 kr.
108,42 kr.
108,03 kr.
107,68 kr.
12
110,16 kr.
109,67 kr.
109,22 kr.
108,80 kr.
108,41 kr.
           

           
Medlem født i 1944
Medlem født i 1945
Medlem født i 1946
Medlem født i 1947
Medlem født i 1948
Medlem født i 1949
100,65 kr.
100,62 kr.
100,60 kr.
100,58 kr.
100,56 kr.
100,54 kr.
101,30 kr.
101,25 kr.
101,20 kr.
101,15 kr.
101,11 kr.
101,08 kr.
101,96 kr.
101,88 kr.
101,81 kr.
101,74 kr.
101,68 kr.
101,62 kr.
102,62 kr.
102,51 kr.
102,41 kr.
102,32 kr.
102,24 kr.
102,16 kr.
103,28 kr.
103,15 kr.
103,03 kr.
102,91 kr.
102,81 kr.
102,71 kr.
103,95 kr.
103,79 kr.
103,64 kr.
103,51 kr.
103,38 kr.
103,26 kr.
104,62 kr.
104,43 kr.
104,26 kr.
104,10 kr.
103,96 kr.
103,82 kr.
105,30 kr.
105,08 kr.
104,89 kr.
104,70 kr.
104,53 kr.
104,37 kr.
105,98 kr.
105,74 kr.
105,52 kr.
105,30 kr.
105,12 kr.
104,93 kr.
106,67 kr.
106,39 kr.
106,15 kr.
105,91 kr.
105,70 kr.
105,50 kr.
107,36 kr.
107,05 kr.
106,78 kr.
106,52 kr.
106,29 kr.
106,06 kr.
108,05 kr.
107,72 kr.
107,42 kr.
107,13 kr.
106,88 kr.
 
           

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014 og anvendes for bidrag, der vedrører 2014.

Beskæftigelsesministeriet, den 20. november 2013

Mette Frederiksen

/ Anders Dupont