Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

(DIS-omregning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 51 a, § 52 f, § 74 b, stk. 4, § 74 l, stk. 15, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 12. september 2013, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:«

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 4. december 2013

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro


Bilag 1

»Bilag 1

Omregning af DIS-indkomst - Skalatrin og faktorer for 2014

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer, fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 42.800

2) kr. 42.801 - 449.100

3) kr. 449.101 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 42.800, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 42.801 – 296.291, der omregnes med faktor 1,60

3) kr. 296.292 -, der omregnes med faktor 2,10

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.566 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.567 - 24.690 omregnes med faktor 1,60

3) Mdl. indtægt på over kr. 24.691 omregnes med faktor 2,10

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer, fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 99.700

2) kr. 99.701 - 449.100

3) kr. 449.101 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 99.700, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 99.701 - 317.690, der omregnes med faktor 1,60

3) kr. 317.691 -, der omregnes med faktor 2,10

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.308 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.309 – 26.474 omregnes med faktor 1,60

3) Mdl. indtægt på over kr. 26.475 omregnes med faktor 2,10«