Den fulde tekst
L 85
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 27/11 13
Fremsat skr 27/11 13
1.beh 10/12 13
Betænkning 6/2 14
Lovf optrykt efter 2.beh 25/2 14 Tillæg H
2.beh 25/2 14
Lovf som vedt 11/3 14
3.beh 11/3 14
Lov nr 245 af 19. marts 2014
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Trine Bramsen (S), Jørn Dohrmann (DF), Henning Hyllested (EL), Annika Smith (SF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at give kørelæreruddannelsen et kvalitetsløft og at indføre krav om, at kørelærere løbende efteruddannes. Med loven gennemføres en række anbefalinger fra et udvalg nedsat af justitsministeren bestående af repræsentanter fra offentlige og private aktører inden for området, herunder repræsentanter fra kørelærerbranchen, der har haft til opgave at komme med konkrete forslag til ændringer af kørelæreruddannelsen, der kan bidrage til at højne kvaliteten i køreundervisningen.
Loven indebærer bl.a., at der som en ny betingelse for at kunne starte på kørelæreruddannelsen stilles krav om, at ansøgeren har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb godkendt af justitsministeren som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen.
Derudover indebærer loven, at der som et nyt adgangskrav for at kunne påbegynde kørelæreruddannelsen stilles krav om, at ansøgeren har kørekort til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj) samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
Endelig indebærer loven, at fornyelsen af godkendelsen som kørelærer bl.a. betinges af, at indehaveren har deltaget i obligatorisk efteruddannelse.
Loven træder i kraft den 1. april 2014.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
6 stemmer imod forslaget (LA, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget