Den fulde tekst
L 89
Forslag til lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 28/11 13
Fremsat skr 28/11 13
1.beh 13/12 13
Betænkning 18/2 14
Lovf optrykt efter 2.beh 25/2 14 Tillæg H
2.beh 25/2 14
Tillægsbet 27/2 14
Lovf som vedt 11/3 14
3.beh 11/3 14
Lov nr 244 af 19. marts 2014
Ordførere: (1.beh) Benny Engelbrecht (S), Preben Bang Henriksen (V), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Frank Aaen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Loven indfører krav om, at det skal fremgå af vilkårene for alle obligationer, at hvis et konkret lån ikke kan refinansieres, vil løbetiden på den eksisterende obligation blive forlænget med 1 år. For obligationer med en løbetid til og med 3 år fastsættes endvidere, at såfremt renten i forbindelse med refinansiering af lånet bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente på en tilsvarende obligation udstedt 1 år tidligere, forlænges løbetiden på den eksisterende obligation i 1 år med en rente svarende til den hidtidige effektive rente tillagt 5 procentpoint. Derudover indfører loven også bestemmelser vedrørende forlængelse og omdannelse af obligationer, såfremt en refinansiering fejler for et realkreditinstitut under afvikling.
Ændringerne har til formål at skabe klarhed og sikkerhed om refinansieringen af korte realkreditobligationer og fremtidssikre den danske realkreditmodel.
Loven trådte i kraft den 1. april 2014, dog træder enkelte ændringer først i kraft den 1. januar 2015.
Afstemning:
Vedtaget
98 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF, UFG)
5 stemmer imod forslaget (LA)
8 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL)