Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Danpilot

I medfør af § 13, stk. 1, i lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot fastsættes:

§ 1. Lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot med undtagelse af § 19, nr. 2, sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 29. november 2013

Henrik Sass Larsen

/ Jesper Olesen