Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1039 af 2. september 2010, bekendtgørelse nr. 235 af 23. marts 2011, bekendtgørelse nr. 226 af 28. februar 2012 og bekendtgørelse nr. 668 af 11. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 28, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Justitsministeriet, den 23. december 2013

Karen Hækkerup

/ Rikke-Louise Ørum Petersen