Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

(Ændret ikrafttræden af regler om indsamlerbevis)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1305 af 17. december 2012 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 1, ændres »1. januar 2014« til: »1. juli 2014«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Miljøministeriet, den 12. december 2013

Ida Auken

/ Claus Torp