Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald

(Ændret frist for vedtagelse af den første affaldshåndteringsplan)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald foretages følgende ændring:

1.§ 96, 1. pkt., ændres »januar« til: »oktober«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Miljøministeriet, den 11. december 2013

Ida Auken

/ Claus Torp