Den fulde tekst
L 92
Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.).
Af fødevareministeren (Karen Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 5/12 13
Fremsat skr 5/12 13
1.beh 23/1 14
Betænkning 26/3 14
1.del af 2.beh 1/4 14
Tilf til betænkning 14/5 14
Lovf optrykt efter 2.beh 20/5 14 Tillæg H
2.del af 2.beh 20/5 14 F
2.beh 20/5 14 F
Tillægsbet 28/5 14
Lovf som vedt 11/6 14
3.beh 11/6 14 F
Lov nr 727 af 25. juni 2014
Beh sammen: L 92 og L 93
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Orla Hav (S), Dennis Flydtkjær (DF), Christian Friis Bach (RV), Per Clausen (EL), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Dan Jørgensen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
2.beh afbrudt og forsl henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Loven præciserer reglerne om aflivning af hunde, der har skambidt mennesker eller andre hunde. Formålet med præciseringerne er at tydeliggøre grundlaget for administrationen af bestemmelsen og indføre mulighed for at få foretaget en undersøgelse af en hundesagkyndig i sager om skambid.
Det fremgår af forarbejderne til ændringen af hundeloven i 2010, at der efter en 3-årig periode skulle foretages en evaluering af forbuddet mod visse hunderacer, herunder om der ville være behov for justeringer på baggrund af de praktiske erfaringer med ordningen. Fødevareministeriet finder samlet set ikke anledning til at foreslå ændringer i forbuddet mod 13 hunderacer og krydsninger, hvori disse racer indgår. Loven skal ses som et udtryk for den foretagne evaluering.
Loven indeholder desuden en række ændringer som følge af lov om ændring af mark- og vejfredsloven, hvoraf det fremgår, at hunde ikke længere skal være omfattet af mark- og vejfredsloven, hvilket betyder, at reglerne om bl.a. politiets og privatpersoners muligheder for at indfange strejfende hunde overføres til hundeloven.
Afstemning:
Vedtaget
103 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget