Den fulde tekst
B 30
Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. tilbage.
Af Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Finn Sørensen (EL).
Vedrørende: Finansministeriet.
Forsl som fremsat 10/12 13
Fremsat skr 10/12 13
1.beh 12/12 13 F
Betænkning 28/1 14
2.beh 30/1 14 F
Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Thomas Jensen (S), Mikkel Dencker (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ole Birk Olesen (LA).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Bjarne Corydon).
Efter 1.beh henvist til Finansudvalget(FIU).
Efter beslutningsforslaget skulle Folketinget pålægge finansministeren at trække aktstykke 37 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. tilbage fra Finansudvalget. Forslagsstillerne fandt, at DONG ikke burde privatiseres.
Afstemning:
Forkastet
30 stemmer for forslaget (DF, EL, UFG)
94 stemmer imod forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget