Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene

(Undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes og Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes som stk. 5-7:

»Stk. 5. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den forretningsvirksomhed, som udøves af fonden.

Stk. 6. Stk. 5 gælder også for dokumenter, som er indgået til Udenrigsministeriet efter ordningen i stk. 3, 2. pkt.

Stk. 7. Stk. 5 gælder ikke for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske.«

§ 2

I lov om støtte til danske investeringer i Østlandene, jf. lovbekendtgørelse nr. 1083 af 17. september 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 6-8:

»Stk. 6. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den forretningsvirksomhed, som udøves af fonden.

Stk. 7. Stk. 6 gælder også for dokumenter, som er indgået til Udenrigsministeriets observatør i medfør af fondens vedtægt.

Stk. 8. Stk. 6 gælder ikke for dokumenter, der er offentligt tilgængelige hos andre myndigheder, herunder udenlandske.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Helveg Petersen