Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1199 af 11. december 2008 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, som ændret ved bekendtgørelse nr. 692 af 2. juli 2009, bekendtgørelse nr. 119 af 21. februar 2011 og bekendtgørelse nr. 1037 af 10. november 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 49, stk. 1, udgår »Bekendtgørelsen gælder indtil 31. december 2013.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. december 2013.

NaturErhvervstyrelsen, den 11. december 2013

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech