Den fulde tekst
L 101
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Lovf som fremsat 12/12 13
Fremsat skr 12/12 13
1.beh 16/1 14
Betænkning 25/2 14
2.beh 25/3 14
Lovf som vedt 1/4 14
3.beh 1/4 14
Lov nr 344 af 7. april 2014
Ordførere: (1.beh) Anne Sina (S), Finn Thranum (V), Liselott Blixt (DF), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at forbedre tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram ved at åbne mulighed for, at Statens Serum Institut på baggrund af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) kan sende påmindelser til forældre (forældremyndighedsindehavere) til børn, der mangler at modtage en eller flere af de vaccinationer, der indgår i børnevaccinationsprogrammet.
Loven skal desuden være med til at sikre, at børn, der på baggrund af et individuelt behov tilbydes andre, supplerende vaccinationer, i videst muligt omfang vaccineres rettidigt med sådanne vacciner.
Loven trådte i kraft den 1. maj 2014.
Afstemning:
Vedtaget
112 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget