Den fulde tekst
L 99
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (Ret til at danne elevråd m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 12/12 13
Fremsat skr 12/12 13
1.beh 16/1 14
Betænkning 25/2 14
2.beh 13/3 14
Lovf som vedt 18/3 14
3.beh 18/3 14
Lov nr 264 af 24. marts 2014
Ordførere: (1.beh) Troels Ravn (S), Anni Matthiesen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Christian Friis Bach (RV), Rosa Lund (EL), Merete Riisager (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at elever på frie skoler får ret til at danne elevråd eller på anden demokratisk måde at varetage deres fælles interesser om skolen. Skolens leder er forpligtet til at opfordre dem hertil, hvis de ikke benytter denne ret.
Afstemning:
Vedtaget
61 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF, UFG)
47 stemmer imod forslaget (V, DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget