Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

§ 1. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på TV 2/DANMARK A/S, TV 2 Networks A/S, TV 2 Radio A/S, TV 2 News A/S, TV 2 DTT A/S og TV 2 BIB A/S.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Kulturministeriet, den 16. december 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke