Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

§ 1. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på

1) Finansiel Stabilitet A/S og dets datterselskaber,

2) Selskaber, som er direkte eller indirekte ejet af Vækstfonden,

3) Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S og de selskaber, som er direkte eller indirekte ejet heraf og

4) Sunstone Technology Ventures Fund I K/S og de selskaber, som er direkte eller indirekte ejet heraf.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 19. december 2013

Henrik Sass Larsen

/ Lisbet Dyerberg