Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

§ 1. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på Bornholmstrafikken Holding A/S, Brobizz A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Kort og Godt A/S, DSB Ejendomsudvikling A/S, DSB Øresund A/S.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Transportministeriet, den 17. december 2013

Pia Olsen Dyhr

/ Michael Birch