Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00582

Resumé

Politiken afviser læserbrev, fordi der ikke er plads i avisen. Skribenten klager, idet han finder, at afvisningen af debatindlægget skyldes, at indlægget er kritisk over for Politikens Ledelse. Pressenævnet afviser klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.

Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager] har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at Politiken har handlet i strid med god presseskik ved ikke at bringe hans debatindlæg ”Også [Person A] mfl. var uansvarlig i forbindelse med Muhammed krisen”.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at afvisningen af debatindlægget skyldes, at indlægget er kritisk over for Politikens ledelse. Politikens begrundelse for afvisningen er imidlertid pladsmangel. Ifølge klager er der derfor tale om censur.

Klager har videre anført, at pågældende debatindlæg er blevet bragt af adskillige andre aviser.

Pressenævnets formand udtaler:

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.

Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 10. december 2013