Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud på visse selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

I medfør af § 38 a i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 1465 af 17. december 2013, § 24 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret ved lov nr. 1465 af 17. december 2013, og § 28 a i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, som ændret ved lov nr. 1465 af 17. december 2013, fastsættes:

§ 1. Følgende udbud og efterfølgende kontraktindgåelser er omfattet af institutionens forpligtelse til at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler eller senest ved kontraktindgåelsen at offentliggøre sin begrundelse for at undlade dette på institutionens hjemmeside:

1) Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, som har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms eller minimum 4 mio. kr. i lønsum.

2) Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark, som har en varighed på minimum 6 måneder, indeholder et driftselement som f.eks. rengøring eller kantinedrift, og har en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms eller minimum 4 mio. kr. i lønsum.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for udbudsforretninger, hvor anmodning om optagelse i EU-Tidende fremsendes efter den 1. januar 2014.

Undervisningsministeriet, den 13. januar 2014

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Karen-Iben R. Perelman